Mitä Tapiolassa tulisi kehittää

Kysymys ehdokkaalle:

Mainitse kolme ajatustasi siitä, mitä Tapiolassa mielestäsi tulisi kehittää lähivuosina:


Ehdokkaiden vastaukset puolueittain/listoittain

Heli Hirvonen

228

Matinkylä (ennen Tapiola)

Perustetaan Tapiolaan oma luonnonsuojelualue luonnon eläinten suojaksi.


Ahti Hurmalainen

509

Soukka

Parantaa pientalovaltaista puutarhakaupungin imagoa, riittävästi ja maksuttomia parkkipaikkoja asukkaisen ja yritysten käyttöön sekä lisää pieniä palvelevia kivijalkakauppoja.


Aili Pesonen

538

Viherlaakso

Teatteritalo kulttuurikeskukseen, lähiluonnon säilyttäminen, liikenneturvallisuus


Alpo Rivinoja

541

Tapiola

Lähipalvelut (ml. terveyspalvelut ja esim. Posti), kulttuuritarjonta (ml. Espoon kaupunginteatteri) ja liikuntamahdollisuudet (ml. uimahalli).


Emma Jelley

511

Pohjois-Tapiola

Kulttuurikeskus tarvitsee lisää tilaa musiikkiopiskelijoille.


Erkki Lempiäinen

519

Soukka

Uimahalli tulee saada auki. Heikintori tulee kunnostaa ja tyhjät rakennukset tulee ottaa hyötykäyttöön....


Heidi Mannelin

524

Lähderanta

Merellinen marina-alue. Rantaraitti. Urheilupuiston alue.


Laura Tolkkinen

550

Kauklahti

Lähipalveluista pidettävä kiinni, lisättävä edullisia asumisen muotoja ja tehostettava liityntäpysäköintiä.


Matti Passinen

536

Pohjois-Tapiola

Viihtyvyyttä ei lisää rakentamista uimahalli rakennettava välittömästi


Simo Repo

539

Olari

1) Uimahalli kuntoon
2) Teatterin toteuttaminen
3) Malttia rakennuskannan tiivistämiseen


Sinikka Paananen

533

Matinkylä

Toimiva uimahalli


Tommi Halkosaari

507

Tuomarila

Kevyenliikenteen reittejä. On ollut aivan kohtuuttoman pitkään mitä erilaisempia väistöreittejä ja rakennustyömaiden aiheuttamia haittoja. Samalla monia kulkureittejä on mennyt pilalle. Tapiolan "puutarhakaupunki" asemasta on myös pidettävä huolta.


Tommi Virtanen

554

Nuottalahti

Koulut ja ranta-alueet kuntoon. Pysäköintiä voidaan kehittää yritysystävälliseksi.


Anne Heikkala

678

Leppävaara

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Hannele Hakala

674

Pohjois-Tapiola

Toria ja tapahtumia. Ilmaiset lyhyt- aikaiset parkkipaikat esim. Gardenin Kulttuurikesk. kentällä toisivat ihmisiä lisää tapahtumiin ja asiointipalveluiden pariin. Tapiola vieläkin hiljainen iltaisin.

Asukasyhdistyksien tapahtumia, kävelytapahtumia, konsertteja ja lisää yhteisöllisyyttä. Tapiolan taivaan alla -tapahtuma oli kiva. Avoin vaki-ilta esim torstain puhujailta kulttuurikeskuksen ja altaan väliseen ulkoteatteritilaan.

Kun selvitään koronasta olisi kiva olla esim. kukka & puutarhatapahtuma (messukeskuksen peruuntuneen tapahtuman tilalle) puutarhakaupungin hengessä. Elävöittäminen tärkeää. Allas-alue on jo nyt upea.


Jaana Arvo

662

Lähderanta

Uimahallin kunnostus, lisää kulttuuritarjontaa ja alueen yleinen kasvojen kohotus.


Jouni J Särkijärvi

752

Kuurinniitty

Nostaa paremmin esille Tapiolan hienot arkkitehtuurikohteet; lisätä asukkaiden (lasten, nuorten ja aikuisten) yhteisiä toimintoja ja talkoita; torjua huumeiden ja rikollisuuden leviäminen alueelle.


Jukka Salminen

743

Laurinlahti (ennen Tapiola)

Kouluasiat kuntoon, Karhusaari ja Otsolahti luonnon aarteina säilytettävä ja hoidettava, uimahalli ja teatteri vihdoin käyttöön


Kerttu-Liisa Kilpijoki

697

Tapiola

1) Koulut kuntoon

2) Lisää elävyyttä ja palveluja, esim kioskeja ja kahviloita ulkoilualueiden ja leikkipuistojen läheisyyteen

3) Uimahalli käyttöön (tämä hanke toki on jo ymmärtääkseni "putkessa")


Kimmo Metsä

718

Olari

Yhteydenpitoa asukkaiden ja kaupungin päätöksentekijöiden välillä, viheralueiden hoitoa ja huomioimista sekä ainutlaatuista taiteen ja kulttuurin keskittymää: kulttuurikeskuksen peruskorjaus on tehtävä hyvässä yhteisymmärryksessä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa, teatteri on viimein saatava rakennetuksi ja uimahalli avatuksi.


Markku Markkula

717

Leppävaara

(1) Teatteritalo ja Kulttuuriaukio yhdistettyinä Heikintorin peruskorjaukseen sekä niiden ympäristöjen torialueiden elävöittäminen nostavat Tapiolan keskustan arvoa ja houkuttelevuutta merkittävästi.

(2) Uimahallin kåyttöönsaanti nyt valmistuneiden ja päätettyjen perussuunnitelmien mukaisesti pitää tehdä mahdollisimman pian.

(3) Urheilupuisto nopeasti toteutukseen hyväksytyn asemakaavan mukaisesti tuo koko Tapiolan alueelle paljon lisää liikunnan, urheilun ja tapahtumien aktiviteetteja.


Mervi Katainen

693

Friisilä

Tärkeintä olisi saada keskeneräiset työmaat valmiiksi, jotta monta vuotta kestänyt rakentamisen keskellä asuminen ja asiointi vaihtuisi taas "normaalimpaan elämään". Tämän jälkeen olisi helpompi ryhtyä toimiin, jolla saadaan lisää ihmisiä Tapiolan kauppoihin, ravintoloihin ja muihin liikkeisiin ja näin lisää eloa Tapiolan keskukseen.

Koulujen kunnostus Tapiolassa jatkuu, ja hyvä niin.

Seuraava suuri investointi ja satsaus Tapiolan ja koko Espoon elinvoiman eteen on teatteritalo.


Mika Lehtisyrjä

710

Lystimäki

Kun meneillään olevat rakennushankkeet ovat valmiit, tulisi uusia hankkeita aloittaa hyvin varovaisesti. Se, että saadaan metroon lisää matkustajia, on huono lähtökohta Tapiolan kehittämiselle. Tapiolan kehitystoiveista on kuultava nimenomaan Tapiolassa asuvia, ei niinkään vain siellä asioivia.


Oskari Hyttinen

682

Kauklahti

Rakennus- ja kehitystoimien loppuun saattaminen mahdollisimman nopeasti, kulttuurikeskuksen laajentaminen, tavoitettavuuden parantaminen muualta Espoosta.


Pekka Hämäläinen

684

Otaniemi

- Heikintorille pitäisi keksiä järkevämpää käyttöä yhdessä omistajan kanssa, puolityhjä kauppakeskus ei palvele kenenkään etua.

- Merituulentie pitäisi leventää nelikaistaiseksi. Tilaa ympäristössä kyllä on, ja nykyisellään liikennepaine alkaa olla melkoinen kapealla väylällä - tieosuus on varsinainen pullonkaula Tapiolaan lännestä tuleville ostosten tekijöille ja muillekin.

- Ainoan huoltotunnelien laajentamista koko Tapiolan paremmin kattaviksi tulisi selvittää. Kuorma-autonkuljettajana tiedän, miten paljon huoltotunneli säästää aikaa ja kustannuksia niin kuljetusliikkeiden kuin myös lähetyksiä vastaanottavien yritysten osalta.


Pekka Riihimäki

739

Jupperi

Kulttuuri ( teatteri ), palvelut ( pieniä palv.tuottajia lisää ), luontoarvot ( puistot ja merellisyys ).


Pirjo Kemppi-Virtanen

695

Tapiola (Sateenkaari)

(1) Tapiolan kulttuuritilat on saatava kuntoon: Teatteri valmiiksi

(2) Uimahallin investointipäätös ja toteutus (hankesuunnitelman piti tulla jo kevään aikana valtuustoon; rahat investoinnille on jo varattu budjettiin)

(3) Saada Tapiolan alueen rakennustyömaat "pysymään tonteillaan", kunnostaa yleiset alueet ja viheralueet ja palauttaa palveluiden saavutettavuus esteettömästi asukkaiden ulottuville


Susanna Makaroff

716

Haukilahti

(1) Huonoon kuntoon päästetyt Tapiolan keskustan rakennukset ja "maamerkit" tulisi kunnostaa pikaisesti ja jos kunnostaminen ei ole taloudellisesti enää järkevää, ne tulisi purkaa viivyttelemättä. Keskustorni on sekä julkisivultaan että sisätiloiltaan huonossa kunnossa, se tulisi kunnostaa. Uimahallin kunnostamisessa / purkamisessa ja uudelleen rakentamisessa tulisi vihdoin ja viimein kiirehtiä. On käsittämätöntä, että Tapiolassa annetaan vanhojen rakennusten (koulujen, päiväkotien, Heikintorin, Keskustornin, uimahallin jne) seistä tyhjillään vuosikausia, ilman että niiden kohtalosta tehdään edes päätöksiä.

(2) Tapiolan on vihdoin ja viimein saatava uudet tilat teatterille. Espoo on perinteikäs ja maailmallakin arvostettu musiikki-, taide- ja kulttuurikaupunki, jonka saavutettavuus on metron myötä parantunut merkittävästi. Teatterille on luvattu uudet tilat jo 20 vuotta sitten. Se lupaus on tulevalla vaalikaudella aika viimein lunastaa.

(3) Tapiolan keskusta lähiympäristöineen on jo nyt rakennettu mielestäni liian tiiviiksi ja korkeaksi. Nykyrakentamisen tahdin seurauksena olen huolissani Tapiolan ainutlaatuisuuden katoamisesta sekä arkkitehtuurin että vehreyden, väljyyden, viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden osalta. Jälkimmäisiin asioihin on syytä panostaa lähivuosina. Mielestäni Tapiolan pitää myös toisaalta uskaltaa uudistua, mutta tyylikkäällä tavalla. Maineikkaan ja arvostetun puutarhakaupungin "museoiminen" ei palvele asukkaita. Tapiolahan on unelmapaikka asua myös nuorille ja lapsiperheille! Palveluja tulee kehittää heidän ehdoillaan.


Anni-Mari Anttila

443

Kaupunginkallio

Tapiolan alkuperäistä puutarhakuapungin ilmettä tulisi ylläpitää ja palauttaa.


Auli Happonen

449

Uusmäki

Lopettaa rakentaminen. Satsata luonnon kauneuden ylläpitoon. Ottaa huomioon pysäköinnin haasteet.


Elias Okkonen

483

Soukka

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Hanna Rissanen

491

Kilo (entinen tapiolalainen)

Viihtyisyys, luontoarvot ja asuntojen hintojen laskeminen


Jouni Katajisto

462

Latokaski

Ulkoilmatapahtumia, lisää vaihtuvia taidenäyttelyitä, Toimivan torin perustaminen Gargen:n viereen.


Kaarina Järvenpää

459

Olari

Säilyttää ympäristö ja vanhoja Herzenin aikaisia rakennuksia. Puistoja ja istutuksia lisää.


Mika Poutala

488

Kuurinniitty

Saada nykyiset työmaat valmiiksi. Hyvät ja selkeät liikenneyhteydet. Liärakentaminen maltilliseksi


Pertti Järvenpää

460

Olari

Puistot, rakennusten ylläpito ja huolto, uuden rakennuskannan parempi sovittaminen vanhaan kulttuuriympäristöön


Ritva Lappalainen

472

Pohjois-Tapiola

Alueen rakentamisen ohjaukseen liittyvä normisto (rakennusvalvontaan) tulisi laatia yhteistyössä asukkaiden kanssa, suunnitteluvarauskäytännöstä luopumista (Louhentorin suunnittelu) ja kehittää+parantaa luontevia jalankulkuyhteyksiä merenrannoille.


Sari Savela

495

Laajalahti

Heikintorin alue pitäisi uudistaa ja saada elämään. Vain hillittyä ja maisemaan sopivaa rakentamista lisää, mutta ei liian korkeita ja liian tiivisti rakennettuja kerrostaloja, väljyyttä pitää olla. Puistoihin puutarhamaisuutta lisää, istutuksia ym.


Tiina Hyttinen

455

Kivenlahti

Kohtuuhintainen asuminen, uimahalli kuntoon, Espoon kaupunginteatterille kunnolliset tilat.


Bjarne Häggman

412

Saunalahti-Tillinmäki-Kattilalaakso

Sujuvat liikenne- ja liikkumisyhteydet "maanpinnan" tasolla.

Tapiolan vanhan puutarhakaupunki-imagon säilyttäminen.

Palvelujen saatavuuden helpottaminen, riittävät pysäköintimahdollisuudet, kunnolliset lähivirkistyspuistot yms.


Jatta Salmi

435

Tapiola

Uimahallin korjauspäätös ja toteutus tulee saada mahdollisimman pian, Satakielitalon paikalle ja viereen ei saa tulla liian massiivista ja puistoa tuhoavaa rakentamista vaan vanhan rakennusmassan laajuudella, Teatteri ja kulttuurikeskuksen peruskorjaus tulee tehdä


Jonna Löflund

424

Iivisniemi

Otsolahden kunnostaminen virkistysalueeksi, parkkipaikkoja asukkaille käyttöön kadunvarsille, kauneutta kukin, puin, pensain. Kaupunkiviihtyvyyttä kaiken kaikkiaan.


Jukka Kilpi

419

Pohjois-Tapiola

Uimahalli kuntoon alkuperäisasussaan ja keskustornin valotorni myös.


Kristian Meurman

427

Kaitaa

Viimeisten olemassa olevien viheralueiden hoitaminen, suurista Tapiolaa perin pohjaisesti muuttavista rakennushankkeista luopuminen ja asukkaiden aito osallistaminen osaksi suunnittelu- ja päätöksentekotyötä.


Mikko Luomala

423

Espoo

Koulutus, yrittäjyys ja kiinteistöjen kunto


Sami Pesonen

433

Soukka

Merellinen saavutettavuus, virkistysalueet ja kaavoitus


Eija Pirinen

73

Olari

(1) Toimiva uimahalli

(2) Kaupunginteatterin uusi rakennus

(3) Heikintorin ja Keskustornin ympäristön kestävä uudistaminen, jotta arkkitehtoninen ilme säilyy.


Esa Juhana Törmälä

102

Saunalahti ja Niipperi

Uimahalli, veneilymahdollisuudet, helikopterikenttä eli laskeutumispaikka lennonjohdon luvalla. Espoossa ei ole yhtään hekokenttää ja se on mielestäni puute. Olen itse lentänyt Kuvaitin ministereitä Espoosta Kone Oy:n pihalle Hyvinkäälle. Jouduin ottamaan heidät kyytiin Otaniemestä rantapuistosta.


Hannu Järvinen

27

Tapiola

Liikuntapaikkoja, uusia pientaloyhteisöjä sekä Otaniemen ja Tapiolan yhteistyötä.


Harri Kullberg

44

Niittykumpu

Viihtyvyyttä, paremmat liikenneratkaisut, palveluiden kehittäminen


Harri Säkkinen

92

Espoon keskusta

Mielestäni Tapiolan keskustan tulisi olla kasvava, tiivis asuinalue ja siksi

(1) käypähintaista asuinrakentamista voisi rohkaista,

(2) suoria kulkuyhteyksiä Espoon keskustaan nopeuttaa ja

(3) puistojen liikunnallista roolia kehittää. Tässä kuitenkin nojaisin paikallisten tuntemukseen enemmän kuin omaani.


Henna Kajava

29

Tapiola

Tapiolan uimahallin ja Aarnivalkean koulun rakentaminen, Otsolahden kunnostaminen kestäväpohjaisesti, Tapiontorin suihkulähteen kunnostaminen


Johanna Pahkala

67

Karhusuo

Maksuton pysäköinti, viheralueita, uimahalli


John Kraemer

42

Vanttila

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Jouni Tarkiainen

95

Olari

Tapiolan alkuperäistä ajatusta puutarhakaupunginosasta tulee vaalia, eikä pilata liian massiivisella rakentamisella.


Katri Santala

85

Karakallio

Ainoa-kauppakeskukselle elinvoimaisuutta, koulutusperinteiden vaalimista, esim. työväenopistolle jatkuvuutta, asumisen viihtyvyyden takaamista.


Kim Mikander

54

Leppäsilta

Maksuttoman pysäköinnin lisääminen, maltillinen lisärakentaminen, uimahallin korvaaminen


Kim Pihl

72

Suurpelto

Luontoa, metsikkö-puutarhamaisuutta taukopaikkoineen ja penkkeineen, Tapiolan uimahalli kuntoon!


Kristiina Karvinen

32

Mankkaa

Uimahalli ja lasten ulkokahluuallas pitää saada käyttöön. Uimahalli projekti on täysin käsittämätön siihen tuhlattujen verorahojen ja vetkuttelun määrässä.

Lasten allasalue on vertaansa vaille oleva keidas jossa on monen sukupolven pikkuiset virkistäytyneet.

Halli pitää rakentaa samannäköisenä ja toiminnoiltaan samanlaisena. Ei suurempana eikä pienempänä.


Lauri Pajunen

68

Niittykumpu

Maksuton pysäköinti takaisin liikekeskuksiin - Sello ja Iso Omena ovat oivaltaneet maksuttoman pysäköinnin arvon asiakkaille. Tapiola näivettyy, kun autoileva espoolainen suuntaa jonnekin aivan muualle kuin maksullisen pysäköinnin Ainoaan.

Uimahalli matalaksi ja uusiksi. Pattitilanteeseen patenttiratkaisu - vanha halli nurin ja takaisin pystyyn vanhojen piirrustusten mukaisesti, kuitenkin investoiden uusimpaan vedenpuhdistustekniikkaan.

Oma Ravintolapäivä Tapiolaan - Helsinki on kokeillut hyvällä tuloksella ravintolapäiviä. Espoon pitäisi lähteä ajamaan näitä samoja tapahtumia ja mikäs sen upeampi paikka kuin historiallinen keskustamme Tapiolassa? Se loisi hyvää yhteisöllisyyttä ja antaisi nuorille yrittäjille mahdollisuuden kokeilla uusia ravintolakonsepteja taloudellisesti turvallisesti.


Mikko Ekström

10

Mankkaa

Viheralueita tulee edelleen kehittää erilaisten aktiviteettien mahdollistamiseksi (liikunta ym).
Alueen asukkailta tulee kysyä ideoita alueen kehittämistä varten.

Tapiolan alueelle tulisi houkutella erilaisia asukasvetoisia yhteisötapahtumia kuten ravintolapäivä tms.


Olli Mynttinen

56

Leppävaara

Lisää pysäköintipaikkoja. Rantaraitti kehitettävä. Peruskorjausta vauhditettava.


Pia Polviander

75

Kivenlahti

Yhteisöllisyyttä, Turvallisuutta ja vanhan säilyttämistä


Samuel Rapinoja de Carvalho

79

Tapiola

Mielestäni Tapiolan ei tarvitse kehittää mitään suuria projekteja tai uusia alueita. Autoilijaystävällisyyttä tarvitaan pysäköinnin suhteen mutta muulle ei ole tarvetta.


Teemu Tares

94

Soukka

Tapiola ja Stockmannin alue olivat kerran jo hyviä. Nyt ahdistavia. Ei olisi pitänyt lähteä rakentamaan ison rahan ehdoilla, lisäämään "elinvoimaisuutta", vaan ylläpitää tapiolalaisten olemassa ollutta viihtyisyyttä.


Timo Kauremaa

33

Suurpelto

Tori toiminta takaisin vaikka sitten ainoan ulkoparkkipaikalle hotellin läheisyyteen. Tapahtumia kaiken ikäisille sekä Yleensäkin saada ihmiset takaisin tapiolaan asioimaan, tosin keskelle rakennustyömaita ei asiakkaat tule.


Titta Tonder

96

Pohjois-Espoo

(1) Asukas viihtyvyyteen tulisi kiinnittää huomiota, rakentaa maltillisesti ja säilyttää osin vanhaa.

(2) Autoilun mahdollistava kaupunginosa. Myös julkista liikennettä kehitettävä

(3) Lähikoulut ja harrastemahdollisuudet lähelle.


Tomi Salonen

84

Suurpelto

Viihtyvyyttä, viihtyvyyttä ja viihtyvyyttä


Tuomo Viertola

105

Tuomarila

Lisää maksuttomia parkkipaikkoja työssäkäyntiä helpottaen, koska julkinen liikenne ei toimi Espoon sisällä tarpeeksi hyvin.


Ari Paukku

367

Soukka

Pitäisi rakentaa uusi teatteritalo. Ei enää nykyisen kaltaisia isoja rakentamishankkeita, mutta Heikintorin liikekeskus pitäisi nykyaikaistaa.


Ari Pekkonen

369

Kauklahti

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Heikki Leivonen

345

Tapiola

Minun mielestä tehdään Tapiolasta yhdessä ihan oikea hyvin hoidettu puutarhakaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua ja yrittää. Tapiolan liikekeskustasta saadaan varmasti erinomaiset kaupalliset palvelut jokaiselle.


Helena Haapsaari

310

Kaitaa

Keskusalue viihtyisäksi, torialue ja selkeät opasteet varsinkin Metroon mennessä.


Helena Tommola

395

Friisilä

(1) Tapiolan kehittäminen tulee käsitellä kokonaisuutena puutarhakaupungin ilme palauttaen ja säilyttäen.

(2) Tapiolan lasten on päästävä lähikouluunsa ja siksi esimerkiksi Aarnivalkean koulu tulee säilyttää.

(3) Tapiolan kouluissa tulee kertoa Tapiolan historiasta, sen synnystä ja alkuperästä. Näin kasvatamme Tapiolaa arvostavia ja siitä huolta pitäviä tulevia tapiolalaisia vanhempia ja päättäjiä.


Johanna Värmälä

403

Suur-Espoonlahti

- Alueella tapahtuva rakentaminen ei saa hankaloittaa asukkaiden arkea.

- Viheralueita tulee olla riittävästi.

- Turvallisuutta tulee edistää.


Juri Aaltonen

294

Olari (syntyjään Tapiola)

Tapiola pitää saada valmiiksi. Uimahalli uintikuntoon. Teatteri Tapiolaan.


Liisa Kivekäs

336

Niipperi

Tapiola keskustan kunnostaminen puutarhakaupungin imagon mukaiseksi. Tapiolan uimahalli on saanut arvoisensa kohtelun, josta asukkaat voivat nauttia. Tapiola on tulevaisuudessa Espoon kulttuurin keskus.


Niko Ohvo

61

Pohjois-Leppävaara

1) Ilmaiset pysäköintipaikat

2) Uimahalli -kysymys ratkaistava

3) Lähiluonnon säilyttäminen


Hannele Manner

569

Matinkylä

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Marko Korvela

567

Kauklahti

Pyöräily sujuvammaksi, metroaseman lähistölle lisää asuinneliöitä, vielä parempaa ympäristönhoitoa


Mika-Erik Walls

288

Olari (aiemmin Tapiola)

Terveet ja turvalliset sekä nykyajan vaatimukset täyttävät koulut ja päiväkodit, leikkipuistoja ei saa jyrätä maan tasalle enää yhtään! Uimahalli - ikuisuusprojekti - on saatava kuntoon.

Tapiolan kuuluisa "henki" ja tunnelma kulttuuripalveluineen (liikuntaa unohtamatta) tulee varmistaa, maisemalliset arvot ja arkkitehtuuri huomioiden!


Tereza Dickson

236

Siikajärvi

1) Hankkeet tulisi priorisoida asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, 2) Meidän on kehitettävä Tapiolan aluetta kulttuurisesti, sillä se on loistava paikka uusille elämyksille ja harrastuksille, 3) Me espoolaiset arvostamme luontoa ja tästä meidän ei tulisi tinkiä


Camilla Lindy

162

Niipperi

Terveiden koulutilojen rakentamista viheralueiden vahvistamista, korjausrakentamista


Henna Partanen

183

Tapiola

(1) Toimivammat pyöräreitit. Mm. katutason pyöräily- ja kävelyreitit Pohjantieltä Etelätuulentielle.

(2) Lisää vehreyttä kävelykannelle. Nyt tunnelma on aika kolkko.

(3) Heikintorin kehittäminen tulisi saada käyntiin, jotta se osa Tapiolan keskustaa ei kuihdu kokonaan.

(4) Vaikka ei pyydetty enempää, niin lisää aurinkoisia terasseja ravintoloille.

(5) Mainittava on myös Tapiolan uimahallin ja Kulttuuritalon peruskorjauksen ja teatteritilojen toteuttaminen.


Jari Stenius

209

Itäranta

- Kehittää Tapiolaa ensisijassa ihmisten (ja eläinten!) ehdoilla, ei autojen.
- Varmistaa alueen eilinvoimaisuus mm. riittävällä asumistuotannolla
- Säilyttää Tapiolan henki, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä erinomainen saavutettavuus


Johanna Karimäki

143

Pohjois-Tapiola

(1) Tapiolan alueen arvo on säilytettävä sen luontoa suojellen.

(2) Tapiolan uimahalli on saatava pikimmiten kunnostettua, jotta asukkaat pääsevät uimaan.

(3) Espooseen tarvitaan teatteri.


Juha Hovinen

137

Haukilahti

Teatteritila on toteutettava kulttuurikeskuksen yhteyteen. Taiteen perusopetuksen oppilaitoksille on taattava väestönkasvua vastaavat toimintamahdollisuudet, esimerkiksi Aarnivalkean koulun ja Niittykummun paloaseman soveltuvuus selvitettävä.

Tapiolan uimahalli, Heikintori, Otsolahti ja Karhusaari on kunnostettava.


Juhani Kytö

154

Espoonlahti (nuoruus Tapiolassa)

Elä- ja Asu -seniorikeskus on saatava suunnitteille ja liikkeelle muutamien vuosien kuluessa. Heikintori on saatava kunnostetua ja hyvään käyttöön. Uimahalli ja sen ympäristö jälleen kukoistukseen.


Kirsi Louhelainen

163

Tapiola

Kulttuurikeskus ja kulttuuripalveluiden tilat yleisesti, koulujen korjaaminen ja uimahallin peruskorjaus.


Mari Anthoni

117

Tapiola

- Haluan olla aktiivisesti ja rohkeasti rakentamassa tulevaisuuden Tapiolaa, viihtyisää, vihreää ja vireää puutarhakaupunkia. Tapiolaa, missä kaikenikäisten ja kaikenlaisten ihmisten on hyvä elää.

- Minun Tapiolani on yhteisöllisyyttä vaaliva, turvallinen ja toimiva asuinalue sekä elävä ja elinvoimainen kaupunkikeskus.

- Minun tulevaisuuden Tapiolassani kunnioitetaan alueen hienoa menneisyyttä ja perinteitä, eletään aktiivista ja hyvää elämää ja katsotan rohkeasti ja myönteisesti eteenpäin.


Merva Mikkola

171

Soukka

Korjata ”haavoja” mitä liika ahneus on tehnyt. Tapiola takaisin vihreäksipuutarhakaupungiksi.


Mikael Sorri

208

Tapiola

1) uimahalli kuntoon
2) teatterille uudet tilat kulttuurikeskuksen yhteyteen
3) Heikintorin peruskorjaus


Tony Hagerlund

127

Jupperi

Istutukset, kävelyraitit (remonttien seurauksena kävely Tapiolassa on ollut haastavaa jo ties miten pitkään) ja merkittävimpänä julkiset palvelut, viitaten etenkin päiväkoteihin ja kouluihin.


Birgitta Johansson

771

Kaitaa

Aiemmissa kysymyksissä jo esiin tulleiden tärkeiden kehityskohteiden lisäksi:

1) Rakentamisen jatkuessa yleisten alueiden esteettisyydestä ja helppokulkuisuudesta tulisi pitää huolta. Paljon haittaa aiheuttavat työmaat pitää tehdä nopeammin hankalimman vaiheen yli.

2) Suuret tasaiset seinäpinnat uudessa Ainoassa tulisi "naamioida" puiden ja muun kasvillisuuden avulla paremmin ympäristöön sopiviksi. Samoin Otsolahden puolella olevat ruosteiset rautakuutiot.

3) Kivijaloissa olevia persoonallisia kahviloita ja ravintoloita lisää!


Jukka Antila

770

Kaitaa

Haluaisin ehdottomasti palauttaa Tapiolan ainutlaatuisen imagon viihtyisänä, laadukkaana puutarhakaupunkina. Tämä on myös enemmistön mielipide, mutta valitettavasti se ei kaavoituksessa ja rakentamispäätöksissä näy.

Vanhaa arkkitehtuuria pitäisi myös kunnioittaa, joko vanhoja rakennuksia kunnostamalla tai pyrkien uudisrakentamisessa samantyylisiin julkisivuihin. Korkea rakentaminen ei sovi Tapiolaan lainkaan.


Santeri Kenttä

772

Lintuvaara (lapsuus Tapiolassa)

Yhteisöllisyys, alueen puistomaisuuden ja sitä kautta vetovoiman säilyttäminen sekä kouluverkosto, joka on ollut myllerryksessä monin tilapäisratkaisuin jo pitkään.


Tiltu Antikainen

769

Karvasmäki

Ympäristöasioiden huomioiminen, vanhan arkkitehtuurin arvostaminen ja pienyrittäjyyden tukeminen.Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

 Tapiolassa tapahtuu

30.4.2022Tapiolan vapun avaus

2.5.2022Tapiolan Killan asukastilaisuus Tapiolan historiasta

4.5.2022Maarinsolmun eritasoliittymän suunnittelu etenee Tapiolassa

5.5.2022Tapiolan Killan RKY-miniseminaari

21.5.2022Tapiolan kesänavaus

14.6.2022Espoon kaupungin kaavakävely Kulttuuriaukion hankesuunnitelmasta


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter