Maksullinen pysäköinti Tapiolan liikekeskustassa

KATU- JA LIIKENNEHANKKEET (päivitetty 11.1.2018)


Tapiolan Kilta on ottanut kantaa Espoon kaupungin suunnitelmiin kokeilla maksullista pysäköintiä Tapiolan ja Leppävaaran keskusta-alueilla. Kaupunki käsitteli asiaa viimeksi 20.9.2017, jolloin suunnitelma palautettiin teknisessä lautakunnassa uuteen valmisteluun.

Kilta ei kannata maksullista pysäköintiä Tapiolan keskusta-alueella edes kokeilun muodossa, koska ilmaiset julkisten alueiden parkkipaikat ovat mielestämme tärkeitä Tapiolan elinvoiman kannalta. Moni Kiltaan yhteyttä ottanut Tapiolan liikeyrittäjä on ollut huolissaan, että jos kaikesta Tapiolan keskustan pysäköinnistä tehdään maksullista, asiakkaat suuntaavat muualle.

Lähestyimme 19.9.2017 teknisen lautakunnan jäseniä oheisella kirjeellä, johon pyrimme kiteyttämään perusteet Tapiolan pysäköinnin säilyttämisestä jatkossakin ilmaisena. Lautakunnan kokousmateriaalit on luettavissa täältä.

Hyvät teknisen lautakunnan jäsenet,

Pyydämme, että Tekninen lautakunta hylkää otsikon asian, kohta 4§) Tapiolan osalta ja maksuvyöhykkeiden laajentamiseen ei ryhdytä Tapiolassa.

Tapiolan keskus on ollut rakennustyömaa jo 10 vuoden ajan, ja tulee olemaan sitä seuraavat 10 vuotta, jolloin yhteensä 20 vuoden ajan on Tapiolan keskustassa asuvien ja asioivien, työskentelevien asemaa hankaloitettu kohtuuttomasti monin eri tavoin.

Asukasyhdistys Tapiolan Kilta ry. on saanut jälleen, kuten keväällä, viime ja tämän viikon aikana kymmeniä huolestuneita yhteydenottoja otsikon asiassa.

Asukkaat, yrittäjät ja jäsenet ovat järkyttyneitä, kauhistuneita, sekä vihaisia siitä, että asian valmistelussa tai "Espoon pysäköintijärjestelmän maksullisuuskokeilu" -selvityksessä ei ole lainkaan haastatelluin tai kyselyin selvitetty Tapiolan asukkaiden, yhteisöjen tai yritysten mielipiteitä pysäköintimaksujen korotuksesta ja maksuttomien, 1h -2h pysäköintikiekkopaikkojen poistamisesta Tapiolan keskustan alueella, kulttuurikeskuksen edessä ja Itätuulenkujasta etelään sijaitsevalla alueella.

Ehdotamme, että käyttäjät, asukkaat, Tapiolassa työskentelevät, yhteisöt ja yritykset saavat lausua mielipiteensä "maksukokeilusta" ennen kun tekninen lautakunta päättää sen käyttöönotosta Tapiolassa.

Kevään jälkeen pysäköintialueita on videoitu, muodostaen henkiörekisteri ja autojen rekisterinumerot ovat tallentuneet "jonnekin". Tietoa kuvauksesta ei ole välitetty ennakkoon, eikä kerrottu missään julkisessa tiedotteessa/lehdessä, saatika kerrottu, kuka kuvaamisesta on päättänyt.

Edelleenkään minkäänlaista em. käyttäjäkyselyä ei ole tehty.

Espoon kaupungin strategiatarinan mukaan Espoo on asukaskeskeinen, oikeudenmukainen ja kaikkia suuralueita kehitetään ja kohdellaan yhdenvertaisella tavalla. Kaupungin strategiaa ei kuitenkaan noudateta tässä asiassa Tapiolassa. Miksi ei?

Olemme saaneet viimeisten vuosien aikana myös runsaasti, satoja yhteydenottoja Tapiolan keskustan nykyisten pysäköintilaitosten myös yksityisten, maksuista: Tapiolan keskustassa Ainoa 1. vaiheen liikkeistä osa on jo poistunut, muuttanut liikepaikkaa, kun asiakkaita ei ole ollut riittävästi kannattavaan toimintaan. Tapiolalaiset ajavat kertomansa mukaan kauppaan ja palveluihin toiselle suuralueelle, Matinkylään, Isoon Omenaan tai Leppävaaraan, Selloon, koska molemmissa em. kauppakeskuksissa on 2+2 tai 5 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa.

Tapiolassa ei ole maksutonta yksityistä ja esityksen mukaan ei kohta julkistakaan pysäköintiä. Miksi halutaan karkoittaa potentiaaliset asiakkaat/asukkaat alueelta, jonne tulisi palauttaa sen entinen elinvoima?

Tapiolan kirjaston, Kulttuurikeskuksen edessä on kaupungin 60 min kiekkopaikat, joissa kierto on vilkas, pysäköinninvalvonta tarkkailee paikkoja tiiviisti. Tämä tuo riittävästi kiertoa pysäköintipaikkoihin, niiden maksulliseksi muuttaminen ei ole asiakaslähtöistä toimintaa, vaan päinvastoin.

Itätuulenkujalla on 2 tunnin kiekkopaikkoja, jotka palvelevat myös hyvin, ja kiertoa tapahtuu riittävästi, kuten myös uimahallin edessä. Uimahalli ja kuntosali ovat nyt kiinni ja korjattavana 2 vuoden ajan. Tapiolassa tulee olla edelleen maan päällä maksuttomia ja esteettömiä paikkoja, joista pääsee kirjastoon, uimahallille, kulttuurikeskukseen ja muihin maanpäälisiin palveluihin.

Raportin mukaan Vantaalla on pysäköinti maksutonta kaupungin alueella 1 tunnin, tätä voi edelleen toteuttaa myös Tapiolassa.

Miksi Tapiolassa pitää maksaa Tapiola-lisää korotettujen pysäköintimaksujen muodossa, jopa 3 euroa/tunti, jotta asukkaat pääsisivät käyttämään julkisia ja yksityisiä palveluita ja liikuntapalveluita?

Asukasyhdistys Tapiolan Kilta ry. haluaa kehittää Tapiolaa elinvoimaiseksi ja asukaslähtöisesti uudistuvaksi, alueen asukkaille alueella monipuoliset julkiset ja yksityiset palvelut tarjovana viihtyisänä puutarhakaupunkina ja valtakunnallisesti merkittävänä rakennetun kulttuuriperinnön, modernismin RKY- alueena.

Parhain terveisin
Asukasyhdistys Tapiolan Kilta ry.

Kokouspöytäkirjan mukaan tekninen lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi ohjeella, jonka mukaan asia tuodaan uudelleen käsiteltäväksi sitten, kun voidaan varmistaa, että älykäs pysäköinti on mahdollista toteuttaa.

Kommentit (2)

   Jari Palokangas - 04.11.2019, 04:44

En saanut vahvistusta kommenttini vastaanottamisesta.

   Jari Palokangas - 04.11.2019, 04:40

Älykäs pysäköinti ? Haloo ! Tarkoituksena siis rikastuttaa ulkopuolisia toimijoita asukkaiden kiusaamisen kautta.

Järkevä, älykkäämpi pysäköinti julkisilla tieosuuksilla toteutetaan vain ja ainoastaan siten, että asujaimiston ja pientenkin yrittäjien paikalliset tarpeet ovat etusijalla. Kaikki muu on yhteisten resurssien ulosmittaamista, paikallisten toimijoiden vahingoksi.

Olisi rohkaisevaa, että nykypäivänäkin olisi päätöksenteossa oikeudenmukaisuutta ja järkeä.
Nyt tahtoo olla vain ahneita saalistajia asiallaan - ja apuna typeriä tai lahjottuja päättäjiä.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter