Killan rooli Tapiolan kehityksessä

Tapiolan Kilta seuraa aktiivisesti Tapiolan kehitystä yhdessä asukkaiden kanssa. Samalla se pyrkii jo valmisteluvaiheessa vaikuttamaan alueen kehittämiseen asukkaiden toiveiden ja Tapiolan perusarvojen puolesta.

Tapiolan Killan vaikutuskeinoihin kuuluvat mm. lausuntojen antaminen kaupungille, asukastilaisuuksien järjestäminen, talkootyöt puutarhakaupungin kunnostamiseksi, ja Tapiolaa koskevien valtuustokokousten äänestyslistojen avoin julkaiseminen.

Kaiken takana on usko ja tahto säilyttää Tapiola vehreänä ja asukaslähtöisesti kehittyvänä puutarhakaupunkina, jossa Heikki von Hertzenin alkuperäisajatuksen mukaisesti asukkaiden tarpeet menevät edelle kaikista muista lähtökohdista. Mielestämme Tapiolaa ei tule rakentaa metron ja liikenteen, vaan ihmisten ehdoilla. Samalla tulee huomioida ympäristön hoito, ja alueen asema kansainvälisesti tunnustettuna kulttuurimaisemana.

Viime vuosina Kilta on kannattanut mm. Leimuniityn peruskorjausta ja Tapiolan Koulun pikaista kunnostamista. Kritiikkiä Kilta on esittänyt mm. Tapiolan puistoihin rakentamisesta, puutarhakaupungin yleisten alueiden hoidon puutteesta, ja yleensäkin alueen asumisviihtyvyyttä uhkaavasta liian tehokkaasta rakentamisesta. Lista Espoon kaupungin tämän päivän kehityshankkeista Tapiolassa on luettavissa täältä.

Hankkeet, joihin olemme tai olemme olleet vaikuttamassa:


Satakielenrinteen arkkitehtikilpailu ja kaavoitus (2017–)

Päivitetty: 13.11.2017

Tapiolan Kilta pitää Satakielenrinteen arkkitehtikilpailun tuloksia liian massiivisina Tapiolan kaupunkikuvaan. Satakielitalon eteläpuolinen puisto tulee säilyttää virkistysalueena.


Maksullinen pysäköinti Tapiolan liikekeskustassa (2017–)

Päivitetty: 27.10.2017

Tapiolan Kilta ei kannata pysäköinnin muuttamista maksulliseksi Tapiolan liikekeskustassa. Mielestämme ilmaiset julkisten alueiden parkkipaikat ovat tärkeitä Tapiolan yrittäjien ja alueen elinvoiman kannalta.


Keilaniemenpuisto ja Itämetsän laskuoja (2016–)

Päivitetty: 27.10.2017

Tapiolan Kilta pitää Keilaniemenpuiston suunnitelmaluonnosta (2017) sisällöltään toteuttamiskelpoisena, jos lähtökohdaksi otetaan viereisen Itämetsän puuston ehdoilla tehtävä rakentaminen. Kilta ei kuitenkaan kannata Itämetsän läpi suunniteltua hulevesien laskuojaa Otsolahteen.


Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Yhteistyössä

Twitter