Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma

Päivitetty: 26.1.2019

Kilta kannattaa Tapiolan uutta maisemanhoitosuunnitelmaa muutamin lisähuomioin.


MTK-talon kaavamuutos

Päivitetty: 21.12.2018

Kilta kannattaa Etelä-Tapiolassa sijaitsevan MTK-talon suojeluarvojen turvaamista ja rakennuksen käyttötarkoituksen monipuolistamista OAS:ssa kuvatulla tavalla.


Heikintorin kaavamuutos

Päivitetty: 16.11.2018

Tapiolan Kilta kannattaa Heikintorin perusparannusta ja maltillista lisärakentamista, kunhan alueen kaupunkikuvalliset arvot huomioidaan


Satakielenrinteen kaavoitus

Päivitetty: 14.10.2018

Tapiolan Kilta pitää Satakielenrinteen kaavamuutosta liian massiivisina Tapiolan kaupunkikuvaan. Satakielitalon eteläpuolinen puisto tulee säilyttää virkistysalueena.