Heikintorin kaavamuutos

Päivitetty: 16.11.2018

Tapiolan Kilta kannattaa Heikintorin perusparannusta ja maltillista lisärakentamista, kunhan alueen kaupunkikuvalliset arvot huomioidaan


Satakielenrinteen kaavoitus

Päivitetty: 14.10.2018

Tapiolan Kilta pitää Satakielenrinteen kaavamuutosta liian massiivisina Tapiolan kaupunkikuvaan. Satakielitalon eteläpuolinen puisto tulee säilyttää virkistysalueena.


Itärannan asemakaava

Päivitetty: 10.7.2018

Tapiolan Kilta kannattaa Itärannan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kaupunginosan suojelemista asemakaavalla.


Espoon meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022

Päivitetty: 19.5.2018

Tapiolan Kilta edellyttää kaupungilta asukkaiden nykyistä parempaa huomioimista koskien erityisesti rakennusmelua Tapiolan alueella.