Aarnivalkean koulun toiminta tulevaisuudessa

Kysymys ehdokkaalle:

Aarnivalkean vanha koulurakennus 1950-luvulta on ollut vuosia suljettuna sisäilmaongelmien vuoksi. Aarnivalkean tilapäinen moduulikoulu palvelee opetustoimintaa kuitenkin vielä vuosia, joskaan koulussa ei ole mm. liikunta- eikä juhlasaleja.

Miten mielestäsi tulisi ratkaista Aarnivalkean koulun tilanne moduulikoulun jälkeen?

  1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.
  2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti.
  3. Opetustoimintaa tulisi jatkaa moduulikoulussa mahdollisimman pitkään nykyisen kymmenvuotisen sopimuskauden jälkeenkin.
  4. Muu vastaus

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain/listoittain

Heli Hirvonen

228

Matinkylä (ennen Tapiola)

4. Muu vastaus. En tunne Aarnivalkean koulun kuntoa.


Ahti Hurmalainen

509

Soukka

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Ei kaikkea vanhaa tarvitse aina purkaa. Usein korjaaminen tulee edullisemmaksi


Aili Pesonen

538

Viherlaakso

4. Muu vastaus. Tarve Aarnivalkean koulun uudisrakennuksille riippuu alueen koululaisten määrästä.


Alpo Rivinoja

541

Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Tämä olisi kokonaistaloudellisesti viisain vaihtoehto. Moduulikoulu on kallis vaihtoehto eikä paras mahdollinen myöskään oppilaille.


Emma Jelley

511

Pohjois-Tapiola

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Erkki Lempiäinen

519

Soukka

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Kannatan vanhan säilyttämistä, jos vain järkevää


Heidi Mannelin

524

Lähderanta

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Elinkaarikustannus lienee alhaisin uudessa koulussa. Niihin voi yhdistää muita kunnan toimintoja.


Laura Tolkkinen

550

Kauklahti

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Matti Passinen

536

Pohjois-Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Simo Repo

539

Olari

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Pitäisin alueen alkuperäisen olemuksen ennallaan. Moduulikoulujen vuokrat ovat niin korkeita, ettei niiden käyttöä kannata pitkittää.


Sinikka Paananen

533

Matinkylä

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti.


Tommi Halkosaari

507

Tuomarila

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Paino sanalla "maisemaan sopivat". Tapiola on ehdottomasti yksi Espoon arkkitehtuurisimmista paikoista.


Tommi Virtanen

554

Nuottalahti

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Peruskorjaus ei toimi. Pitäisi purkaa ja rakentaa uusi koulu. Eikä missään nimessä elinkaarimallilla. Järjetöntä rahantuhlausta.


Anne Heikkala

678

Leppävaara

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Hannele Hakala

674

Pohjois-Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Sijaiti ko. koululla on loistava. Kannatan rakentamista ja myös moduulin säilyttämistä.


Jaana Arvo

662

Lähderanta

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Uusi moderni koulu, joka istuu maisemaan. Vältytään jatkuvalta korjaamiselta.


Jouni J Särkijärvi

752

Kuurinniitty

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Aarnivalkean koulu sijaitsee Tapiolan rky-alueella, ja se tulisi rakentaa uudelleen samalla tapaa kuin Tapiolan koulun ja lukion rakennus - ei siis aivan vanhojen piirustusten mukaan.


Jukka Salminen

743

Laurinlahti (ennen Tapiola)

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Tyttäreni kävi Aarnivalkean koulua ja lopulta väistötiloihin kehä lll lähellä.

Myrkylliset homeet seinätäytteissä sairastuttivat hänet ja jatkuva päänsärky ja nuha olivat riesana. Vaikutuksia on vieläkin. Ei homeista koulua kannata kunnostaa vaan Tapiolan lapset ovat ansainnet uudet toimivat koulutilat


Kerttu-Liisa Kilpijoki

697

Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Vanha koulurakennus on liian pieni ja kaipaa nykyaikaistamista. Alueen lapsimäärä kasvaa ja Aarnivalkea on huippuhyvällä paikalla, uusi koulu tulee rakentaa asap. Toki alueen yleisilmeeseen sopivana.


