Otsolahden ja Itärannan puidenkaadot

YMPÄRISTÖN HOITO JA KUNNOSTUS (päivitetty 11.2.2022)


Asukasyhdistys Tapiolan Kilta sai kevään 2021 aikana Tapiolan asukkailta lukuisia huolestuneita yhteydenottoja, jotka koskivat Tapiolassa tapahtunutta ylimitoitetuksi koettua puiden kaatoa erityisesti Otsolahden-Itärannan alueella.

Yhteydenottojen pohjalta Kilta otti kaupunkitekniikan keskukseen yhteyttä, lähestyen sitä kirjelmällä 21.4, jossa pyysimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mikä merkitys on Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmalla 2018–2028 siinä, ovatko puiden kaadot suunnitelman mukaisia?

  2. Mikä olisi oikea yhteyskanava, jotta saisimme asukasyhdistyksenä selville, mitä maisematyölupia Tapiolan alueelle on haettu ja myönnetty puistoalueiden puiden kaatoon maisemanhoitosuunnitelman puitteissa, ja onko lupahakemuksia vireillä tällä hetkellä? Mikä on kaupungin linjaus sellaisesta vaikutuksiltaan vähäisestä toimenpiteestä, jolle ei maisematyölupaa edellytetä?

  3. Olisiko mahdollista sellainen järjestely, että kaupunkisuunnittelukeskus ilmoittaisi automaattisesti Tapiolan Killalle uusien Tapiolan aluetta koskevien maisematyölupien vireilletulosta? Tai onko olemassa teknistä rajapintaa, josta nämä lupatiedot saisi haettua automaattisesti?

  4. Miten saisimme etukäteen tietää kaadettuja puita korvaavista uusien puiden istutuksista ja kaadettujen kantojen jyrsinnästä?

  5. Kenellä on tällä hetkellä valvontavastuu siitä, että Tapiolan puiden kaadot käytännössä toteutuvat maisemanhoitosuunnitelman ja maisematyölupien mukaisesti?

  6. Mikäli puiden kaadon käytännön toteutuksessa ilmenee metsureiden puolelta ilmeisiä ylilyöntejä tai työvirheitä, mikä on oikea taho raportoida asiasta? Ja millaisia sanktioita urakoitsijoille voi seurata väärin tehdystä työstä?


Tietojemme mukaan nyt tapahtuneet puiden kaadot edellyttävät maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkityksellisten puiden osalta maisematyölupia, jotka eivät ole olleet nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Asukasyhdistyksenä Killalla on kuitenkin lakisääteinen mahdollisuus saada luvat tietoonsa yhtä lailla, kuin kaadettujen puiden tonttien rajanaapureillakin.

Kaupungin vastaus (27.4) Killan kirjelmään on ladattavissa ohessa pdf-tiedostona. Jatkamme asian työstämistä eteenpäin, jotta julkisten alueiden puidenkaatojen maisematyöluvat saataisiin asukkaiden tietoon mahdollisimman ajoissa.

Kaadettujen puiden kantoja Otsolahdella. Kuva: Seppo Veijalainen
Kaadettujen tervaleppien kantoja Otsolahdella keväällä 2021. Kuva: Seppo Veijalainen

Luettavaa (pdf):

Kommentit (2)

   Koivulehto Marjatta - 12.10.2021, 14:55

Taas se alkoi!!!
Mieletön moottirisahamurhaajan syysnäytös -
Ikkunani alta kaadettiin juuri iso koivu joka on suojannut taloamme sateilta ja paahteilta sekä pehmentänyt liikenteen melua! Miksi miksi??

Tapiola ei enää ole puutarhakaupunki. Otsolahden alue ei enää ole suojeltu vaan se on raiskio täynnä kavalia puunkantoja kaadettujen puiden jäljiltä ja meluisa sokkelo liikenteen kaikuessa yhä äänekkäämmin kun akustiset suodattimet eli puut on kasdettu pois.
Melu tulee sisälle asuntoihin ja joudumme korottamaan ääntämme jotta viestimme kuultaisiin.

Toivottavasti kolmio-alue Tapiolantie - Otsolahdentie - mukaan lukien Nallenpolku - aina Otsolahteen asti säilyy raiskaamatta!!!
Alue on määrätty suojelualueeksi jo alun alkaen Tapiolan perustamisen yhteydessä!!

Olisi hyvä että ympäristöön vaikuttavien päätösten tekijät ottaisivat selvää alueen historiasta ja perustamis- periaatteista!

Nykyisin vaikuttaa siltä että maisemointipäätöksiä tehdään ilman todellista maisemallista ja ympäristön viihtyisyyttä ylläpitävää harkintaa. Otsolahden alueella on esim liikenteen melu lisääntynyt häiritseväksi asti. Puut pehmentävät melua tehokkaasti mutta niitä pitäisi olla niin kuin Tapiolan perustajat sen määrittelivät: ”Kaupunki puiston sisällä” ja : ”Älköön yksikään rakennus nousko puiden latvojen yläpuolelle!”

Täytyykö kaikki rakentaa ”Hakaniemeksi”?
Ei täydy sillä se tappaa viihtyisyyden!
Uskokaa huviksenne!
Koivulehto Marjatta

   Marjatta Koivulehto - 26.09.2021, 11:22

Kenen maisemasta milloinkin on kyse…!
Minun maisemaani kuuluu se mitä ikkunoistani näen ja myös kaikki se mitä näen naapurustossa ja lähialueella liikkuessani päivittäin. Raffisti Tapiolantiestä mereen asti ja Otaniemestä Tapiolan keskustaan asti käsitykseni mukaan tämä alue on suojattu, eli omaehtoiset toimenpiteet on kielletty niin rakennusten kuin ympäristön ts. maisemankin osalta. MKoivulehto, dokumentaristi, valokuvaaja mm.
Halutaanko Tapiola säilyttää puistokaupunkina vai tehdäänkö tästäkin vain turbo-ahdettu lähiö?!

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter