Killan rooli Tapiolan kehityksessä

Tapiolan Kilta seuraa aktiivisesti Tapiolan kehitystä yhdessä asukkaiden kanssa. Samalla se pyrkii jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan alueen kehittämiseen asukkaiden toiveiden ja Tapiolan perusarvojen puolesta.

Tapiolan Killan vaikutuskeinoihin kuuluvat mm. lausuntojen antaminen kaupungille, asukastilaisuuksien järjestäminen, talkootyöt puutarhakaupungin kunnostamiseksi, ja Tapiolaa koskevien valtuustokokousten äänestyslistojen avoin julkaiseminen.

Kaiken takana on usko ja tahto säilyttää Tapiola vehreänä ja asukaslähtöisesti kehittyvänä puutarhakaupunkina, jossa Heikki von Hertzenin alkuperäisajatuksen mukaisesti asukkaiden tarpeet menevät edelle kaikista muista lähtökohdista. Mielestämme Tapiolaa ei tule rakentaa metron ja liikenteen, vaan ihmisten ehdoilla. Samalla tulee huomioida ympäristön hoito, ja alueen asema kansainvälisesti tunnustettuna kulttuurimaisemana.

Viime vuosina Kilta on kannattanut mm. Leimuniityn peruskorjausta ja Tapiolan Koulun pikaista kunnostamista. Kritiikkiä Kilta on esittänyt mm. Tapiolan puistoihin rakentamisesta, puutarhakaupungin yleisten alueiden hoidon puutteesta, ja yleensäkin alueen asumisviihtyvyyttä uhkaavasta liian tehokkaasta rakentamisesta. Lista Espoon kaupungin tämän päivän kehityshankkeista Tapiolassa on luettavissa täältä.

Hankkeet, joihin olemme tai olemme olleet vaikuttamassa:


Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen tilankäyttösuunnitelma

Päivitetty: 23.1.2018

Tapiolan Kilta pitää tärkeänä, että Aarnivalkean ja Jousenkaaren lähikoulut kunnostetaan pikaisesti, ja että ne säilyvät jatkossakin osana Tapiolan kouluverkkoa.


HSL:n linjastosuunnitelmaluonnos vuodelle 2018–19

Päivitetty: 11.1.2018

Tapiolan Kilta peräänkuuluttaa lausunnossaan HSL:lle mm. bussilinjojen 550 ja 551 tärkeyttä Itärannan ja Otsolahden asukkaille. Mielestämme Tapiolantien katkaisua ei tule ottaa liikennesuunnittelun lähtökohdaksi.


Satakielenrinteen arkkitehtikilpailu ja kaavoitus (2017–)

Päivitetty: 23.1.2018

Tapiolan Kilta pitää Satakielenrinteen arkkitehtikilpailun tuloksia liian massiivisina Tapiolan kaupunkikuvaan. Satakielitalon eteläpuolinen puisto tulee säilyttää virkistysalueena.


 Tapiolassa tapahtuu

8.3.2018LV: Kino Tapiola taipuu taas konserttisaliksi

9.3.2018LV: Kehä I kiertotielle Keilaniemessä

10.2 – 10.3.2018Suomen suurin pienoisrautatie

10.3.2018Tapiolan Maalaismarkkinat

16.3 – 18.3.2018Kauppakeskus AINOAn laajennuksen vuosipäivä

25.4 – 29.4.2018April Jazz


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Yhteistyössä

Twitter