Kimmo Metsä

718

Olari

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Nykyinen moduulikoulu on hieno ja toimiva esimerkki julkisesta puurakentamisesta, mutta se ei voi olla pysyvä ratkaisu.

Tilalle tarvitaan nykyaikainen ja turvallinen, maisemaan sopiva koulurakennus riittävälle määrälle oppilaita. Pieniä koululaisia ei tulisi pakottaa siirtymään Kivimiehen kouluun, vaan heidän tulisi voida aloittaa koulunkäyntinsä Silkkiniityllä.


Markku Markkula

717

Leppävaara

4. Muu vastaus. Silkkiniitty ja sen lähiympäristö Aarnivalkaen koulu mukaan lukien on niin tärkeä osa Tapiolaa, että nyt ei saa hätäillä. On tarpeen tehdä tarkat analyysit eri vaihtoehdoista.


Mervi Katainen

693

Friisilä

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Uutta voi rakentaa vanhan mallin pohjalta ja alueen henkeä ja yleisilmettä kunnioittaen, kuitenkin niin, että uusista tiloista tulee toimivat ja nykyaikaiset.


Mika Lehtisyrjä

710

Lystimäki

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Koulujen liikuntatilojen tulee olla sellaisia, että ne palvelevat myös koululiikunnan ulkopuolista liikunnan harrastamista.


Oskari Hyttinen

682

Kauklahti

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Vaikka vanhan säästäminen on tärkeää ja usein kestävää ympäristön kannalta ja taloudellisestikin, ei sen pidä olla itsetarkoitus.


Pekka Hämäläinen

684

Otaniemi

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Vanha koulu on paitsi huonokuntoinen, myös tehoton ja altis kunto-ongelmille.


Pekka Riihimäki

739

Jupperi

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Aarnivalkean koulu edustaa yhtä aikakautemme parhaiden arkkitehtien, Heikki ja Kaija Sirenin elämäntyötä. Olisi erittäin suuri suru jos tämä kappale Tapiolan hienoa historiaa hävitettäisiin.

Sisäilmaongelmat ovat totta kai suuri haaste mutta nyt olisi hyvä tehdä vertailevat laskelmat mitä purkaminen vs uudisrakentaminen maksaisi kaupungille ja minkä arvon me laskemme historiallemme?


Pirjo Kemppi-Virtanen

695

Tapiola (Sateenkaari)

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Koulun kunto on sellainen, ettei sen korjaaminen ole järkevää.


Susanna Makaroff

716

Haukilahti

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Nykyinen moduulikoulu istuu myös maisemaan hyvin ja siihen ovat olleet sekä opettajat että oppilaat ja heidän vanhempansa erittäin tyytyväisiä.

On häpeällistä, että vanhan erittäin huonokuntoisen koulun annetaan vuosikausia pilata maisemaa laudoitettuna ja spreijattuna.


Anni-Mari Anttila

443

Kaupunginkallio

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Homekoulujen remontointi on onnistunut huonosti, rakennus tulee purkaa ja tilalle rakentaa joko uudenlainen koulu tai vanhojen piirustusten mukainen, mutta nykyajan vaatimuksiin vastaava koulu.


Auli Happonen

449

Uusmäki

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Vanhaa rakennuskulttuuria on hyvä suosia uusien seassa.


