Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion arkkitehtikilpailu

Päivitetty: 25.5.2019

Tapiolan Kilta kannattaa Kulttuuriaukion kehittämistä avoimena tapahtumapaikkana, Kaupinkallion metsän säilyttämistä, sekä Kulttuurikeskuksen kaupunkikuvallisten arvojen suojelua.


Otsolahden suojelukaava

Päivitetty: 25.5.2019

Tapiolan Kilta kannattaa Espoon kaupungin esittämää Otsolahden suojelukaavaa, mutta toivoo kaavaan lisätavoitteita lahden vedenlaadun parantamiseksi.


Jousenkaaren koulun tilakysymykset

Päivitetty: 25.5.2019

Tapiolan Kilta pyytää kaupungilta vastauksia Jousenkaaren koulun tilakysymyksiin koskien mm. uuden koulun paikkaa ja väistötiloja


Raitinlukon ja Länsituulenaukion kaavaehdotus

Päivitetty: 2.3.2019

Tapiolan Kilta pitää Raitinlukon ja Länsituulenaukion kaavaehdotusta pääosin toteuttamiskelpoisena, mutta esittää muutosta Länsituulenaukion hulevesijärjestelmän toteutukseen.