Lehdistötiedote: Kilta edellyttää Tapiolan kehityksen kokonaisnäkemysten päivittämistä ennen uusia lisärakentamispäätöksiä

Julkaistu: 29.09.2021

Tapiolan Killan lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti

Tapiolan Killan hallitus edellyttää Tapiolan kehityksen kokonaisnäkemysten päivittämistä ennen uusia lisärakentamispäätöksiä


Tapiolan Killan hallitus on valmistellut mielipiteensä kahden kaavahankkeen (Länsituuli 1 / talo, jossa Etola ja Metsäpojankuja / Laurean talo) osallistumis- ja arviointisuunnitelmista (OAS) ja toimittanut ne kaupungille. Kummallekin korvausrakentamishankkeelle on olemassa perusteita, mutta hankkeiden volyymit ja rakennuskorkeudet ovat Killan hallituksen käsityksen mukaan ylimitoitettuja.

Tapiolan Kilta kantaa huolta Tapiolan kokonaisuuden muodostumisesta, kun kaavoitus etenee tontti kerrallaan. Eteläiselle Espoolle ja Tapiolalle asetetut väestötavoitteet ollaan jo nykyisillä kaavoilla saavuttamassa ja ylittämässä. Nyt ollaan tilanteessa, jossa väestömäärä, alueella liikkuvien ihmisten määrä ja liikenteen määrä edellyttäisivät lisäpanostuksia ja kestävämpiä ratkaisuja palvelujen mitoituksessa, infrarakentamisessa, alueiden kunnossapidossa, virkistysalueiden ja lasten leikkiympäristöjen määrässä sekä liikenneratkaisuissa.

Samalla lisärakentaminen nakertaa Tapiolan viihtyisyyden kannalta välttämätöntä väljyyttä ja vihreyttä. Koko alueen asukasmäärän kasvu tuo myös liikennepainetta; liikennejärjestelyin tulisi rajoittaa alueen viihtyisyyttä heikentävää läpiajoliikennettä ja luoda edellytyksiä kestävien liikennemuotojen ensisijaiselle hyödyntämiselle ja välittömien lähipalveluiden käytölle.

Laurea


Tapiolan Kilta ei pidä hyvänä kehitystä, jossa Tapiolan alue painottuu kasvavassa määrin pelkkään asumiseen ja työpaikat ja koulutus (kuten Metsäpojankujan kaavaehdotuksessa) vähenevät alueella. Metsäpojankujalle ehdotetut kerrosluvut (jopa 12) ovat tähän sijaintiin liialliset, ja loisivat Tapiolan keskuksen tornien korkuisten asuintalojen ryppään sijaintiin, joka on lähes 1,5 kilometrin päässä raideliikenteen asemasta ja lähes 400 metrin päässä Raide-Jokerin pysäkistä.

Kyseessä on vaihettumisalue Kehä I:n yritysrakennuksista Tapiolan pientaloihin ja niittyihin. Tällä alueella ei tulisi ainakaan ylittää lähitonteille jo hyväksyttyjä kerrosmääriä.

Länsituuli 1


Länsituuli 1:n luonnossuunnitelmassa on hyviä elementtejä ja ratkaisuja, jotka tukevat Tapiolan keskustan viihtyisyyttä ja selkeyttä. Luonnos on kuitenkin liian massiivinen ja sijaintiin sopimaton. Pohjantien varteen, matalampien rakennusten väliin, ei tule sijoittaa rakennuksia, jotka ovat olennaisesti naapureita ja Pohjantien länsipuolen kerrostaloja korkeampia. Myös Merituulentorin pohjoisreunaan hahmoteltu rakennus on ylikorkea torin viihtyisyyden ja valoisuuden näkökulmasta. Länsituuli 1:n toteutuksen tulee myös varmistaa Merituulentorin alla olevan pyöräparkin saavutettavuus.

Espoon kaupungin kasvutavoitteet eivät edellytä näiden suunnitelmien mukaista asukasmäärän lisäystä, ei myöskään Espoon eteläisten osien vanhentunut yleiskaava. Pandemian jälkeisessä tilanteessa on myös perusteltua arvioida uudelleen liiketilojen tarve; niiden kokonaismitoituksen Tapiolan keskustassa ei tule olla niin suuri, että se vie toimintaedellytyksiä asukkailta lähellä olevilta lähipalveluilta tai niin suuri, että se johtaa ylitarjontaan ja vajaakäyttöön.

Ohjauskeinot


Suunnitelmissa vedotaan vuonna 2011 hyväksyttyihin Tapiolan keskustan kehittämisen teeseihin. Samoin viitataan Tapiolan keskuksen yleissuunnitelmiin ja niihin liittyviin viitesuunnitelmiin. Vanhentuneet teesit tulisi päivittää ja myös yleissuunnitelmien linjaukset saada julkiseen poliittiseen käsittelyyn.

Tapiolan Kilta pitää erittäin tärkeänä, että kaikkia kaavavalmisteluun ja päätöksentekoon tulevia uudis- ja korvausrakentamiskohteita tarkastellaan kriittisesti ja ennen päätöksentekoa arvioidaan, mitä mahdollinen lisärakentaminen ja kasvava asukasmäärä edellyttävät asuinympäristön viihtyisyyden, ympäristön kunnossapidon, virkistysalueiden ja kestävän liikkumisen edistämisen näkökulmasta.

Tapiolan Killan hallituksen kaavatyöryhmän puolesta lisätietoja antavat:

Jyrki Myllyvirta
jyrki.myllyvirta (ät) gmail.com

Lea Siivola
lea.siivola (ät) outlook.com

Kommentit (1)

   Seppo Hakari - 07.10.2021, 10:37

Kiitos Killalle asiallisen ja ammattitaitoisen näkemyksen laatimisesta.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter