Keilaniemenpuisto ja Itämetsän laskuoja (2016–)

YMPÄRISTÖN HOITO JA KUNNOSTUS (päivitetty 27.10.2017)


Espoon kaupunkitekniikan keskus haki keväällä 2016 ensimmäisen kerran maisematyölupaa Tapiolan Itämetsään suunnitellulle laskuojalle, jonka kautta on tarkoitus johtaa Kehä I:n kansirakenteen hulevedet Otsolahteen. Lisäksi Itämetsään on kaavailtu rakennettavaksi hulevesien viivytysallasta. Suunnitelma on osa laajempaa Kehä I:n ja Karhusaarentien tiesuunnitelmaa Keilaniemen alueella.

Tapiolan Killan mielestä hankkeeseen ei ole syytä suostua. Mielestämme hulevedet on johdettava avoveteen Keilalahden puolelle esim. kevyen liikenteen väylän viereen avattavalla kanavalla tai betoniputkella. Ojaa ja viivytysallasta on mahdotonta kontrolloida, jos vettä tulee paljon. Otsolahti on suljettu vesialue, jossa veden vaihtuvuus on huonoa. Hulevesi puolestaan on jätevettä, joka ei ole puhdasta, vaan sisältää ympäristöjätteitä. Mielestämme Otsolahti ei kestä hulevesien päästöjä.

Itämetsässä on liito-oravan reviirialue ja monipuolinen linnusto ja muu eläimistö. Itämetsästä jouduttaisiin viivytysaltaan ja ojan rakentamisen myötä kaatamaan melulta ja saasteilta suojaavaa puustoa, mikä aiheuttaisi sekä melun että saasteiden lisääntymistä alueella. Ylivoimainen enemmistö erityisesti Itärannan ja Otsolahden ympäristön asukkaista on alusta asti vastustanut hanketta. Tapiolan Killan mielestä hankkeesta luopumiseen on alusta alkaen ollut monipuoliset ja vahvat perusteet.

Kilta on jätti hankkeen ensimmäisestä luonnoksesta kaupungille ensin muistutuksen (13.4.2016) ja myöhemmin oikaisuvaatimuksen (10.6.2016).

Viimeisimmän tiedon mukaan hulevesien laskuojaa kaavaillaan edelleen Otsolahteen, tällä kertaa osana Keilaniemen puistosuunnitelmaa (2017). Kilta on toistanut kielteisen kantansa hulevesiojasta kannanotossaan Keilaniemenpuistosta (läh. 13.4.2017).

Samassa kannanotossa totesimme, että Keilaniemenpuiston suunnitelmaluonnos on puiston sisällön puolesta kuitenkin pääosin toteuttamiskelpoinen. Mielestämme tärkeintä on säilyttää lähiasukkaille tärkeää Itämetsän puustoa mahdollisimman laajalti, kun puistosuunnitelmaa ryhdytään käytännössä toteuttamaan. Liian paljon puustoa on jo menetetty Keilaniemen tunnelin rakentamisessa.

Kaavakartta Itämetsästä, jonka läpi laskuojaa on suunniteltu
Kaavakartta Itämetsästä, jonka läpi laskuojaa on suunniteltu. Kuva: Espoon kaupunki

Luettavaa (pdf):

Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter