Äänestyslistat Kehä I:n parannushankkeen käynnistämisestä Keilaniemessä

Espoon valtuusto hyväksyi 21.12.2015 Kehä I:n ensimmäisen vaiheen parannushankkeen käynnistämisen Keilaniemessä.

Hyväksytty suunnitelma käsitti Kehä I:n valo-ohjattujen tasoliittymien muuttamisen eritasoliittymiksi (Karhusaarentie, Keilaniementie ja Tapiolantie) ja Länsiväylän eritasoliittymän parantamisen. Hankkeeseen kuului myös n. 440 metrin pituisen Keilaniemen tunnelin rakentaminen, jonka päälle niin ikään rakennetaan Tapiolaa ja Keilaniemeä yhdistävä viherkansi.

Asukasyhdistys Tapiolan Kilta ei ole vastustanut Kehä I:n kattamista itsessään, mutta on pitänyt nyt hyväksyttyjä suunnitelmia ongelmallisina useista eri syistä. Olemme vaatineet hankkeen korjaamista vähemmän asukkaita haittaavaksi, mihin on kuulunut mm. esityksemme Otasolmun ja lähimmän rampin siirtämisestä kauemmaksi asutuksesta, jotta etäisyyden lisäksi suojaavaa puustoa voitaisiin säilyttää. Lisäksi olemme suhtautuneet kriittisesti "väliaikaisen" risteyssillan rakentamiseen Itäranta 13:n välittömään läheisyyteen.

Kilta on suhtautunut erittäin kriittisesti myös rakentamisen aikaisiin laiminlyönteihin. Kehä I:n työmaalla on järjestelmällisesti rikottu melumääräyksiä, eikä kivipölyn siirtymistä hengitysilmaan ja asuntoihin ole tietojemme mukaan ehkäisty millään tavalla. Luvat on myönnetty tiukoilla melu/suojausehdoilla, mutta niitä ei ole valvottu riittävästi. Asukkailta saamamme tiedon mukaan urakoitsija on käyttänyt valvonnan puutetta häikäilemättä hyväkseen. Muutamat Itärannan asukkaat ovat joutuneet muuttamaan melu- ja pölyhaittojen takia jopa pois alueelta.

Valtuusto 21.12.2015:

Valtuustossa äänestettiin siitä, tulisiko hanke hyväksyä.

Särkijärvi Louhelaisen ym. kannattamana ehdotti, että päätösehdotus hylätään.

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Särkijärven hylkäysehdotusta, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 

 • Jaa
 • Aarnio Antti (SDP)
 • af Hällström Nina (SFP)
 • Ahlfors Tiina (Vas.)
 • Alaviiri Kaisa (Kok.)
 • Eriksson Mikael (SFP)
 • Erävuoma Asso (Kok.)
 • Gestrin Christina (SFP)
 • Granberg Fred (SFP)
 • Guzenina Maria (SDP)
 • Haglund Carl (SFP)
 • Hellström Martti (SDP)
 • Hintsala Mikko (Kesk.)
 • Holst Jan (Kok.)
 • Horsma Johanna (Kok.)
 • Jalonen Jaana (Kok.)
 • Johansson Ulf (Vårt Esbo)
 • Järvenpää Kaarina (KD)
 • Kankkonen Stig (SFP)
 • Kauma Pia (Kok.)
 • Kemppi-Virtanen Pirjo (Kok.)
 • Kiijärvi Laura (Kok.)
 • Kivekäs Liisa (SDP)
 • Konttas Ari (Kok.)
 • Kuusisto Kari (Kok.)
 • Laiho Mia (Kok.)
 • Laukkanen Antero (KD)
 • Lauslahti Sanna (Kok.)
 • Lehtola Ville (Kok.)
 • Lintunen Kai (Kok.)
 • Luhtanen Leena (SDP)
 • Lumme Jasminiitta (SDP)
 • Markkula Markku (Kok.)
 • Meriläinen Raija (Kok.)
 • Mustakallio Kristiina (Kok.)
 • Mykkänen Jouni (Kok.)
 • Männikkö Olli (Kok.)
 • Palomäki Ulla (Kok.)
 • Peltokorpi Mikko (Kok.)
 • Repo Simo (Kesk.)
 • Seppä Heikki (Kok.)
 • Simpanen Veikko (SDP)
 • Sistonen Markku (SDP)
 • Thure-Toivanen Tiina (Kok.)
 • Tähtikunnas Janne (Kok.)
 • Uotila Kari (Vas.)
 • Viljakainen Paula (Kok.)
 • Vuornos Henrik (Kok.)
 • Värmälä Johanna (SDP)
 • Ei
 • Byman Kurt (PerusS/Sit)
 • Elo Tiina (Vihr.)
 • Elo Simon (PerusS/Sit.)
 • Grönroos Simo (PerusS/Sit.)
 • Halava Heli (Vihr.)
 • Hopsu Inka (Vihr.)
 • Huhta Seppo (PerusS/Sit.)
 • Hyrkkö Saara (Vihr.)
 • Juvonen Arja (PerusS/Sit.)
 • Karimäki Johanna (Vihr.)
 • Kasvi Jyrki (Vihr.)
 • Kilpi Jukka (PerusS/Sit.)
 • Koivisto Janna (Vihr.)
 • Lahtinen Teemu (PerusS/Sit.)
 • Louhelainen Kirsi (Vihr.)
 • Nevanlinna Risto (Vihr.)
 • Nieminen Pinja (Vihr.)
 • Partanen Henna (Vihr.)
 • Pulkkanen Petri (PerusS/Sit.)
 • Rahkonen Susanna (Vihr.)
 • Ruoho Veera (PerusS/Sit.)
 • Salli Päivi (Vihr.)
 • Soini Timo (PerusS/Sit.)
 • Särkijärvi Jouni (Kok.)
 • Turunen Arto (Kok.)
 • Tyhjä
 • Koskinen Jussi (Kok.)

 Tapiolassa tapahtuu

19.8.2020Tapiolan kahluualtaan kautta jatketaankin 30.8. asti

2.9.2020Tapiolan palvelukeskus

4.9.2020Pohjois-Tapiolan koulun paine-erokäyrät 1.8.-31.8.2020

5.9.2020Hanke nähtävillä: "Maarinkulma, VK2002"

11.9.2020Tapiolan uimahallia koskevat selvitykset valmistuneet

17.9.2020Tapiolan uimahallista tehtyjä tutkimuksia


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Yhteistyössä

Twitter