Espoon meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022

Päivitetty: 19.5.2018

Tapiolan Kilta edellyttää kaupungilta asukkaiden nykyistä parempaa huomioimista koskien erityisesti rakennusmelua Tapiolan alueella.


Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen tilankäyttösuunnitelma

Päivitetty: 18.5.2018

Tapiolan Kilta pitää tärkeänä, että Aarnivalkean ja Jousenkaaren lähikoulut kunnostetaan pikaisesti, ja että ne säilyvät jatkossakin osana Tapiolan kouluverkkoa.


HSL:n linjastosuunnitelmaluonnos vuodelle 2018–19

Päivitetty: 19.4.2018

Tapiolan Kilta peräänkuuluttaa lausunnossaan HSL:lle mm. bussilinjojen 550 ja 551 tärkeyttä Itärannan ja Otsolahden asukkaille. Mielestämme Tapiolantien katkaisua ei tule ottaa liikennesuunnittelun lähtökohdaksi.


Maksullinen pysäköinti Tapiolan liikekeskustassa (2017–)

Päivitetty: 11.1.2018

Tapiolan Kilta ei kannata pysäköinnin muuttamista maksulliseksi Tapiolan liikekeskustassa. Mielestämme ilmaiset julkisten alueiden parkkipaikat ovat tärkeitä Tapiolan yrittäjien ja alueen elinvoiman kannalta.