Elias Okkonen

483

Soukka

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Hanna Rissanen

491

Kilo (entinen tapiolalainen)

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Aarnivalkean koulu on tärkeä arkkitehtonisesti ja osa Tapiolan historiaa. Sen säilyttäminen jopa uudelleen rakentamalla kuten Tapiolan koulun ja lukion kohdalla tehtiin


Jouni Katajisto

462

Latokaski

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Yleensäkin vanhat rakennukset, jotka kärsivät sisäilmaongelmista, pitää purkaa. (Kulttuurihistorialliset rakennukset ovat sitten eri asia.)


Kaarina Järvenpää

459

Olari

3. Opetustoimintaa tulisi jatkaa moduulikoulussa mahdollisimman pitkään nykyisen kymmenvuotisen sopimuskauden jälkeenkin. Tarvittaessa voisi myöhemmin harkita uuden koulun rakentamista kun investointiohjelma sallii.


Mika Poutala

488

Kuurinniitty

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Toki budjetti pitää tutkia, onko järkevää peruskorjata.


Pertti Järvenpää

460

Olari

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Ritva Lappalainen

472

Pohjois-Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Valitettavasti tuon aikakauden rakennustekniikka on osoittautunut laajassa mittakaavassa ja kaikkialla Suomessa aikaa huonosti kestäväksi. Näiden rakennustyyppien purkamisessa ei niinkään ole kyse jonkinlaisesta purkamisinnosta, vaan siitä, että koko perusrakenne on toimimaton.

Koska energiatehokkuutta edellytetään, samoin puhdasta sisäilmaa sekä toimivia tilallisia ratkaisuja tukemaan uusia oppimiskäsityksiä, on melko hankalaa jollei mahdotonta, korjata vanhaa rakennusta niin että se varmuudella täyttäisi nykyvaatimukset. Ikävä kyllä.


Sari Savela

495

Laajalahti

3. Opetustoimintaa tulisi jatkaa moduulikoulussa mahdollisimman pitkään nykyisen kymmenvuotisen sopimuskauden jälkeenkin. Jos moduulikoulun kunto sallii, niin opetustoimintaa kannattaa siellä jatkaa mahdollisimman pitkään.

En näe mitään arvoa sillä, että vanha Aarnivalkean koulurakennus pitäisi peruskorjata ja uuden rakentaminenkin on kallis vaihtoehto. Espoo on jo nyt erittäin velkaantunut, kun on investoitu erilaisiin hankkeisiin niin paljon (myös uusiin kouluihin ja kyllä ihan aiheesta).


Tiina Hyttinen

455

Kivenlahti

4. Muu vastaus. Voiko nykyisen moduulin rinnalle tuoda liikuntasali-moduulin?


Bjarne Häggman

412

Saunalahti-Tillinmäki-Kattilalaakso

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Minusta järkevin vaihtoehto olisi peruskorjata koulurakennuksen tai rakentaa se uudelleen (tai osittain uudelleen) vanhojen piirustusten mukaisesti.


Jatta Salmi

435

Tapiola

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Ensisijaisesti koulurakennus tulisi peruskorjata, mikäli se ei onnistu, uusi koulurakennus vanhoja piirrustuksia mukaillen.

Parakkikoulu ei ole pitkäikäinen ratkaisu, eikä siellä ole pysyvän koulurakennuksen akustiikkaa, huonekorkeutta, eikä taloteknisiä ratkaisuja. Korjaus/uuden Aarnivalkean koulun rakentaminen vanhaan rakennuspaikkaan tulee aloittaa jo lähimmän 5 vuoden sisään, jotta parakkikoulusta voidaan luopua mielummin aiemmin kuin myöhemmin.

Kun peruskorjaus/uudisrakennus tehdään, tulee siinä noudattaa kuivaketjua ja rakennusmateriaaleja, joista ei tule päästöjä sisäilmaan.


Jonna Löflund

424

Iivisniemi

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Vanhan korjaaminen on aina kallista ja haastavaa. Lopputulos voi johtaa vuosikausien korjauskierteeseen, kuten on nähty uimahallin osalta. Uuttakin voi rakentaa vanhaa kunnioittaen.


Jukka Kilpi

419

Pohjois-Tapiola

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Hyvä koulu ja hieno rakennus. Vaikka kävinkin Jousenkaaren kansakoulun osallistuin Aarnivalkeassa juniorilaivurikurssille ja olin siellä vaalilautakunnassa :)


Kristian Meurman

427

Kaitaa

4. Muu vastaus. Lähtökohtaisesti kannatan uudisrakentamista, mutta haastavina taloudellisina aikoina tälle ei välttämättä löydy määrärahoja.

Mikäli moduulikoulua voidaan nykyisestä kehittää ja esimerkiksi liikuntatilojen osalta käyttää joustavasti lähistön muuta tilatarjontaa, en näe huonona ratkaisuna odottaa ison rakennusinvestoinnin kanssa, kunnes se on mahdollista toteuttaa riittävänä.

Puolivillaista ei kannata lähteä tekemään, se tulee pitkässä juoksussa kalliiksi.


Mikko Luomala

423

Espoo

4. Muu vastaus. Selvästikin koulurakennuksessa jossa on sisäilmaongelmia, niin sinne ei voida sijoittaa oppilaita tai henkilökuntaa ja järjestää opetusta.

Kokonaisuudessa tulee selvittää paljonko rakennettavia kouluja on tehtävä Tapiolaan ja missä kunnossa ne ovat, jotta voidaan rakentaa kouluja sen verran, että siitä hyötyvät oppilaat jotta koulut eivät olisi tyhjillänsä tai ylitäytettyjä, jolloin opetuksen tehokkuus laskee.


Sami Pesonen

433

Soukka

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Eija Pirinen

73

Olari

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Tapiolan omaleimaisuus on säilytettävä.


Esa Juhana Törmälä

102

Saunalahti ja Niipperi

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. 1950 luvulla rakennettiin paljon kerrostaloja. Niiden perukorjausjaksot, esim putkiremonteissa ovat olleet 50 vuotta. 70-luvun taloissa 30 vuotta.

Kannattaa siis korjata 50-luvun talot ja modernisoida ne soveltuvin osin. Talot on tehty käsin poltetusta tiilestä ja ovat sikäli ikuisia! Betoni rapistuu, mutta tiili kestää loppuun asti!


Hannu Järvinen

27

Tapiola

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti.


Harri Kullberg

44

Niittykumpu

3. Opetustoimintaa tulisi jatkaa moduulikoulussa mahdollisimman pitkään nykyisen kymmenvuotisen sopimuskauden jälkeenkin.


Harri Säkkinen

92

Espoon keskusta

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Mikäli vanhan koulun säilyttämiselle ei ole erityisiä perusteluita, niin se olisi mielestäni korvattavissa uudella. Kustannuksia varten olisi kuitenkin tehtävä ennakkovarauma, jonka aikana moduulikoulu olisi toiminnassa.


Henna Kajava

29

Tapiola

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Aarnivalkean koulu tulisi rakentaa pian uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti, mutta siten, että mahdolliset elinkaarta lyhentävät ominaisuudet korvataan käyttöikää pidentävillä ratkaisuilla.

Juhlasali ja liikuntatilat ovat tärkeitä, joten rakentaminen tulee aloittaa pian. Lasten laadukkaasta koulutuksesta ei tule leikata.


Johanna Pahkala

67

Karhusuo

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Jokaisella koululaisella tulee olla oikeus käydä koulua sisäilmaltaan terveissä ja muutenkin tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Panostukset koululaisiin kannattavat aina.


John Kraemer

42

Vanttila

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Jouni Tarkiainen

95

Olari

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Myös tämä koulu on osa Tapiolan historiaa eikä sitä saa harkitsemattomasti jyrätä maantasalle.

Olarin Päivänkehrän koulu rakennettiin käytännössä kokonaan uudelleen, hyödyntäen perustuksia ja kantavia rakenteita. (sivusta seurannen tulkinta) pienin muutoksin ja lopputulos on terve, toimiva ja alkuperäistä kunnioittava koulurakennus. Tässä on hyvä malli tähänkin kouluun.


Katri Santala

85

Karakallio

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Moduulikoulut ovat väliaikaisia vaihtoehtoja. Tapiola on jatkossakin lapsiperheiden suosima alue. Siksi kunnolliseen kouluun kannattaa investoida.


Kim Mikander

54

Leppäsilta

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Modernit tilat tilalle


Kim Pihl

72

Suurpelto

4. Muu vastaus. Tunnen ja tiedän tämän ongelman ollessani Svenska rum-lautakunnan jäsenenä v 2012-2017. Sisäilma"ongelmat" ovat muodostuneet työkaluksi Espoon virkamiehille, työkaluja joilla oikeutetaan eri rakennusten purkamisia, yleensä päähänpistojen tieltä.

Sisäilmamittaukset pitää pyytää joka kerta vähintään kahdelta ulkopuoliselta, puolueettomalta taholta.


Kristiina Karvinen

32

Mankkaa

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Lauri Pajunen

68

Niittykumpu

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Vanhoihin piirrustuksiin voisi hyvin tehdä lisätiloja perinteitä kunnioittaen. Tapiolan alueen arkkitehtuuri on hyvin omaleimaista, eikä Espoossa ole lainkaan tarpeeksi perinteikkäitä alueita. Pidetään siis niistä kiinni.


Mikko Ekström

10

Mankkaa

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Olli Mynttinen

56

Leppävaara

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Pia Polviander

75

Kivenlahti

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti.


Samuel Rapinoja de Carvalho

79

Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Uusi rakennus on varmempi tapa korjata sisäilmaongelmat ja tehdä tarvittavat tilat koululaisille


Teemu Tares

94

Soukka

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Tapiolan vanhaa rakennuskantaa ei saisi tuhota, jos samantyylinen koulu on kannattava.


Timo Kauremaa

33

Suurpelto

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Jos koulu purettaisi niin ulkokuori voisi olla kuten vanhassa ja sisältä nykyaikaiset. Vanhat piirustukset jouduttaisi kuitenkin muokkaamaan nykyhetken rakennusmääräysten mukaiseksi.


Titta Tonder

96

Pohjois-Espoo

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti.


Tomi Salonen

84

Suurpelto

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Tuomo Viertola

105

Tuomarila

3. Opetustoimintaa tulisi jatkaa moduulikoulussa mahdollisimman pitkään nykyisen kymmenvuotisen sopimuskauden jälkeenkin.


Ari Paukku

367

Soukka

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Aarnivalkean koulu edustaa oman aikansa arkkitehtuuria ja mielelläni pitäisin sen ulkokuoret ennallaan.


Ari Pekkonen

369

Kauklahti

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Heikki Leivonen

345

Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Jos on ihan pakko korjata home yms. vauriot, niin purkaminen ja uuden rakentaminen takaa hyvän lopputuloksen.

Huono esimerkki on Tapiolan uimahallin miljoonia maksaneet epäonnistuneet remontit.


Helena Haapsaari

310

Kaitaa

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Lapset ja nuoret ovat asianmukaisten tilojen arvoisia.


Helena Tommola

395

Friisilä

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Mikäli rakennukset voidaan peruskorjata ja näin säilyttää alkuperäinen Tapiola, kannatan sitä ensisijaisesti.

Mikäli rakennukset pitää purkaa, on ensiarvoisen tärkeää, että uudet rakennukset ovat Tapiolan ilmeen mukaisia.


Johanna Värmälä

403

Suur-Espoonlahti

4. Muu vastaus. Aarnivalkean koulun tontille tulee rakentaa uusi koulu, jossa on liikuntatila.


Juri Aaltonen

294

Olari (syntyjään Tapiola)

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Vanhojen piirrustusten mukaann rakentaminen olisi hieno mutta vanhat piirrustukset eivät yleensä täytä nykyisiä vaatimuksia mm. esteettömyydestä, ilmanvaihdosta jne. Eli uusi rakennus vanhaa kunnioittaen kuulostaa parhaalta ratkaisulta.


Liisa Kivekäs

336

Niipperi

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Uudisrakennus on tässä kohtaa paikallaan kunhan se rakennetaan Tapiolan henkeä noudattaen.


Niko Ohvo

61

Pohjois-Leppävaara

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Hannele Manner

569

Matinkylä

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti.


Marko Korvela

567

Kauklahti

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Mika-Erik Walls

288

Olari (aiemmin Tapiola)

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Yhtä surullinen esimerkki kuin Jousenkaari on myös upea Aarnivalkea. Ymmärrän enemmän kuin hyvin sen arkkitehtuurin ja kaupunkikuvallisen arvon mutta edelleen, viitaten Jousenkaareenkin, kuntoraporttien mukaan, joihin olen tutustunut, tämä itsessään arvokas rakennus on erittäin huonokuntoinen.

Tilalle tarvitaan nykyajan oppimista ja opetusta palvelevat *ja* kaupunkikuvallisesti Silkkiniityn reunalle, arvokkalle maisema-alueelle, sopivat tilat.


Tereza Dickson

236

Siikajärvi

4. Muu vastaus. Tietyt rakennukset ovat osa Espoon historiaa ja tällaiset rakennukset tulisi jossain määrin säilyttää. Meidän pitää ottaa mallia ulkomailta, jossa tiettyjen rakennusten osia säilytetään ja yhdistetään uuteen. Liikunta- ja juhlasalit ovat tärkeitä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta, joten meidän pitää ensisijaisesti varmistaa, että nämä ulottuvuudet toteutuvat nuorten arjessa nyt ja jatkossa.


Camilla Lindy

162

Niipperi

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat.


Henna Partanen

183

Tapiola

4. Muu vastaus. Olen siinä ymmärryksessä, että koulu on niin huonokuntoinen ja tilaratkaisultaan toimimaton, että se voitaisiin purkaa sen historiallisista arvoista huolimatta.

Asian ratkaisussa on kestänyt luvattoman kauan ja olen asiaa Tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana patistellut useita kertoja. Mielestäni moduulikoulussa kannattaa jatkaa mahdollisimman pitkään, mutta kyllä pysyvä ratkaisu tulee olla mieluusti valmiina jo kymmenvuotisen sopimuskauden jälkeen. Sitä aikaisempaa uuden koulun rakentamista en uskalla luvata.

Olen jaoston pj.na harmillisen tietoinen Espoon investointiohjelman tiukkuudesta ja kaikista niistä päiväkodeista ja kouluista, joita ei ole listalle saatu mahtumaan. Aarnivalkealla on kuitenkin nyt käytössään terveelliset ja turvalliset tilat.

Liikuntatilojen puute on ongelma monessa espoolaiskoulussa ja niitä haasteita pitäisi ratkoa ripeämmin, jotta lapset saavat tarvitsemaansa liikuntaopetusta.


Jari Stenius

209

Itäranta

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Minusta Aarnivalkean koulun sijainti on mitä mainion - siihen kuuluu koulu nyt ja tulevaisuudessa.

Peruskorjauksen tai purkavan uudisrakentamisen ero pitää arvioida huolella ja miettiä kokonaisuutta. Tilat pitää olla nykyajan tarpeisiin sopivat ja mahdollisimman tarkoituksenmukaiset - tähän ehkä päästään helpommin uudisrakennuksella.


Johanna Karimäki

143

Pohjois-Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Espoon tulee järjestää kunnollinen ja terveellinen sisäilma kaikille koululaisille. Aarnivalkean moduulirakennus on onneksi tyylikäs ja toimiva.

On myös tärkeää, että pienten lasten lähikoulu säilyi tutulla paikalla. Kuitenkin koulussa tarvitaan omat liikuntatilat, joten moduuli on vain väliaikainen ratkaisu. Liikuntatilat palvelevat hyvin alueen harrasteryhmiä ja ovat tarpeen asukkaille.


Juha Hovinen

137

Haukilahti

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti.

Aarnivalkea koulu kuuluu Tapiolan historiaan, arkkitehtuuriin ja maisemaan. Myös entinen Tapiolan yhteiskoulun rakennus on jo onnistuneesti korjattu ja uudelleen rakennettu. Tapiola kasvava asukasmäärä ja palvelutarve mahdollistavat tilojen käytön myös alkuperäisestä poikkeavalla tavalla, esimerkiksi taiteen perusopetuksen tiloina.


Juhani Kytö

154

Espoonlahti (nuoruus Tapiolassa)

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Tuo oli vanha hyvä kouluni. Se on arvokas ja pittää säilyttää vaikka noin.


Kirsi Louhelainen

163

Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Nykyinen moduulikoulu on ollut hyvä ja toimiva ja sinänsä on järkevää käyttää sitä mahdollisimman pitkään jos koululaisten määrä sen sallii, jopa yli tuon kymmenvuotiskauden.

On kuitenkin mahdollista että moduulikoulu jää pieneksi. Vanha koulu tulee purkaa, se on nimenomaan tehty nopeasti koottavaksi kokeiluksi ja sen koko rakenne sisältää homealtista toja-levyä. En altistaisi lapsia korjauksen jälkeen tuleville riskeille.

Vanhallekin koululle on jo laajennussuunnitelma, ja uudisrakennus voitaneen toteuttaa vanhan rakennuksen ja uudisrakennuksen henkeä mukaillen ilman riskirakenteita.


Mari Anthoni

117

Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Aarnivalkean koulu on perinteikäs ja erittäin laadukas koulu, jolla on ehdottomasti oltava pysyvä, nykyajan vaatimuksia vastaava koulurakennus omalla paikallaan Silkkiniityn reunalla. Ymmärrän halun säilyttää vanhoja, tunnettujen arkkitehtien suunnittelemia rakennuksia kaupunkikuvassa. Tapiolan arvokasta kulttuurimaisemaa tulee suojella, mutta koulujen on oltava toimivia oppimis- ja työympäristöjä, ei museokohteita.

Viittaan myös edelliseen kysymykseen Jousenkaaresta. Koulut ovat tutkimusten erittäin huonokuntoisia ja niistä on löytynyt lukuisia terveydelle erittäin vaarallisia mikrobeita ym., niitä ei korjaamalla saada kuntoon. Olisi täysin edesvastuutonta altistaa ihmisiä tahallaan enää yhtään. Tärkeintä on huolehtia kaikkien oppilaiden ja opettajien oikeudesta terveisiin, turvallisiin ja toimiviin tiloihin. Lisäksi yhteisiä varoja tule käyttää vastuullisesti ja viisaasti. Koulut ovat opettajien ja oppilaiden työpaikkoja ja niitä koskevat päätökset on tehtävä aidosti käyttäjiä kuunnellen.

Tapiolan suunnittelijat ja rakentajat eivät halunneet rakentaa monumentteja, vaan hyvää, toimivaa, turvallista ja terveellistä asuinympäristöä tavallisille ihmisille. Joistain rakennuksista - kuten vanhoista ja terveydelle vaarallisista kouluista - on aika ajanut ohi ja tämän päivän hyvä eläminen ja toimiva ja turvallinen arki vaativat toisenlaisia ratkaisuja. Tähän on nykypäättäjillä oltava rohkeutta!


Merva Mikkola

171

Soukka

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Kuten edellinen vastaus. Onnistuneita peruskorjauksia on jo tehtykin.


Mikael Sorri

208

Tapiola

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Moduulikoululle lienee käyttöä muuallakin, joten se kannattaa siirtää sinne, missä sitä tarvitaan sitten kun uusi rakennus on valmis. Uudisrakennuksen muotokielessä ja värityksessä on hyvä pyrkiä lähelle alkuperäisen rakennuksen tyyliä , mutta vanhan mekaaniseen kopiointiin vanhoilla piirustuksilla en näe perusteita. Koulunkin tarpeet muuttuvat ajan myötä.


Tony Hagerlund

127

Jupperi

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Ongelma käsittääkseni on, että vanhat piirrustukset eivät sellaisenaan toimi enää nykykouluna. Eli ihan vanhan mukaan ei voi mennä.

Mutta jos uusi rakennus tehdään, tai pikemminkin kun, niin siinä tulee huomioida vanha ja ainakin tyyliä tulee säilyttää.


Birgitta Johansson

771

Kaitaa

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Kyseessä on rky-alue, enkä nykyisen uudisrakentamisen perusteella luota siihen, että uudisrakennuksesta saataisiin tyyliltään alueen henkeen sopiva.


Jukka Antila

770

Kaitaa

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Kannatan Silkkiniityn ympäristön ulkoasun ja tunnelman säilyttämistä vanhaa arkkitehtuuria kunnioittaen.

Mikäli koulu ei ole korjattavissa, uusi pitäisi rakentaa vanhoja julkisivupiirustuksia mahdollisimman hyvin noudattaen. Rakenteet ja talotekniikka toki voidaan suunnitella nykyajan vaatimusten mukaan.


Santeri Kenttä

772

Lintuvaara (lapsuus Tapiolassa)

1. Vanhat koulurakennukset tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle nykyaikaiset, maisemaan sopivat koulu- ja liikuntatilat. Olen käynyt alaluokkia Aarnivalkean koulussa lapsuudessani. Mikäli katsotaan, että tähän kohti tulevaisuudessa koulu tarvitaan, tulee asianmukainen koulu siihen myös rakentaa.

Mikäli ikäluokat pienenevät niin, että oppilaat mahtuvat lähiseudun muihin kouluihin voi ratkaisu olla jokin muukin. Vanha koulu toki on itsellenikin nostalginen kuten myös edellisen kysymyksen Jousenkaaren koulu.

Korjaaminen tai rakentaminen alkuperäisen mukaan ei kuitenkaan edes vastaisi nykyajan koulurakentamisen vaatimuksia, joten en näkisi niitä varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi. Silkkiniitty on syytä säästää.

Parakkikoulujen on syytä olla vain välivaihe, vaikka moni niissä Espoossa on suuren osan peruskoulustaan jo käynytkin.


Tiltu Antikainen

769

Karvasmäki

2. Vanhat rakennukset tulisi peruskorjata tai rakentaa uudelleen vanhojen piirustusten mukaisesti. Vanhan korjaaminen /uudelleen rakentaminen on kustannustehokasta. Uusi rakennustyyli on yleensä kovin yksinkertaisen näköistä eikä välttämättä sovi ympäristöön.Kommentit (1)

   Jukka Salminen - 24.05.2021, 22:57

Vastanneiden ehdokkaiden mielipiteet pääosin samansuuntaisia. Tästä on hyvä edetä !

Kirjoita uusi kommentti

 Tapiolassa tapahtuu

30.4.2022Tapiolan vapun avaus

2.5.2022Tapiolan Killan asukastilaisuus Tapiolan historiasta

4.5.2022Maarinsolmun eritasoliittymän suunnittelu etenee Tapiolassa

5.5.2022Tapiolan Killan RKY-miniseminaari

21.5.2022Tapiolan kesänavaus

14.6.2022Espoon kaupungin kaavakävely Kulttuuriaukion hankesuunnitelmasta


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter