Hagalundinkallion tunneli

Kysymys ehdokkaalle:

Kannatatko Tapiolan ja Otaniemen yhdistävää Hagalundinkallion tunnelihanketta Tapiolassa?

  1. Kannatan tunnelia, ja mahdollisimman laajaa rakentamista sen päälle.
  2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.
  3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.
  4. Muu vastaus


Ehdokkaiden vastaukset puolueittain/listoittain

Heli Hirvonen

228

Matinkylä (ennen Tapiola)

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Aluetta voitaisiin kehittää kauniiksi autottomien asukkaiden asuinalueeksi.


Ahti Hurmalainen

509

Soukka

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Tapiolaan ei sovellu pilvenpiirtäjämaiset rakennukset ja ne tulevat liian kalliiksi.


Aili Pesonen

538

Viherlaakso

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Alpo Rivinoja

541

Tapiola

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Museovirasto on määritellyt Tapiolan valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi.


Emma Jelley

511

Pohjois-Tapiola

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Erkki Lempiäinen

519

Soukka

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Isoja infrastruktuuri hankkeita kannatan vasta kun kaupungilla on niihin varaa


Heidi Mannelin

524

Lähderanta

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Kalliit liikennehankkeet toistaiseksi jäihin.


Laura Tolkkinen

550

Kauklahti

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Matti Passinen

536

Pohjois-Tapiola

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Simo Repo

539

Olari

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Kehä I on valtion tie ja valtion tulisi osallistua tunnelin kustannuksiin. Tien vieminen tunneliin on hyvä (joskin kallis) ratkaisu, mutta sillä ei saa pilata alueen luonnetta.


Sinikka Paananen

533

Matinkylä

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Tommi Halkosaari

507

Tuomarila

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Tommi Virtanen

554

Nuottalahti

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Anne Heikkala

678

Leppävaara

4. Muu vastaus.


Hannele Hakala

674

Pohjois-Tapiola

1. Kannatan tunnelia, ja mahdollisimman laajaa rakentamista sen päälle. Kannatan rakentamista ja korkeaa rakentamista juurikin siihen vesitornin kohdalle näkymien ja kannen yhteyteen koska nyt jo Keilaniemessä juuri sinne sopivat tornitalot keskitetysti Espoossa.

Tapiolan alueelle ei muualle tornitaloja, kiitos. Hevostallille toivon parempia tiloja jostain vehreämmästä ympäristöstä, kuitenkin läheltä. Mahtuisiko golf-kentän luokse? :)


Jaana Arvo

662

Lähderanta

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Jouni J Särkijärvi

752

Kuurinniitty

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Tunnelin rahoittaminen maankäyttösopimustuloilla edellyttäisi, että kaavoitettaisiin noin 50 kappaletta 8-kerroksisia pistetaloja. Tämä ei ole mahdollista.

Tunneli jouduttaisiin myös sulkemaan jatkuvasti, koska autot eivät saa pysähtyä sinne, mutta pohjoispuoleisesta Maarinsolmun liittymästä ei saada sellaista, etteikö rampin jono venyisi tunneliin ruuhka-aikana.


Jukka Salminen

743

Laurinlahti (ennen Tapiola)

4. Muu vastaus. Liikenteen vieminen tunneleihin on sinänsä hyvä Tukholman tapaan, mutta rakentamisen lisääminen olisi pohdittava tarkemmin. Tarvitaanko sitä?


Kerttu-Liisa Kilpijoki

697

Tapiola

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Tällä hetkellä en koe tunnelihankkeelle tarvetta (ainakaan seuraavan nelivuotiskauden aikana).


Kimmo Metsä

718

Olari

4. Muu vastaus. Arvioisin tunnelihankkeen tarpeellisuutta asukkaita kuunnellen. Mahdollisimman laajaa rakentamista ei missään tapauksessa tule tehdä, mutta jos tunneli arvioidaan tarpeelliseksi, tulisi se rakentaa maltillisesti, asukkaiden toiveiden mukaisesti ja luontoarvoja kunnioittaen.


Markku Markkula

717

Leppävaara

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Tavoite on jo pitkään ollut yhdistää Tapiola, Keilaniemi ja Otaniemi tunnelointien avulla. Otaniemen muodostaminen entistäkin vetovoimaisemmaksi tutkimus- ja innovaatiokeskukseksi lisää tarvetta lisätä hyvät jalankulun ja puistojen yhteydet Tapiolaan. Tunneli on osa tätä kehitystä.

Jos Helsinki toteuttaa suunnitelmansa johtaa Länsisataman rekkaliikenne tunnelissa suoraan Länsiväylälle ja sieltä Kehä I:lle aiheuttaa valtavasti lisätarvetta tälle Hagalundinkallion tunneloinnille ja Maarinsolmun uudistamiselle kevyellä eritasolla. Hyvällä tunneliratkaisulla saadaan sen yhteyteen asukas- ja työpaikkapysäköintiä.


Mervi Katainen

693

Friisilä

4. Muu vastaus. Selvityksiä asiasta on jatkettava. Tällä hetkellä kustannukset mietityttävät, ja voi olla, että tunneli ei toteudu lähivuosina, mutta pidemmällä aikajänteellä tunneli voisi olla hyvä ratkaisu ja tehdä Tapiolasta entistäkin toimivamman ja viihtyisämmän alueen. Jos hanke toteutetaan, rakentamista tulee olla riittävästi investointikustannusten kattamiseksi.


Mika Lehtisyrjä

710

Lystimäki

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Tapiolaa ei tule pilata liiallisella rakentamisella. Tunneli ei ole mitenkään välttämätön hanke nykyisten ja lähitulevaisuuden liikennemäärien kannalta.


Oskari Hyttinen

682

Kauklahti

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Pekka Hämäläinen

684

Otaniemi

1. Kannatan tunnelia, ja mahdollisimman laajaa rakentamista sen päälle. Tunneli on hyvä hanke, sillä nykyisellään Kehä I katkaisee kaupungin haitallisesti Tapiolan ja Otaniemen välissä.

Kyseessä on kallis investointi, joten sille pitää saada tuottoa rakentamalla tunnelin päälle tiivistä kaupunkia - kuten näin hyvällä paikalla on muutenkin sopivaa. Kalleuden takia hanketta ei välttämättä ole kestävää toteuttaa aivan lähivuosina, mutta suhtaudun siihen lähtökohtaisen positiivisesti.


Pekka Riihimäki

739

Jupperi

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Tunneli on samankaltainen hanke kuin aiemmin mainitsemani pysäköintiluola. Ne ovat perustamiskustannukseltaan kalliita mutta käyttökuluiltaan pieniä ja tunneleissa voidaan aina saada tiehen muutoin menevää maa-aluetta joko virkistys- tai rakentamiskäyttöön.


Pirjo Kemppi-Virtanen

695

Tapiola (Sateenkaari)

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Hanke on ollut pitkään vireillä. Tunnelin päälle rakentaminen ei ole korkeampien rakentamiskustannusten vuoksi kannattavaa, joten tilannetta on jouduttu arvioimaan uudelleen.

Lisäksi Maarinsolmun liittymä ja tunneloitavaksi esitetty alue tulee suunnitella ja kaavoittaa kokonaisuutena, ei postimerkkikaavoina.


Susanna Makaroff

716

Haukilahti

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Anni-Mari Anttila

443

Kaupunginkallio

4. Muu vastaus. En ole perehtynyt tunnelihankkeeseen. Tapiolan rakentamisen tulisi olla maltillista ja ympäristöä kunnioittavaa.


Auli Happonen

449

Uusmäki

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Elias Okkonen

483

Soukka

1. Kannatan tunnelia, ja mahdollisimman laajaa rakentamista sen päälle.


Hanna Rissanen

491

Kilo (entinen tapiolalainen)

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Tapiola on jo liikaa rakennettu


Jouni Katajisto

462

Latokaski

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Aivan liikaa rakentamista Tapiolaan.


Kaarina Järvenpää

459

Olari

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Suuria investointeja tulisi lykätä kaupungin velkaantumisen takia.


Mika Poutala

488

Kuurinniitty

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. En tunne asiaa tarpeeksi, jotta osaisin ottaa kantaa


Pertti Järvenpää

460

Olari

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Maltillisuus on hyvä niin tässä kuin myös muissa Espoon osissa.


Ritva Lappalainen

472

Pohjois-Tapiola

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Kannen rakentamisella korjataan aikoinaan tehty kallioleikkaus, siis tavallaan palautetaan ollut tilanne.


Sari Savela

495

Laajalahti

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Tiina Hyttinen

455

Kivenlahti

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Bjarne Häggman

412

Saunalahti-Tillinmäki-Kattilalaakso

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Hanke voi olla turhan kallis, ja osin tarpeetonkin, joskin sujuvien yhteyksien (muut kuin metro) turvaaminen Tapiolan ja Otaniemen välillä on ehdoton vaatimus.


Jatta Salmi

435

Tapiola

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Hagalundin kallion tunnelille ei ole minkäänlaisia faktaperusteita. Kehä I pitää kuitenkin painaa alaspäin Tapiolantie - Tekniikantie kohdalta, jotta pysyvä silta saadaan alkuperäisen risteyksen paikalle.

Kehä I Keilaniemessä hanketta perusteltiin väärillä liikennemäärillä ja Museoviraston lausunto piilottaen ja RKY-alueen tontin rajaan asti kansallismaisemaa tuhoten. Tällaista ei enää pidä jatkaa Hagalundin kallion kohdalla.

150 000 000 euroa 5 uuden uimahallin verran on jo hukattu kuntaverovaroja Liikenneviraston lausunnon mukaan liikenteellisesti tarpeettomaan hankkeeseen. Liikennemäärä on vain 27 000 ajon/vrk vuonna 2019.

Kehä I on valtion tie. Sitä ei pidä "parannella" kuntaverovaroin, varsinkaan kun tarvetta ei ole.


Jonna Löflund

424

Iivisniemi

4. Muu vastaus. En kannata tunneleita. En kannattanut edellistäkään.


Jukka Kilpi

419

Pohjois-Tapiola

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Olen valtuustossa järjestelmällisesti vastustanut valtion moottoritien kattamista Espoon kaupungin varoilla. Espoo on jo nyt Suomen velkaisin kaupunki. Rahoille on parempaa käyttöä muualla.


Kristian Meurman

427

Kaitaa

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Jos nyt ensin maksettaisiin liikenne- ja kulkuyhteyksiä heikentäneet Kehä I:n alueen tunneliviritelmät pois, ennen kuin aletaan innostua lisähimmeleiden rakentamisesta.


Mikko Luomala

423

Espoo

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Sami Pesonen

433

Soukka

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Eija Pirinen

73

Olari

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Esa Juhana Törmälä

102

Saunalahti ja Niipperi

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Hannu Järvinen

27

Tapiola

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Harri Kullberg

44

Niittykumpu

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Harri Säkkinen

92

Espoon keskusta

4. Muu vastaus. Kanta kustannuksien ja hyötyjen esittelyn jälkeen, sekä kuinka hanke sijoittuisi suhteessa muihin projekteihin.


Henna Kajava

29

Tapiola

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Myös tunnelin lujuuslaskelmat sen päälle rakentamista ajatellen ovat epävarmalla pohjalla. Espoolla ei todellakaan olisi varaa tällaiseen, mutta kokoomus haluaa Espoosta newyorkimaisempaa.


Johanna Pahkala

67

Karhusuo

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


John Kraemer

42

Vanttila

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Jouni Tarkiainen

95

Olari

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Katri Santala

85

Karakallio

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Järjettömät ja kalliit projektit ovat tällä hetkellä turhia.


Kim Mikander

54

Leppäsilta

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Kim Pihl

72

Suurpelto

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Espoolla ei ole varaa ylimääräisiin rakennelmiin niin kauan kun kaupunki ei pysty tuottamaan edes verorahoilla jo maksettuja peruspalveluja.

Perusterveyspalvelut ovat jo romahtaneet pelkiksi kulisseiksi! Jos joku väittää muuta, hän ei tiedä mitä puhuu!


Kristiina Karvinen

32

Mankkaa

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Lauri Pajunen

68

Niittykumpu

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Espoolla ei juuri nyt ole varaa mihinkään ylimääräiseen - lisäksi Tapiola on jo nyt menettämässä jotain hyvin tärkeää, kun liikekeskustaakin paisutetaan jatkuvasti kuin pullataikinaa.


Mikko Ekström

10

Mankkaa

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Olli Mynttinen

56

Leppävaara

1. Kannatan tunnelia, ja mahdollisimman laajaa rakentamista sen päälle.


Pia Polviander

75

Kivenlahti

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Samuel Rapinoja de Carvalho

79

Tapiola

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Teemu Tares

94

Soukka

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Emme tarvitse, saati halua lisää Leppävaaroja emmekä Suurpeltoja!


Timo Kauremaa

33

Suurpelto

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Miksi pitäisi rakentaa kun kaupungilla velkaa jo riittävästi ja tietääkseni ei siitä nykyisinkään kovin kauan mene Tapiolasta Otaniemeen


Titta Tonder

96

Pohjois-Espoo

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Tomi Salonen

84

Suurpelto

4. Muu vastaus. En osaa ottaa kantaa ilman kunnon perehdytystä hankkeesta.


Tuomo Viertola

105

Tuomarila

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Ari Paukku

367

Soukka

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Jättäisin mahdollisen tunnelin rakentamisen pitkälle tulevaisuuteen. Jo nyt investoidaan niin paljon, että jatkossa on pakko hillitä investointeja.


Ari Pekkonen

369

Kauklahti

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Heikki Leivonen

345

Tapiola

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Helena Haapsaari

310

Kaitaa

4. Muu vastaus. En ole perehtynyt asiaan, joten jätän vastaamatta.


Helena Tommola

395

Friisilä

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Harjuviidan ja Itärannan asukkaat, mm Hertzen, Söderman, Wirkkala sekä Suomalaisen arkkitehtiveljekset, saivat vastuttettua tämän kehä 1 kattamista ja sen päälle rakentamista. Nyt se toteutetaan ja se tuntuu ahdistavalta.

Miten on mahdollista, että muualla maailmassa on kaupunkeja, joita suojellaan niiden ainutlaatuisuuden vuoksi, mutta Tapiola voidaan tuhota? Tapiola on kiistatta suomalaisen arkkitehtuurin helmiä, joka tulee säilyttää.


Johanna Värmälä

403

Suur-Espoonlahti

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Juri Aaltonen

294

Olari (syntyjään Tapiola)

4. Muu vastaus. Jos tunenli pystytään tekemään niin, että se yhteensovittaa ja yhdistää Otaniemen ja Tapiolan perinnettä ja alueita kunnioittaen, niin kannatan tunnelia. Kustannukset tunnelista olisivat niin suuret, että sen päälle pitäisi rakentaa paljon.

Talouden ja vanhan kunnioittamisen yhteensovittaminen voi osoittautua mahdottomaksi. Em. takia en usko tunneliin.


Liisa Kivekäs

336

Niipperi

4. Muu vastaus. Hagalundinkallion tunnelihanke on niin moni syinen asia, että en halua ottaa tässä vaiheessa siihen mitään kantaa.


Niko Ohvo

61

Pohjois-Leppävaara

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Hannele Manner

569

Matinkylä

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti.


Marko Korvela

567

Kauklahti

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Mika-Erik Walls

288

Olari (aiemmin Tapiola)

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Minulla ei ole hankkeesta muuta riittävää tietoa kuin että se olisi todella kallis hanke. Tunnelointi Keilaniemessä (Kehä1) osoitti, miten rajusti koko lähiympäristö turmeltuu.En lämpene tälle.


Tereza Dickson

236

Siikajärvi

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Rakentamisessa tulee aina huomioida olemassaoleva ympäristö. Viihtyvyyden parantamiseksi on tärkeää säilyttää alueen luonne.


Camilla Lindy

162

Niipperi

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi.


Henna Partanen

183

Tapiola

4. Muu vastaus. En tiedä vielä. Seuraavien asioiden tulisi täyttyä, jotta hanketta kannattaisin:

1.) Hankkeen rakentamisesta saatavilla tuloilla pitää pystyä kattamaan sekä Hagalundintunnelin että Maarinsolmun investointikulut.

2.) Edellinen ei saa tarkoittaa liiallista, ympäristöönsä sopimatonta rakentamista.

3.) Kävely- ja pyöräily-yhteyksien Tapiolan ja Otaniemen välillä tulee parantua nykyisestä.

4.) Lopputuloksena tulee olla kaikin puolin viihtyisää ja elävää, kivaa kaupunkia.

Toistaiseksi suunnitelmat eivät ole niin pitkällä, että voisin varmistua, että nämä kaikki ehtoni täyttyisivät. Samasta syystä en halua myöskään tyrmätä hanketta, mikäli sekä taloudellisesti toimiva että aidosti hyvä suunnitelma joskus saataisiin kasaan.


Jari Stenius

209

Itäranta

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. En ole perehtynyt hankkeeseen, mutten ihan näe tarvetta.


Johanna Karimäki

143

Pohjois-Tapiola

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Hanke vaikuttaa kovin epärealistiselta. Tapiolan vanhan asutusalueen kylkeen tulisi massiivista rakentamista, jotta hanke voisi edes kannattaa. Tämä muuttaisi radikaalisti alueen ilmettä.


Juha Hovinen

137

Haukilahti

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Kehätien liikenteen haitat asukkaille tulee toki tavalla tai toisella minimoida.

Alueen tunnelihankkeiden kannattavuus on ylivoimainen tehtävä. Tuore Keilaniemen tunneli on maanpäällinen keinotekoinen harju. Korkeiden tornitalohankkeiden kannattavuus on markkinatilanteesta erityisen herkästi riippuvaista. Keilaniemen tunnelin viereiset kaksi tornitalosuunnitelmaa ovat mahdollisesti 10 vuoden tähtäimellä realistisia, enemmät tornit sangen epävarmoja.

Keilaniemen tai Hagalundinkallion tunneli-investoinnit eivät voi muodostua voitollisiksi. Otasolmusta on muodostunut autoilijalle hyvin vaikeasti hahmotettava ja Maarinsolmunkin laajat liittymäsuunnitelmat ovat tilaa vieviä.

Pandemian jälkeisessä maailmassa toimistotilojen tarve vähenee. Ei ole selvää, mistä Hagalundinkallion rakentaminen muodostuisi - paljonko asumista, paljonko muuta tilaa? Hagalundinkallion tunneli- ja rakentamishanke on vielä liian keskeneräinen ja taloudellisesti kannattamaton pikaisesti edistettäväksi.


Juhani Kytö

154

Espoonlahti (nuoruus Tapiolassa)

4. Muu vastaus. Eri vaihtoehtoja on selvitettävä vielä lisää. Ei voi olla kiire laittaa hyvin huomattavaa summaa tuohon. Katsotaan ja opitaan ensin mihin Keilaniemen tunnelin ympäristö johtaa. (1950-luvulla pompin tuossa kohtaa olleiden entisten kettutarhojen verkkojen päällä, joten paikka on minulle kyllä tuttu).


Kirsi Louhelainen

163

Tapiola

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Tunneli vaatii mittavaa rakentamista jotta kustannukset katettaisiin, ja siksi mietin valitsisinko "mahdollisimman laajan" vai "maltillisen" rakentamisen.

Näkemäni mittavimmat esitykset ovat kuitenkin erittäin tiiviitä ja korkeita, joten aivan suurinta tiheyttä en kannattaisi - vähäisellä rakentamisella ei kuitenkaan selvitä, koska muuten hanke siirtyy tuloveroista maksettavaksi.

Tunneli olisi kuitenkin hyvä kompromissi vähentää liikennemelua ja yhdistää kaupunginosia etenkin Maarinsolmun eritasoliittymän aiheuttaman lisämelun ja estevaikutuksen vuoksi, joten näitä kahta hanketta on syytä jatkossakin viedä eteenpäin yhdessä.


Mari Anthoni

117

Tapiola

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Vanhan Hagalundin miljöön rikkovan, ympäristöön päästö- ja meluhaittoja tuottavan Kehä I tunneloiminen on sinänsä kannatettava ajatus. Nykyisessä tilanteessa se on kuitenkin aivan liian kallis hanke. Lisäksi tavoite saada sekä tunneli että vain maltillista, matalaa ja väljää rakentamista lienee taloudellisesti mahdoton.

Viereinen Keilaniemen tunnelityömaa on varoittava esimerkki siitä, miten kallista, nykyisille asukkaille haitallista ja rajusti ympäristöä muuttavaa tunnelointi on. En näe hanketta lähitulevaisuudessa mitenkään mahdollisena.


Merva Mikkola

171

Soukka

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Kaikkea ei tarvitse uhrata. Nyt narut kiinni!


Mikael Sorri

208

Tapiola

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Tunneli voi olla hyvä, mutta kallis. Mikäli valtio saadaan maksamaan siitä valtaosa, hankkeessa voi olla järkeä. Jos tunneli ja kansi toteutuvat, niiden päälle kannattaa rakentaa maltillisesti. Esimerkiksi Kimmeltien varressa on vanhaa matalahkoa rakennuskantaa, jonka tyyppistä voisin kuvitella myös tunnelin ja kannen päälle.


Tony Hagerlund

127

Jupperi

4. Muu vastaus. En osaa sanoa vielä varmaa kantaa. Tunneleiden vika on, että ne ovat kalliita. Ja se taas tuo paineen rakentaa päälle runsaasti kerrostaloja, joka muuttaa alueen luonnetta.


Birgitta Johansson

771

Kaitaa

4. Muu vastaus. Sinänsä ajatus Tapiolan ja Otaniemen yhdistämisestä on hieno, mutta teknisen lautakunnan ajoiltani minulle on jäänyt se käsitys, että valtio ei osallistuisi tunnelin kustannuksiin, kuten ei osallistunut myöskään Kehä I Keilaniemessä hankkeeseen, koska piti sitä turhana. Lisäksi oli esillä liikenteen sujumiseen liittyviä ongelmia viereisen Maarinsolmun suhteen.

Mikäli tunneli joskus toteutuisi, niin missään tapauksessa sen päälle ei pitäisi rakentaa massiivista ja korkeaa, vaan pitää se mieluiten viheralueena.


Jukka Antila

770

Kaitaa

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Hankkeen vaatima investointi ja siihen liittyvä muu rakentaminen ei sovellu Tapiolaan. Pelkkä tunneli ilman asuinrakentamista ei ole kaupungille taloudellisesti mahdollinen ratkaisu.


Santeri Kenttä

772

Lintuvaara (lapsuus Tapiolassa)

2. Tunneli on hankkeena hyvä, mutta kannen päälle tulisi rakentaa vain maltillisesti. Tunneli hyvin toteutettuna olisi hyvä asia nykyisten teiden ja kallioleikkausten sijaan, mikäli se taloudellisesti raameihin mahtuu.

Rakentamisen kuitenkin olisi hyvä olla maltillista ja alueen luontoarvoja kunnioittavaa. Rakentamismäärän rajaamisella toisaalta voi olla vaikutusta hankkeen taloudelliseen mielekkyyteen eli kokonaisuus on syytä arvioida riittävän tarkasti.


Tiltu Antikainen

769

Karvasmäki

3. En kannata koko hanketta sen kalleuden ja Tapiolalle sopimattoman rakentamismäärän vuoksi. Rakentamisvauhtia tulee hidastaa ja laittaa hankkeita jäihin, jotta saadaan säästöjä kunnalle ja ympäristö pysyy viihtyisänä ja hyvänä niin luonnolle kuin ihmisille.Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

 Tapiolassa tapahtuu

30.4.2022Tapiolan vapun avaus

2.5.2022Tapiolan Killan asukastilaisuus Tapiolan historiasta

4.5.2022Maarinsolmun eritasoliittymän suunnittelu etenee Tapiolassa

5.5.2022Tapiolan Killan RKY-miniseminaari

21.5.2022Tapiolan kesänavaus

14.6.2022Espoon kaupungin kaavakävely Kulttuuriaukion hankesuunnitelmasta


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter