Jousenkaaren vanha koulu Tapiolassa

Kysymys ehdokkaalle:

Jousenkaaren koulun oppilaat käyvät parhaillaan koulua Uusikummussa, ja Jousenkaareen ollaan rakentamassa uutta koulua vanhan läheisyyteen.

Mitä mielestäsi tulisi tehdä vanhalle Jousenkaaren koulurakennukselle?

  1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja.
  2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön (esim. palveluasumista senioreille).
  3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön.
  4. Muu vastaus

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain/listoittain

Heli Hirvonen

228

Matinkylä (ennen Tapiola)

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Jousenkaaren ympäristö on kaunis ulkoilupaikka senioreille.


Ahti Hurmalainen

509

Soukka

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Muutenkin kaupungin rakennusten käyttöikä on liian lyhyt ja sitä pitäisi pidentää


Aili Pesonen

538

Viherlaakso

4. Muu vastaus. Vanha koulu tulisi purkaa ja alue tulisi suunnitella Tapiolan kehitykseen sopivasti. Ei ole kiire, myös puistoalue mahdollinen.


Alpo Rivinoja

541

Tapiola

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Tapiolan väki on kovasti ikääntymässä ja nuo palveluasunnot olisivat sopivalla etäisyydellä Tapiolan keskustasta.


Emma Jelley

511

Pohjois-Tapiola

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Erkki Lempiäinen

519

Soukka

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Kannatan vanhan säilyttämistä, jos järkevää


Heidi Mannelin

524

Lähderanta

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Kannatan koulujen ja vanhuspalveluiden tukipalveluiden yhdistämistä. Kotona asumiselle pitää olla hyviä vaihtoehtoja, joissa kotipalveluissa menee vain vähän matka-aikaan.


Laura Tolkkinen

550

Kauklahti

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Matti Passinen

536

Pohjois-Tapiola

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Palvelukeskus loppuu kun vuokrasopimus päättyy


Simo Repo

539

Olari

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Senioritalo voisi lisätä hienosti alueen yhteisöllisyyttä.


Sinikka Paananen

533

Matinkylä

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Senioreista täytyy pitää hyvää huolta.


Tommi Halkosaari

507

Tuomarila

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Tommi Virtanen

554

Nuottalahti

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Ei lisää rakentamista Espooseen. Liikaa on jo nyt rakennettu viihtyvyyden ja palvelujen heikkenemisen ehdoilla. Palveluista ei ole pidetty ollenkaan huolta.


Anne Heikkala

678

Leppävaara

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja.


Hannele Hakala

674

Pohjois-Tapiola

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Jaana Arvo

662

Lähderanta

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Kaikkea vanhaa ei välttämättä kannata säästää. Uudisrakennus olisi kuitenkin hyvä olla alueen hengen mukainen.


Jouni J Särkijärvi

752

Kuurinniitty

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Vanha koulurakennus sijaitsee Tapiolan rky-alueella, joten sitä koskevat samat rajoitukset kuin esimerkiksi Tapiolan koulun ja lukion rakennuksen korjaamista.


Jukka Salminen

743

Laurinlahti (ennen Tapiola)

4. Muu vastaus. Homekoulua ei kannata kunnostaa vaan purkaa ja tehdä tilalle kaunis ja toimiva puisto tai monitoimipalvelukeskus/perhekeskus alueen asukkaille


Kerttu-Liisa Kilpijoki

697

Tapiola

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Tontti on hyvällä paikalla ja se tulee hyödyntää tehokkaasti.


Kimmo Metsä

718

Olari

4. Muu vastaus. Ensin tulee kuulla alueen asukkaita siitä, mikä vaihtoehto heidän näkemyksensä mukaan olisi paras ja toivottavin. Sen jälkeen tehdään kustannusanalyysi ja mietitään yhdessä asukkaiden kanssa, minkälaiset resurssit hankkeeseen on käytettävissä ja miten ne saataisiin vastaamaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.


Markku Markkula

717

Leppävaara

4. Muu vastaus. Tärkeintä on, että aikaan päätöksen uudesta koulusta ja sen rakentaminen on jo pitkällä. Hyvä on analysoida, mitä vanhan koulun paikalle voidaan ja kannattaa toteuttaa. Nyt tarvitaan useita vaihtoehtoja, joista valita.


Mervi Katainen

693

Friisilä

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Myös vaihtoehto 2, eli uudisrakennus kaupungin käyttöön, on mielestäni mahdollinen. Vanha rakennus on valitettavasti tullut elinkaarensa päähän, eikä sen kunnostaminen ole järkevää.


Mika Lehtisyrjä

710

Lystimäki

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Mikäli korjaus on taloudellisesti järkevää purkamisen sijaan, on se ykkösvaihtoehto. Myös tulevaisuudessa koulutiloille on tarvetta.


Oskari Hyttinen

682

Kauklahti

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Vanhaa pitää aina pyrkiä kunnostamaan ja säästämään mahdollisuuksien mukaan. Nyt kuitenkin koulu on tullut elinkaarensa päähän, joten sen voi purkaa ja alue jatkaa uudessa tarkoituksessa elämäänsä.


Pekka Hämäläinen

684

Otaniemi

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Tapiolaan on paljon enemmän halukkaita muuttajia, kuin siellä on asuntoja tarjolla. Siksi järkevästi vapautuva tonttimaa kohtalaisen lähellä Tapiolan keskustaa ja Urheilupuistoa kannattaisi rakentaa asuinkäyttöön.


Pekka Riihimäki

739

Jupperi

4. Muu vastaus. Jousenkaaren koulun sisäilmaongelmat ovat vakavia ja hyvin laajoja. Pohdin, että voisiko rakennuksen purkaa niin että ulkoseinät jää ja kaikki muu puretaan pois?

Näinhän on monessa Euroopan kaupungissa rakennettu uutta ns. vanhan sisälle. Ulkokuoret jäisivät kunnioittamaan vanhaa Tapiolaa ja saisimme terveysturvallisen ja toimivan sisutan talolle ja talon uuteen elämään.

Talo voisi toimia niin yrityksille kuin kaupungin omaan palvelutuotantoon. Voisimme etsiä sen kaikkein toimivimman ratkaisun.


Pirjo Kemppi-Virtanen

695

Tapiola (Sateenkaari)

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Susanna Makaroff

716

Haukilahti

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Olen itse käynyt Jousenkaaren koulun, samoin nuorin poikani, eli koululla on tunnearvoa itselleni.

Silti olen sitä mieltä, että vanha koulu olisi pitänyt purkaa jo ajat sitten, aivan kuten Aarnivalkeankin koulu.


Anni-Mari Anttila

443

Kaupunginkallio

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Metro on lisännyt asuntojen kysyntää. Palveluasunnot ovat myös hyvä vaihtoehto.

Rakennusta ei missään nimessä kannata yrittää peruskorjata. vastaavat korjaukset ovat olleet kalliita ja monesti epäonnistuneita.


Auli Happonen

449

Uusmäki

4. Muu vastaus. Sisäilmaongelmainen rakennus tulisi purkaa, jos sille ei yrityksistä huolimatta ole keksitty muuta käyttöä tai sitä ei kyetä suojelemaan. Etenkin, jos se aiheuttaa vain häiriökäyttäytymistä alueella.

Eikö olisi maisemallisesti ja viihtyvyyden kannalta hyvä tehdä alueesta puisto tai vaihtoehtoisesti jokin ulkourheilu paikka.


Elias Okkonen

483

Soukka

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja.


Hanna Rissanen

491

Kilo (entinen tapiolalainen)

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Koulun ja seniorien kanssakäyminen ja vuorovaikutus on hyvä asia.


Jouni Katajisto

462

Latokaski

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Meillä on jo suojeltuna vastaanlaisia koulurakennuksia.


Kaarina Järvenpää

459

Olari

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Tapiolassa asuu paljon iäkkäitä ihmisiä. Siten he voisivat asua lähellä entistä kotipaikkaansa ja tutussa ympäristössä, kun eivät enää pysty asumaan kotona.


Mika Poutala

488

Kuurinniitty

4. Muu vastaus. En tunna kohdetta riittävästi, että osaisin ottaa kantaa tähän.


Pertti Järvenpää

460

Olari

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Kaikkia vaihtoehtoja tulisi tutkia huolellisesti. Ei lisää korkeita tornitaloja.


Ritva Lappalainen

472

Pohjois-Tapiola

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Tämä ratkaisu lienee tehty jo, kun uuden koulurakennuksen rakentamisesta tehtiin päätös. Palveluasumista senioreille olisi kyllä hyvä pohtia ja selvittää tarve.


Sari Savela

495

Laajalahti

4. Muu vastaus. Rakennus tulee purkaa, jos sen kunnostaminen tulee kohtuuttoman kalliiksi. Tilalle voisi rakentaa myös pientaloja tai mahdollisesti esim. kaupungin käyttöön tarkoitettu uudisrakennus, mutta mielellään ei enempää kerrostaloja.


Tiina Hyttinen

455

Kivenlahti

4. Muu vastaus. Koulun voisi purkaa ja rakentaa esteettömiä ja inhimillisen korkuisia seniori- ja opiskelija-asuntoja samaan pihapiiriin.


Bjarne Häggman

412

Saunalahti-Tillinmäki-Kattilalaakso

4. Muu vastaus. Vanhan koulun kuntoselvitystä ei tunne, ja olen vain mediassa lukenut aiheesta. Järkevin ratkaisu tuntuisi minusta olevan rakennuksen peruskorjaaminen kaupungin käyttöön, kun se sijaitsee Tapiolan vanhassa kulttuurimaisemassakin.


Jatta Salmi

435

Tapiola

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Ensisijaisesti tulee selvittää, onko koulurakennus peruskorjattavissa muuhun käyttöön. Mikäli ei tilalle tulee saada esim. palveluasumista/päiväkoti tms.


Jonna Löflund

424

Iivisniemi

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Kannatan asumista kyseiselle paikalle. Asumismuotona voisi olla sukupolviasuntoja tai palveluasumista senioreille.


Jukka Kilpi

419

Pohjois-Tapiola

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Jousenkaaren koulu on osa Tapiolan kulttuurihistoriaa. Se kuuluu suojeltuun Länsi-Tapiolan alueeseen. Kävin Jousenkaaren kansakoulua 1960-1964 :)

Vaihtoehtona kaupungin käytölle voisi olla jokin yrittäjävetoinen palvelu, joka avaisi rakennuksen kuntalaisille.


Kristian Meurman

427

Kaitaa

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Jousenkaarenpuiston välittömään läheisyyteen on jo nousemassa paljon kerrostaloasuntoja. Pelkään, että viimeisetkin rippeet Tapiolan puutarhakaupunkimuistosta pyyhkiytyvät pois, jos joka paikkaan tungetaan raskasta asuinrakentamista.

Elinkaarensa päässä olevien rakennusten peruskorjaaminen on monesti kalliimpaa kuin purkaminen ja uudisrakentaminen.


Mikko Luomala

423

Espoo

4. Muu vastaus. En tunne koulun tilannetta sekä miten oppilaat ja vanhemmat kokevat tilanteen. Jotta voidaan tehdä tehokas ratkaisu, niin on selvitettävä miten vanhemmat ja oppilaat suhtautuvat tähän tilanteeseen sekä jos koulu korjataan niin onko mahdollista vai olisiko uusi koulurakennus parempi opetustilojen sekä mahdollisten terveysvaikutuksen osalta tai onko toinen koulu jossa on resursseja ottaa oppilaat vastaan sekä toimiiko se oppilaiden vanhemmille.


Sami Pesonen

433

Soukka

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Eija Pirinen

73

Olari

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Palveluasumista senioreille tarvitaan.


Esa Juhana Törmälä

102

Saunalahti ja Niipperi

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Väestö vanhenee ja tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan lisää palveluasumista senioreille.


Hannu Järvinen

27

Tapiola

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Asuinrakentamisen tiivistäminen metron välittömässä läheisyydessä on järkevää, ja Jousenkaaren alueella on jo kerrostaloja. Talojen on kuitenkin hyvä olla enintään kolmikerroksisia.


Harri Kullberg

44

Niittykumpu

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Harri Säkkinen

92

Espoon keskusta

4. Muu vastaus. Vanha rakennus vaikuttaa säilyttämiskelpoiselta. Ratkaisu tarve- ja kustannusselvityksen perusteella. Tyhjillään tai tappiollisena ei kannata pitää.


Henna Kajava

29

Tapiola

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Tapiolaan on jo rakennettu liikaa epäesteettisiä kerrostaloja, lähinnä Merituulentien varteen. Ei missään nimessä uusia kerrostaloja perinteikkäälle arvoalueelle! Vanha koulu olisi varmasti kunnostettu koululaisille, jos kunnostaminen olisi kannattavaa.

Peruskorjattu koulu muussa käytössä olisi myös hieman surullinen näky mielestäni. Tilalle rakennettavan uudisrakennuksen tulee kunnioittaa huolella Tapiolan perinteikästä arkkitehtuuria.


Johanna Pahkala

67

Karhusuo

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Vanhan rakennuksen peruskorjaaminen kunnolla maksaa todennäköisesti enemmän, kuin uuden rakentaminen.

Tapiolaan, kuten ei muuallekaan Espooseen kaivata enää yhtään enempää kerrostaloja. Esim. palvelutalo voisi olla hyvä rakennuskohde.


John Kraemer

42

Vanttila

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Jouni Tarkiainen

95

Olari

4. Muu vastaus. Koulu edustaa -60 luvulta alkanutta modernien koulujen rakentamisen historiaa ja tulisi ehdottomasti säilyttää.

Muutenkin näitä vanhoja rakennuksia ja ostareita tulee säilyttää ja etsiä niille uutta käyttöä vaikka pienyrityksien toimitiloina kun vahaa toimistorakennuskantaa puretaan asuntojen tieltä.


Katri Santala

85

Karakallio

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Purkaminen on ainoa vaihtoehto, sillä purkukuntoisen rakennuksen korjaaminen ei ole kannattavaa; koulu oli huonossa kunnossa jo 20 vuotta sitten, kun lapseni kävivät tuota koulua.

Korkeat talot eivät sovellu miljööseen. Alueen puistomaisuus on säilytettävä. Viihtyisään puistomaiseen ympäristöön kannattaa rakentaa vaikkapa senioreille palveluasuntoja, joita ei ole riittävästi.


Kim Mikander

54

Leppäsilta

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Kim Pihl

72

Suurpelto

4. Muu vastaus. Ei missään nimessä saa purkaa. Vanhoja Espoon historiaan kuuluvia rakennuksia on purettu aivan liikaa ja usein turhaan! Kerrostaloja ei tarvita Espooseen, ainakaan kaupungin kulttuurimaisemaa tuhoamaan!


Kristiina Karvinen

32

Mankkaa

4. Muu vastaus. Jousenkaaren koulun rakennus olisi pitänyt purkaa aikoja sitten ja rakentaa uusi koulu tilalle. Koululle oli juuri valmistunut uudet ulkoilualueet ja fudis / luistelukenttä.

Liian tiivis rakentaminen pilaa Tapiolan viihtyisyyden täysin! Molemmat lapseni ovat käyneet Josaria ja koulu on Espoon parhainpia alakouluja. Home ja koulun jatkuva muuttaminen ovat olleet raskaita sekä oppilaille että opettajille. Kaupungin tulee kyetä parempaan suunnitteluun ja asioista päättämiseen!


Lauri Pajunen

68

Niittykumpu

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Espoon väkiluku kasvaa hirmuista tahtia, mutta valitettavasti kaupungin verotulot eivät ole pysyneet kasvun perässä.

Kaupunkia kasvatetaan muutenkin turhan kerrostalopainotteisesti, eikä kaupungin ikärakenne povaa sitä, että meillä olisi vanhuspalvelutaloja ainakaan liikaa. Siksi uskon, että vanhasta koulurakennuksesta voitaisiin hyvin kunnostaa vanhusten palveluasumiseen tai muuhun kaupungin toimintaan sopiva rakennus - ellei home ole onnistunut ruhoamaan rakennusta tyystin.


Mikko Ekström

10

Mankkaa

4. Muu vastaus. En tunne tilannetta, joten en voi ottaa varmaa kantaa. Tontin käyttöä muihin tarkoituksiin tulisi tutkia.


Olli Mynttinen

56

Leppävaara

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Pia Polviander

75

Kivenlahti

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Samuel Rapinoja de Carvalho

79

Tapiola

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Kaupunki ei tarvitse omaan käyttöön uusia tiloja, eikä Espoolla ole siihen varaa


Teemu Tares

94

Soukka

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Kerrostalorakentaminen ei sovellu ympäristöön, mutta matalahko senioriasuminen sensijaan tarjoaisi miellyttävän asuinympäristön palveluiden tuntumassa.


Timo Kauremaa

33

Suurpelto

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Asuin rakentamista on jo riittävästi ja senioreista täytyy pitää huolta. Senioreilla olisi mukava katsela pihalla leikkiviä lapsia päiväs aikaa. ja koulu voisi ottaa joka luokalle ns "ukki ja mummi" jotka olisivat sillointällöin luokan mukana auttamassa tai vai kertomassa tarinoita millaista ennen oli.


Titta Tonder

96

Pohjois-Espoo

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Lapset etenkin alakoulun 1-2 -luokkalaiset pieneen kouluun.


Tomi Salonen

84

Suurpelto

4. Muu vastaus. Rakennuksen kunnosta riippuen se tulisi joko korjata tai purkaa, seuravaa käyttö kohdetta tulisi harkita tarpeen mukaan.


Tuomo Viertola

105

Tuomarila

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja.


Ari Paukku

367

Soukka

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan merkittävästi lisää palveluasuntoja ja tuo olisi yksi hyvä paikka rakentaa niitä.


Ari Pekkonen

369

Kauklahti

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja.


Heikki Leivonen

345

Tapiola

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Olen itse käynyt kansakouluni Aarnivalkean kansakoulussa heti koulurakennuksen valmistuttua.

1950-luvun rakenteet eivät täytä 2020-luvun normeja, joten kannatan vanhan purkamista ja uuden rakentamista samalla paikalle.


Helena Haapsaari

310

Kaitaa

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Tapiolan asukkaat ikääntyvät ja olisi hyvä, jos palveluasumista olisi tarjolla lähellä. Elä ja asu seniorikeskus piti rakentaa Tapiolaan tällä vaalikaudella. Tässä olisi oiva tilaisuus.


Helena Tommola

395

Friisilä

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Vaikka syntyperäisenä tapiolalaisena haluan tehdä töitä Tapiolan säilyttämiseksi, on osa rakennuksista niin huonokuntoisia, että niistä tulisi luopua.

Tilalle rakennettavien rakennusten tulee noudattaa puutarhakaupungin henkeä.


Johanna Värmälä

403

Suur-Espoonlahti

4. Muu vastaus. Vanhan koulun tilalle tulee rakentaa uusi koulu.


Juri Aaltonen

294

Olari (syntyjään Tapiola)

1. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tontille asuinkerrostaloja. Vanhan koulun kohdalle ei tarvita koulua, koska uusi on rakennettu/rakenteilla viereen.

Vanha rakennus on huonossa kunnossa eikä koulurakennukselle olisi tässä paikassa tarvetta. Tilalle tulee rakentaa. Käyttötarkoitus voi olla asuinkerrostalo tai palvelutalo.

Kävin itse ala-asteen Jousenkaaren koulussa. Asuimme silloin Iltaruskontiellä.


Liisa Kivekäs

336

Niipperi

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Minusta esim. uudisrakennus senioreiden palveluasumiselle koulurakennuksen paikalle olisi hyvä vaihtoehto.

Periatteessa kannatan vanhojen rakennusten entisöintiä, mutta Jousenkaaren koulurakennuksen saneraus tuskin tuottaa tervettä lopputulosta.


Niko Ohvo

61

Pohjois-Leppävaara

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Hannele Manner

569

Matinkylä

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Marko Korvela

567

Kauklahti

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön.


Mika-Erik Walls

288

Olari (aiemmin Tapiola)

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Vanha Jousenkaaren koulu on surullinen esimerkki espoolaisen päätöksenteon epäonnistumisesta. Koska koulu on todella huonossa (purku-)kunnossa jo kuntoraporttienkin perusteella, joita olen lukeneut, eikä niiden pohjalta nähdäkseni ole korjattavissa, niin valitettavaa kuin se onkin, tulisi se purkaa.

Onneksi sentään Jousenkaaren uusi koulu valmistuu, kiitos myös vasemmiston valtuustoryhmän aktiivisuuden. Minusta ajatus palveluasumisesta senioreille olisi kannatettava ja veisin sitä päättäjänä ehkä ensisijaisesti eteenpäin. Aluetta ei tule kuitenkaan rakentaa liian tiiviiksi.


Tereza Dickson

236

Siikajärvi

4. Muu vastaus. Huonokuntoiset rakennukset tulisi purkaa ja purkujätteet kierrättää viisaasti. Jousenkaaren koulun tilalle tulisi rakentaa sellaista, mikä tukisi alueen asukkaiden tarpeita ja toiveita.


Camilla Lindy

162

Niipperi

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön.


Henna Partanen

183

Tapiola

4. Muu vastaus. Rakennus tulisi purkaa ja tarkastella eri vaihtoehtoja tontin kehittämiseksi. Tontti on hyvällä sijainnilla, joten varmasti myös asumista siihen voisi tutkia yhtenä vaihtoehtona. Tärkeintä kuitenkin, että uusi rakentaminen istuu ympäristöönsä.


Jari Stenius

209

Itäranta

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Palveluasuminen voisi kuulostaa hyvältä, jos niille on alueella kysyntää. Minusta oleellista on saada tilata parhaaseen mahdolliseen käyttöön.


Johanna Karimäki

143

Pohjois-Tapiola

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Vanha Jousenkaaren koulu on ollut pitkään huonossa kunnossa. Siellä oireiltiin sisäilmasta ennen väistöä. Palveluasuminen senioreille on yksi hyvä vaihtoehto, koska sille on tarvetta Tapiolan alueella.


Juha Hovinen

137

Haukilahti

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön.

Jousenkaaren koulu kuuluu Tapiolan historiaan ja maisemaan.

Tapiolan kasvava asukasmäärä ja palvelutarve samoin kuin sijainti kehittyvän urheilupuiston naapurissa parantavat mahdollisuuksia hyödyntää tiloja muussakin kuin alkuperäisessä käytössä.

Mikäli ei onnistuta löytämään koko rakennukselle hyvää käyttöastetta, rakennuspaikalle voidaan tutkia vaihtoehtoisesti paikan henkeen sovitettua asuntorakentamista.


Juhani Kytö

154

Espoonlahti (nuoruus Tapiolassa)

4. Muu vastaus. Elä- ja Asu -seniorikeskus on saatava lähellle Tapiolan keskustaa. Tilalle joku matala rakennus vaikka kaupungin käyttöön.


Kirsi Louhelainen

163

Tapiola

4. Muu vastaus. Koulu on syytä purkaa. Se on todettu erittäin huonokuntoiseksi, eikä lapsia tai muitakaan kuntalaisia tule altistaa homerakennukselle. Maltillinen asuinrakentaminen (kerrostalot lähialueen talojen henkeen ja mittakaavaan sovittaen) sopisi alueelle ja vahvistaisi entisestään myös koulun asemaa kun asukaspohja kasvaisi.

Myös esim. palveluasuminen olisi mielestäni hyvä vaihtoehto, ja mikäli tällaiselle hankkeelle on tarvetta, se sopisi hyvin alueelle.


Mari Anthoni

117

Tapiola

4. Muu vastaus. On surullista ja häpeällistä, että Jousenkaaren koulun oppilaat ja henkilökunta joutuivat ensin vuosia altistumaan ja sairastamaan sisäilmaltaan terveydelle vaarallisessa rakennuksessa ja sen jälkeen koulu on ollut vuosikausia evakossa Tapiolan ulkopuolella. Tämä ei ole mikään luonnononnettomuus, vaan seurausta tahallisista laiminlyönneistä sekä huonoista poliittisista päätöksistä.

Ilman Espoon Vihreiden aktiivista toimintaa Jousenkaaren koulu ei olisi koskaan palannut Tapiolaan. Kahden metroaseman vieressä sijaitseva tontti on monien päättäjien laskelmissa yksinkertaisesti liian arvokas koululle… On hienoa, että uusi koulu viimein valmistuu, mutta surullista, että tärkeä lähiliikuntapaikka ja kenttä jäi sen alle. Näin ei toki olisi tarvinnut olla. Jos tahtoa olisi ollut, uuden, terveellisen ja toimivan koulun olisi voinut rakentaa nykyisen paikalle.

En halua lukita kantaani siitä, mitä - jos mitään - vanhan koulun tilalle pitäisi rakentaa. Olen tutustunut huolella sen kuntoraportteihin, eikä rakennus sen enempää kuntonsa kuin tilojensakaan puolesta ole korjattavissa käyttöön. Kaupungin rahoja on käytettävä vastuullisesti ja rakennusten tulee olla käyttäjilleen terveellisiä, turvallisia ja toimivia. Vanha rakennus tulee siis purkaa.

Koska mitään julkisia suunnitelmia, laskelmia ym. siitä, mitä tilalle voisi tulla ei ole, olisi vastuutonta nyt luvata jotain kannattaa, tai vastustaa. Alue lähimetsineen, puutarhapalstoineen ja ensimmäisen maailmansodan aikaisine linnoituslaitteineen on arvokas, eikä sitä missään nimessä voi, eikä saakaan rakentaa täyteen.


Merva Mikkola

171

Soukka

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Purkuinto on vallannut mielestäni liikaa tilaa. Vanhaa korjataan pieteetillä.


Mikael Sorri

208

Tapiola

4. Muu vastaus. Vanhaa koulua tuskin on ainakaan taloudellisesti järkevää enää yrittää peruskorjata. Osallistavan suunnittelun avulla kannattaa tutkailla sitä, mitä tilalle.


Tony Hagerlund

127

Jupperi

4. Muu vastaus. En halua lukita vastaustani vielä, ensin pitäisi olla tarkempi tieto siitä, mitä vanhalle rakennukselle voi tehdä. Hieno rakennus se on, ja koen tärkeäksi, että historiaa ja vanhaa säilytetään.


Birgitta Johansson

771

Kaitaa

4. Muu vastaus. Uuden koulun rakentaminen urheilukentän paikalle oli huono ratkaisu. Ulkoliikuntatiloja pitäisi ennemmin lisätä kuin vähentää. Siksi purkaisin vanhan koulun ja rakentaisin tilalle ulkoliikuntaan sopivan alueen.


Jukka Antila

770

Kaitaa

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Jousenkaaren koulu tulisi säilyttää, ja peruskorjata se kaupungin tarpeisiin. Tapiolassa pitäisi pyrkiä vanhan rakennuskannan säilyttämiseen silloin, kun korjaaminen on mahdollista ja järkevää.


Santeri Kenttä

772

Lintuvaara (lapsuus Tapiolassa)

2. Vanha koulu tulisi purkaa, ja rakentaa tilalle uudisrakennus kaupungin omaan käyttöön. Korkeat asuintalot eivät sovellu tämän Tapiolan vanhoihin alueisiin kuuluvan seudun puistomaisen miljöön ylläpitämiseen.

Todennäköisesti vanhan koulun peruskorjaus käyttökelpoiseksi olisi suurempi urakka kuin uudisrakentaminen ja tulos käytettävyyden osalta huonompi siksi kannatan kaupungin käyttöön rakennettavaa uudisrakennusta.


Tiltu Antikainen

769

Karvasmäki

3. Rakennus tulisi peruskorjata kaupungin käyttöön. Rakennuksen peruskorjaaminen säilyttää rakennuksen ja säästää kuluissa, joita tulisi purkamisesta ja uuden rakentamisesta.Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

 Tapiolassa tapahtuu

30.4.2022Tapiolan vapun avaus

2.5.2022Tapiolan Killan asukastilaisuus Tapiolan historiasta

4.5.2022Maarinsolmun eritasoliittymän suunnittelu etenee Tapiolassa

5.5.2022Tapiolan Killan RKY-miniseminaari

21.5.2022Tapiolan kesänavaus

14.6.2022Espoon kaupungin kaavakävely Kulttuuriaukion hankesuunnitelmasta


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter