Maarinaukion kaavamuutos (2017–)

TAPIOLAN KAAVOITUS JA RAKENTAMINEN (päivitetty 21.9.2022)


Tapiolan Kilta jätti helmikuussa 2017 muistutuksen Maarinaukion asemakaavaan (Maarinaukio (Vaisalantie), 221601). Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Otaniemeä työpaikka-, sekä korkeakoulu- ja tutkimustoiminnan alueena osoittamalla täydennysrakentamista Maarinsolmun tulevan eritasoliittymän itäpuolisille tonteille.

Muistutuksessaan (7.2.2017) Kilta totesi, että Maarinaukion kaava-alueelle suunniteltu rakentaminen tukee lähtökohtaisesti hyvin Otaniemen asemaa työpaikka-alueena ja korkeakoulu- ja tutkimustoiminnan keskittymänä. Tätä puoltaa myös tulevan Raide-Jokerin kulkureitti alueen läpi.

Kilta kuitenkin kyseenalaistaa kaava-alueen kortteliin 10019 on esitetyt 4-kerroksiset rakennukset, joiden käyttötarkoitukseksi on kaavamääräyksellä osoitettu toimistot, sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten toiminta (KTO-1). Mielestämme näin matalan rakennuskannan kaavoittaminen jo ennestään tiiviille toimistokorttelien alueelle on tuhlailevaa, varsinkin kun alueelle ei olla osoittamassa yhtäkään opiskelija-asuntoa.

Tämän johdosta esitimmekin muistutuksessa, että rakennusoikeutta korttelissa 10019 lisättäisiin (kerroskorkeutta nostamalla) kipeästi kaivattujen opiskelija-asuntojen muodossa. Perusteluna painotimme, että tällä voitaisiin keventää rakennuspainetta Tapiolan RKY-alueen läheisille viheralueille, kuten Maarinsolmun lounaispuoliselle Maarinniitylle, jonne viimeaikaisissa suunnitelmissa on suunniteltu kaavoitettavaksi kerrostaloja HOAS:lle.

MaarinaukioHavainne2017
Maarinaukion havainnekuva 2017. Killan muistutuksessa mainittu kortteli 10019 sijaitsee kuvan keskellä (IV-kerroksiset rakennukset). Kuva: Espoon kaupunki

Luettavaa (pdf):

Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter