Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion arkkitehtikilpailu

TAPIOLAN KAAVOITUS JA RAKENTAMINEN (päivitetty 2.4.2019)


Päivitys 31.3.2019:
Tapiolan Kilta ja STAF järjestivät Kulttuuriaukion tulevaisuudesta asukastilaisuuden 25.3.2019. Tiivistelmä asukastilaisuudessa käydyistä keskusteluista on luettavissa täältä.


Tapiolan Kilta otti joulukuussa 2018 virallisesti kantaa Kulttuuriaukion ja kulttuurikeskuksen arkkitehtikilpailun kilpailutöihin. Hankkeen tavoitteena on kaupungin mukaan muuttaa Kulttuurikeskus nykyistä monipuolisemmaksi kulttuurikeskittymäksi, jonne sijoittuvat tulevaisuudessa myös Espoon kaupunginteatterin uudet tilat.

Killan mielestä Kulttuuriaukio ja Kulttuurikeskus muodostavat yhdessä yhden Tapiolan puutarhakaupungin tunnetuimmista ja kaupunkikuvallisesti arvokkaimmista alueista. Tämän johdosta alueen tuleva käyttö ja rakentaminen tulee suunnitella erittäin huolellisesti Tapiolan kaupunkikuvallisia arvoja ja alueen historiaa kunnioittaen. Samalla on tärkeää huomioida Kulttuurikeskuksen nykyisten toimijoiden ja tulevan toimijan teatterin tarpeet, sekä Kulttuuriaukion käyttötarkoitus.

Mielestämme mikään kilpailussa esillä olleista viidestä kilpailuehdotuksesta ei sellaisenaan kelpaa alueen jatkokehityksen pohjaksi. Alueen tulevan suunnittelun tulisi pikemminkin lähteä eri töiden hyvin puolien yhdistämisestä ja huonojen karsimisesta. Erittäin tärkeää olisi vähentää koko suunnitelman rakennusoikeutta siten, että Kulttuuriaukion viereinen Kaupinkallion puisto voidaan säilyttää jatkossakin luonnontilaisena metsänä, eikä Kulttuuriaukion reunoille suunnitellusta rakentamisesta tehdä samalla liian korkeaa.

Arto Sipisen suunnitteleman Kulttuurikeskuksen julkisivu Keskusaltaan puolelta on Tapiolan kaupunkikuvallisesti tunnetuimpia maisemia. Siksi julkisivu ja rakennuksen yhteydessä oleva vesiputousallas on tulevaisuudessakin säilytettävä ulkonäkönsä puolesta ennallaan, ja kunnostettava.

Teatteri itsessään tulee yhdistää Kulttuurikeskukseen ja Kulttuuriaukioon siten, että näyttämötorni sopii kaupunkikuvallisesti Kulttuuriaukion ilmeeseen ja aukion tulevaan käyttöön.

Kaikesta Kaupinkallion metsään esitetystä tehorakentamisesta on luovuttava, lukuunottamatta mahdollisesti nykyisen parkkihallin takaista louhikkoa. Kaupinkallion metsä on asukkaille ja Tapiolan tiiviille keskustalle tärkeä viheralue, joka luvattiin säilyttää virkistyskäytössä Kaupinkalllion edellisen kiistanalaisen v. 2009 kaavamuutoksen yhteydessä.

Kulttuuriaukion puolestaan tulisi olla jatkossa avoin mahdollisimman monipuolisille tapahtumille ja kokoontumisille, joiden kautta aukiolle saataisiin elämää ja ihmisiä.

Lue Killan koko pdf-kannanotto täältä!

keskusallas
Kulttuurikeskus vesiputouksineen Keskusaltaan kanssa on Tapiolan tunnetuimpia ja arvokkaimpia maisemakokonaisuuksia. Kuva: Juhana Kaikkonen

Kommentit (1)

   Seppo Hakari - 11.01.2019, 19:17

Tapiolan Killan kannanotto Kulttuurikeskuksen ja Kulttuuriaukion arkkitehtuurikilpailun ehdotuksiin on huolella laadittu ja kilpailuehdotusten laajaan materiaaliin on selvästi syvennytty huolella ja asiantuntevasti. Kiitos Killalle Tapiolan asukkaiden näkökohtien esillä pitämisestä.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Yhteistyössä

Twitter