Itärannan asemakaava

TAPIOLAN KAAVOITUS JA RAKENTAMINEN (päivitetty 10.7.2018)


Tapiolan Kilta on ottanut 17.5.2018 kantaa Itärannan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kaupunginosan kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Käytännössä kaupungin esitys tähtää alueen suojelemiseen asemakaavalla samaan tapaan kuin esim. Länsikorkeen ja Otsolahden alueet.

Itäranta on osa Tapiolan alkuperäistä puutarhakaupunkia, ja kuuluu RKY-alueeseen. Mielestämme on tärkeää, että alue suojellaan noudattaen Tapiolan suojelukaavojen periaatteita.

Esitys on tärkeä siksikin, koska Itärannan välittömässä läheisyydessä on meneillään suuria rakennushankkeita, jotka ovat muuttaneet ympäröivää maisemaa voimakkaasti, ja jotka jatkuvat vielä vuosien ajan. Suojelu ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, ettei olemassaolevia rakennuksia saisi vähäisesti muuttaa ja korjata rakennusten käytön ja ajan vaatimusten muuttuessa.

Kannanotossamme olemme tähdentäneet, että Itärannan suojelukaavan piiriin tulee ottaa myös Tapiolantien ja Kehä I:n kulmauksessa oleva metsikkö, joka Itärannan luontoselvityksestä (2017) jostakin syystä puuttuu. Lisäksi olemme esittäneet mm. Otsolahden vedenlaadun parantamiseen tähtäävän selvityksen tekemistä osana kaavamuutosta, sekä riittävien pysäköintipaikkojen turvaamista asukkaille.

ItarantaOASKartta
OAS:n sivulta 1 kopioitu ilmakuvakartta kaava-alueesta. Kartan pohjoisimman nurkkauksen puistoalue tulee suojella osana Itärannan kaavaa, vaikka se jostain syystä puuttuukin Itärannan luontoselvityksen (2017) vastaavasta kartasta. Kuva: Espoon kaupunki

Luettavaa (pdf)

Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter