Tapiolan Urheilupuiston kaavamuutos

TAPIOLAN KAAVOITUS JA RAKENTAMINEN (päivitetty 7.5.2015)


Tapiolan Urheilupuiston kaavamuutoksen (Koivu-Mankkaa, 210803) tavoitteena oli kaupungin mukaan "määritellä urheilupuiston toiminnot ja niiden laajuus, sekä varmistaa alueen liikenteen turvallisuus ja toimivuus". Kaava-alue sijaitsee WeeGee-talon länsipuolella rajoittuen mm. Koivu-Mankkaan tiehen, Tuohipuistoon ja Kaskenkaatajan puistoalueeseen.

Asumisviihtyvyyden suhteen uudessa kaavaehdotuksessa erityisesti Tuohimäen ja Kaskiniityn viereen osoitetut 6-kerroksiset pysäköintilaitokset aiheuttaisivat toteutuessaan massiivisia ympäristömuutoksia. Lähiasukkaiden kannalta laitosten seinämä asettuisi käytännössä pihapiiriin, minkä lisäksi laitoksiin suuntautuva liikenne ohjattaisiin asukkaiden piha-alueen editse. Pysäköintilaitokset asettuisivat hallitsemaan maisemakuvaa myös Kaskiniityn suunnalta katsottuna.

Tapiolan Kilta jätti 4.5.2011 asukaspalautteen pohjalta kaupungille virallisen muistutuksensa Urheilupuiston asemakaavasta. Kannanotossaan Kilta painotti em. pysäköintilaitosten ja liikenteen siirtämistä pois alueen asukkaiden pihapiiristä. Ohessa Kilta jätti havainnekuvan muodossa vaihtoehtoisen ratkaisunsa asemakaavasta, jossa pysäköintilaitokset oli siirretty etelälaitaan.

Tapiolan Urheilupuisto havainnekuva

Tapiolan Urheilupuisto havainnekuvassaTapiolan Urheilupuiston kaavahanke Espoon kaupungin julkaisemissa arkkitehtitoimisto Modelark Oy:n havainnekuvissa. Kiistellyt pysäköintilaitokset sijaitsevat alemman kuvan yläosassa oikealla.

Kaskiniityn virkistysalue loppukesällä 2014
Kaskiniityn virkistysalue loppukesän vehreydessä 2014. Kuva: Kati Miettinen

Espoon valtuusto hyväksyi Urheilupuiston kaavan 23.4.2012. Hankkeesta oli siihen mennessä jätetty kaupungille 57 muistutusta. Nämä eivät kuitenkaan johtaneet minkäänlaisiin näkyviin muutoksiin rakennusten sijoittelussa tai massoittelussa, joten asukkaiden toiveet kaavan hankkeen kevyemmästä toteutuksesta jäivät haaveiksi. Toteutuksen yksityiskohdista kuitenkin keskustellaan edelleen.

Luettavaa (pdf):

Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Yhteistyössä

Twitter