Otsolahden ja Itärannan puidenkaadot

YMPÄRISTÖN HOITO JA KUNNOSTUS (päivitetty 5.5.2021)


Asukasyhdistys Tapiolan Kilta sai kevään 2021 aikana Tapiolan asukkailta lukuisia huolestuneita yhteydenottoja, jotka koskivat Tapiolassa tapahtunutta ylimitoitetuksi koettua puiden kaatoa erityisesti Otsolahden-Itärannan alueella.

Yhteydenottojen pohjalta Kilta otti kaupunkitekniikan keskukseen yhteyttä, lähestyen sitä kirjelmällä 21.4, jossa pyysimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mikä merkitys on Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmalla 2018–2028 siinä, ovatko puiden kaadot suunnitelman mukaisia?

  2. Mikä olisi oikea yhteyskanava, jotta saisimme asukasyhdistyksenä selville, mitä maisematyölupia Tapiolan alueelle on haettu ja myönnetty puistoalueiden puiden kaatoon maisemanhoitosuunnitelman puitteissa, ja onko lupahakemuksia vireillä tällä hetkellä? Mikä on kaupungin linjaus sellaisesta vaikutuksiltaan vähäisestä toimenpiteestä, jolle ei maisematyölupaa edellytetä?

  3. Olisiko mahdollista sellainen järjestely, että kaupunkisuunnittelukeskus ilmoittaisi automaattisesti Tapiolan Killalle uusien Tapiolan aluetta koskevien maisematyölupien vireilletulosta? Tai onko olemassa teknistä rajapintaa, josta nämä lupatiedot saisi haettua automaattisesti?

  4. Miten saisimme etukäteen tietää kaadettuja puita korvaavista uusien puiden istutuksista ja kaadettujen kantojen jyrsinnästä?

  5. Kenellä on tällä hetkellä valvontavastuu siitä, että Tapiolan puiden kaadot käytännössä toteutuvat maisemanhoitosuunnitelman ja maisematyölupien mukaisesti?

  6. Mikäli puiden kaadon käytännön toteutuksessa ilmenee metsureiden puolelta ilmeisiä ylilyöntejä tai työvirheitä, mikä on oikea taho raportoida asiasta? Ja millaisia sanktioita urakoitsijoille voi seurata väärin tehdystä työstä?


Tietojemme mukaan nyt tapahtuneet puiden kaadot edellyttävät maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkityksellisten puiden osalta maisematyölupia, jotka eivät ole olleet nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asukasyhdistyksenä Killalla on kuitenkin lakisääteinen mahdollisuus saada luvat tietoonsa yhtä lailla, kuin kaadettujen puiden tonttien rajanaapureillakin.

Kaupungin vastaus (27.4) Killan kirjelmään on ladattavissa ohessa pdf-tiedostona. Jatkamme asian työstämistä eteenpäin, jotta julkisten alueiden puidenkaatojen maisematyöluvat saataisiin asukkaiden tietoon mahdollisimman ajoissa.

Kaadettujen puiden kantoja Otsolahdella. Kuva: Seppo Veijalainen
Kaadettujen tervaleppien kantoja Otsolahdella keväällä 2021. Kuva: Seppo Veijalainen

Luettavaa (pdf):

Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Yhteistyössä

Twitter