Otsolahden kunnostaminen

Kysymys ehdokkaalle:

Otsolahti ympäristöineen on Tapiolan arvokkaimpia virkistysalueita, mutta lahti on nykyisellään huonossa kunnossa johtuen veden huonosta vaihtuvuudesta ja lahteen laskettavista hulevesistä. Tapiolan Kilta on tehnyt kuntalaisaloitteen Otsolahden kunnostamiseksi virkistyskeitaaksi (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/11223).

Mille kaikelle seuraavista kunnostustoimenpiteistä olisit valmis budjetoimaan rahaa?

  1. Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata
  2. Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata
  3. Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa
  4. Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa
  5. En kannata kunnostamista
  6. Muu vastaus

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain/listoittain

Heli Hirvonen

228

Matinkylä (ennen Tapiola)

Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti puhdistuisi parhaiten, kun hulevedet puhdistettaisiin. Kalaonnikin paranisi.


Ahti Hurmalainen

509

Soukka

Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Tärkein tehtävä on Otsolahden veden puhdistaminen


Aili Pesonen

538

Viherlaakso

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Alpo Rivinoja

541

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Kysymyksen johdantotekstissä on perusteluja aivan riittävästi!


Emma Jelley

511

Pohjois-Tapiola

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Erkki Lempiäinen

519

Soukka

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Toimiva merenranta on arvokas


Heidi Mannelin

524

Lähderanta

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Purjeveneilijänä toivon Espooseen merellistä marina-aluetta, Otsolahti ei sovi tähän tarkoitukseen.


Laura Tolkkinen

550

Kauklahti

Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Matti Passinen

536

Pohjois-Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Simo Repo

539

Olari

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti on hieno keidas Tapiolan puutarhakaupungin sydämessä. Siitä kannattaa pitää huolta.


Sinikka Paananen

533

Matinkylä

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Ihmiset liikkuvat luonnossa, mutta ahdistuvat jos luonto ei voi hyvin. Otsolahti kuntoon.


Tommi Halkosaari

507

Tuomarila

Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Tommi Virtanen

554

Nuottalahti

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Tapiolan on yksi Espoon sydämistä, ja ilman muuta sen luonnosta ja hyvästä kunnosta on pidettävä huolta.


Anne Heikkala

678

Leppävaara

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti voisi toimia virkistysalueena kaikille kuntalaisille ja toki muillekin hyvän saavutettavuutensa vuoksi.


Hannele Hakala

674

Pohjois-Tapiola

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti kaipaa kunnostusta. Vedenvaihtuvuutta parannettava ja hulevesiä puhdistettava.


Jaana Arvo

662

Lähderanta

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Lähiluonto ja rannat tulisi kunnostaa kuntalaisten virkistyskäyttöön.


Jouni J Särkijärvi

752

Kuurinniitty

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Kokemukseni mukaan pohja on sen verran löysää, että pelkkä väylän ruoppaaminen ei riittäisi, ja koko lahden ruoppaaminen olisi (liian) massiivinen toimenpide suodatinkenttineen.


Jukka Salminen

743

Laurinlahti (ennen Tapiola)

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti on arvokas ympäristö, josta on pidettävä parempaa huolta


Kerttu-Liisa Kilpijoki

697

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti on tärkeä virkistysalue ja sen kunto vaikuttaa olennaisesti myös Tapiolan yleisilmeeseen. Ranta on huonossa kunnossa ja kaipaa ruoppausta. Olisi huikeaa, jos esim. uiminen olisi mahdollista.


Kimmo Metsä

718

Olari

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahden kunnostaminen virkistyskeitaaksi on kannatettava hanke. Kunnostaminen tulee tehdä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä siten, että alueen luonto- ja virkistysarvot tulevat täysimääräisesti huomioon otetuiksi.


Markku Markkula

717

Leppävaara

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Otsolahden merkitys espoolaisten virkistys- ja luontokeitaana on suuri. Puheenjohdollani kaupunkisuunnittelussa kaavoitimme myös uuden rantaravintolan paikan. Potentiaalia on vaikka kuinka paljon. Kokonaissuunnitelma vaiheittaisesta toteuttamisesta tarvitaan, ja sitten vain toimeksi.


Mervi Katainen

693

Friisilä

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Kannatan kuntalaisaloitteen esitystä, että ensin selvitetään tarkemmin eri kunnostusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset ja kustannukset. Vasta sen jälkeen voi ottaa kantaa esimerkiksi ruoppaukseen. Muutenkin aloite on oikealla asialla - olisi hienoa saada Otsolahti nykyistä paremmin ulkoilu- ja virkistyskäyttöön.


Mika Lehtisyrjä

710

Lystimäki

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Kun kunnostustoimenpiteitä tehdään, on hyvä lopputulos päämääränä - ei se, että näytetään, jotta jotakin on tehty.


Oskari Hyttinen

682

Kauklahti

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Vesistöjen ja ranta-alueiden kunto on erittäin tärkeää, niin ympäristön kuin viihtyvyyden kannalta - siksi lahteen laskevien vesien laatua pitää voida parantaa suunnitelmallisesti ja edelleen vaihtuvuutta eteenpäin helpottaa mm. ruoppaamalla.


Pekka Hämäläinen

684

Otaniemi

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.

Otsolahden ympäristö on tullut minulle tutuksi, sillä vanhempieni venepaikka on siellä ja itsekin otaniemeläisenä ulkoilen usein Otsolahden ympäristössä. En usko että hulevesien puhdistaminen tai veden vaihtuvuuden lisääminen ovat ainakaan lyhyellä aikavälillä realistisia toimia, mutta veneilyn edellytysten ja virkistysarvon edistämiseksi ruoppaus ja rantojen kunnostus voisivat olla hyviä keinoja.


Pekka Riihimäki

739

Jupperi

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.
Muu vaihtoehto.

Niin kuin tuossa aloitteessakin lukee Otsolahti on osa rantaraittia ja osa Espoon Kestävä Espoo - hanketta hyvin tukevaa. Otsolahti on mielestäni osa koko kaupungin kulttuurimaisemaa ja ansaitsee arvoisensa kohtelun. Lahti on palautettava sille kuuluvalle paikalle virkistyskäyttöön.


Pirjo Kemppi-Virtanen

695

Tapiola (Sateenkaari)

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahden kunto on huonontunut huomattavasti Länsiväylän leventämisen jälkeen. Otsolahti on palautettava uimakelpoiseksi.


Susanna Makaroff

716

Haukilahti

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Anni-Mari Anttila

443

Kaupunginkallio

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Meren lahdet ovat haavoittuvaisia, kun vesi ei pääse vaihtumaan ja ravinnekuormitus kertautuu.


Auli Happonen

449

Uusmäki

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Yksi luonnonsuojelun tavoitteista on säilyttää puhtaat vedet. Kaikki mikä estää veden vaihtuvuutta tulee pyrkiä korjaamaan. Likaiset uimavedet eivät houkuta ketään virkistäytymään.


Elias Okkonen

483

Soukka

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Hanna Rissanen

491

Kilo (entinen tapiolalainen)

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti tulee saada puhtaaksi ja uimakelpoiseksi


Jouni Katajisto

462

Latokaski

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Veneily on osa Espoolaisuuttamme.


Kaarina Järvenpää

459

Olari

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Hulevedet pitäisi hoitaa sillä tontilla, missä syntyvät


Mika Poutala

488

Kuurinniitty

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Nämä kaksi mihin vastasin myöntävästi ovat itsestäänselviä. Ruoppaaminen on asia, jota en tunne tarpeeksi, jotta osaisin siihen ottaa kataa.


Pertti Järvenpää

460

Olari

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahteen laskettavia hulevesiä tulisi hallita paremmin jo alkulähteillä.


Ritva Lappalainen

472

Pohjois-Tapiola

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Veden vaihtuvuuden ongelma on luotu, kun siltarakentamisesta säästettiin, eli länsiväylää rakentaessa tehtiin liian pitkät täyttöpengereet, jolloin veden vaihtuvuuden takaava virtausaukon leveys x syvyys jäin vaatimattomaksi. Uusi, pitempi (ja kauniimpi) silta olisi paras, mutta epärealistinen vaihtoehto, paitsi jos siltarakenteet niin huonossa kunnossa, että korjaaminen ei kannata.


Sari Savela

495

Laajalahti

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Otsolahden alue pitäisi kunnostaa kuntalaisten virkistysalueeksi. Puistot, virkistys- ja luontoalueet ovat erittäin tärkeitä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Espoossa merellisyys on iso valtti. Otsolahdessa yhdistyy merellisyys ja Tapiolan puistomaisuus. Tätä pitää vahvistaa.


Tiina Hyttinen

455

Kivenlahti

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Muu vaihtoehto.

Asiantuntijoiden arvioimat kiireisimmät toimenpiteet tulevat ensin.


Bjarne Häggman

412

Saunalahti-Tillinmäki-Kattilalaakso

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahtea ja sen rantoja tulisi kunnostaa virkistyskäyttöön, sekä huomattavasti parantaa veden vaihtuvuutta merenlahteen asti tarvittavin ruoppauksin, yms. Veneiden salliminen tuntuu liian suurelta hankkeelta ja hyvin vaikealta toteuttaa, eikä se tunnu oikeilta.


Jatta Salmi

435

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Olen 8 vuotta koordinoinut EBB Otsolahhti Siisti Biitsi rannansiivoustalkoot, joissa on kerätty jo yli 100 tonnia roinaa ja roskaa Otsolahden rannoilta. Olen tehnyt yksityishenkilönä aloitteen Kaupunkisuunnittelulautakunnalle Otsolahden perustilaselvityksestä v. 2016 ja se on toteutettu v. 2017.

Länsiväylän, valtion patotiehen tulee saada toinen aukko, jotta veden vaihtuvuus paranee. Samalla tulee ruopata vastapato pois sekä avata väylää uudelleen. Rantojen ruoppaus muuttaisi liikaa ekosysteemiä. Otsolahteen Tapiolan keskustasta johtavan puron ja siihen johdettavien metron hulevesien suodatus tulee toteuttaa. Samoin muiden Otsolahteen johtavien hulevesiojien.

Sateenkaaren hulevesi menee nyt suodatusaltaan kautta, samoin uuden pian valmistuvan matonpesupaikan vedet menevät nyt viemäriverkostoon. Tämän aloitteen tein vuonna 2018 siinä samassa parannettiin Rantaraitin turvallisuutta uudella suojatiellä venesataman kohdalla ja kävely/pyörätiellä Sateenkaarikadulla.

Otsolahden silta-aukon rahoitus kuuluu valtiolle, joka omistaa Länsiväylän tiealueen ja pitää sitä yllä. Aiemman aloitteeni johti myös biohiilisuodatuskokeiluun, joka on nyt toteutettu Otsolahden pohjukkaan ja suodattaa Kehä I ja Tapiolantieltä tulevat hulevedet.


Jonna Löflund

424

Iivisniemi

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.

Kannatan Otsolahden kunnostamista virkistys- ja luontoalueeksi. Luonto tulee olla jokaista asukasta lähellä.


Jukka Kilpi

419

Pohjois-Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti kuntoon!


Kristian Meurman

427

Kaitaa

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Pienveneväylänä Otsolahteen vievä reitti toimii hyvin nykyisellään, vesistön kuormitusta tulisi kuitenkin vähentää ja veden sekoittumista/vaihtuvuutta tehostettava.


Mikko Luomala

423

Espoo

Muu vaihtoehto.

"Ehdotettuja parannustoimenpiteitä oli useita, mm. hulevesien laadun parantaminen, vesialueen ruoppaaminen, veden vaihtuvuuden parantaminen rakentamalla esim. uusi aukko tai putkia penkereen läpi tai laajentamalla silta-aukkoa tai juoksuttamalla merivettä"

On tehtävä laajempi selvitys, jotta tämä käytännönongelma voidaan ratkaista ja mahdollistaa virkistysalueen käyttö jatkossa.


Sami Pesonen

433

Soukka

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.


Eija Pirinen

73

Olari

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Rantojen ruoppaus etenkin on hyvä vaihtoehto sekä on tärkeää, että veden vaihtuvuus parantuisi.


Esa Juhana Törmälä

102

Saunalahti ja Niipperi

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Veneväylän silta-aukon ruoppaaminen avaisi aukkoa ja sen mukana veden vaihtuvuutta. Otsolahden rantojen ruoppaus auttaisi veden virtausta. Jos hulevesiä voi teknisesti puhdistaa, kannatan myös sitä lisätoimenpiteenä.


Hannu Järvinen

27

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Otsolahti on myös veneilylle tärkeä virkistysalue Tapiolassa.


Harri Kullberg

44

Niittykumpu

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Em. kohteet toimivuuden ja lisätyn käytön mahdollistamiseksi


Harri Säkkinen

92

Espoon keskusta

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Aloitteen mukaan veden vaihtuvuus on suurin ongelma. Puututaan siihen ensin ja jatkotoimenpiteet tuloskatselmoinnin jälkeen.


Henna Kajava

29

Tapiola

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Tapiola on tosiaan Espoon kruununjalokivi puutarhakaupunkistatuksensa vuoksi. On tärkeää, että puutarhakaupungissamme on huolehdittu, merellinen vesielementti. Keskusallas vesielementtinä ei todella riitä.


Johanna Pahkala

67

Karhusuo

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.
Muu vaihtoehto.

Valkoposkihanhet tulisi muiden toimenpiteiden ohella karkoittaa alueelta, jotta alueen virkistyskäyttö voisi olla monipuolisempaa.


John Kraemer

42

Vanttila

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.


Jouni Tarkiainen

95

Olari

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahden tila on kaupunkirakentamisen takia heikentynyt, mikä olisi pitänyt osata ennakoida, joten on kohtuullista vaatia asian korjaamista. Tämä suojainen lahti olisi turvallinen paikka lapsille ja nuorille tutustua purjehtimisen, kanoottien ja muiden vesillä liikkumisen välineisiin perinteisten uimarantaleikkien lisäksi.


Katri Santala

85

Karakallio

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Olen vanha tapiolalainen. Joskus oli venekin Otsolahdella. Tiedän, mikä arvo Otsolahdella on lenkkeilijöille, veneilijöille, asukkaille.


Kim Mikander

54

Leppäsilta

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.


Kim Pihl

72

Suurpelto

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Luontoa pitää hoitaa ja säilyttää. Tämä koskee erityisesti historiallisia maisemia. Puhdas luonto ja turvalliset harrastusmahdollisuudet ovat asukkaille tärkeitä.


Kristiina Karvinen

32

Mankkaa

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Lauri Pajunen

68

Niittykumpu

En kannata kunnostamista.

Niin upea paikka kuin Otsolahti onkin, niin Espoo on valitettavasti niin kurjassa taloudellisessa tilanteessa, ettei tätä todennäköisimmin saada toteutettua seuraavan valtuustokauden aikana.

Yksi vaihtoehto voisi olla Otsolahden alueen myyminen yksityiselle sektorille, joka velvoitetaan vähintään ruoppaamaan veneväylä satamasta merelle sekä Länsiväylän silta-aukko.

Jos rahaa olisi määrättömästi, olisi yksi hyvä vaihtoehto yrittää puhdistaa koko Otsolahden vesi ja parantaa koko lahden veden vaihtuvuutta, jolloin Otsolahdesta voitaisiin muodostaa oma turistikohteensa Espooseen.

Sääli, että menimme hassaamaan rahamme vielä maksamattomiin raideprojekteihin.


Mikko Ekström

10

Mankkaa

Muu vaihtoehto.

Kannatan keskeisten luontoalueiden pitämistä hyvässä kunnossa ja tarvittaessa niiden kunnostusta. Päätökset tästä tulee kuitenkin tehdä tutkimuspohjalta niin, että tarvittavat toimenpiteet arvioidaan ensin asiantuntijavoimin, jonka pohjalta varsinaiset päätökset tehdään.


Olli Mynttinen

56

Leppävaara

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.


Pia Polviander

75

Kivenlahti

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.


Samuel Rapinoja de Carvalho

79

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.


Teemu Tares

94

Soukka

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.
Muu vaihtoehto (tarkenna alla).

Pientehoisten aurinko/sähköveneiden käyttöä pitäisi edistää voimakkaasti ja myrkkymaalit kieltää. Veneiden pohjien puhtaus varmistetaan parhaiten nostoponttooneilla.


Timo Kauremaa

33

Suurpelto

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.

Otsolahti on Tapiolan sydän ja asukkaiden henkireikä. Merellisessä Tapiolassa pitäisi olla hyvät mahdollisuudet nauttia veden äärellä ja kunnossa olevat rannat, raikkaampi vesi on tärkeää.


Titta Tonder

96

Pohjois-Espoo

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Parantaa asumisviihtyvyyttä.


Tomi Salonen

84

Suurpelto

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Tuomo Viertola

105

Tuomarila

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.

Ruoppaus parantaa vaihtuvuutta ja veden tilaa


Ari Paukku

367

Soukka

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Olen aiemminkin ehdottanut, että Otsolahteen voisi tehdä vierasvenesatamankin polttoainejakeluineen. Muutenkin olen pyrkinyt edistämään Merellisen Espoon mukaista kaupunkia, olen pettynyt kaupungin nykyiseen tapaan toimia.


Ari Pekkonen

369

Kauklahti

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.


Heikki Leivonen

345

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.
Muu vaihtoehto (tarkenna alla).

Muistan, että 1950-1960 luvulla kävimme perheeni kanssa uimassa Otsolahdessa. Veteen ei saa päästää mitään myrkkyjä tms, jotka likaavat Otsolahden veden.


Helena Haapsaari

310

Kaitaa

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Veden vaihtuminen lahdessa vaikuttaa veden puhtauteen samoin hulevesien puhdistus, jottei valuteta "likavesiä" haavoittuvaan lahteen.


Helena Tommola

395

Friisilä

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.
Muu vaihtoehto.

Otsolahti pitäisi kunnostaa niin, että siellä,voisimme jälleen uida.


Johanna Värmälä

403

Suur-Espoonlahti

Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.
Muu vaihtoehto (tarkenna alla).

Lisäksi pitäisi selvittää eri kunnostusvaihtoehdot, niiden vaikutukset ja kunnostamiseen liittyvä kustannusarvio.


Juri Aaltonen

294

Olari (syntyjään Tapiola)

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahden kuntoa pitää parantaa ja se pitää saada aidosti täyteen virkistyskäyttöön. Rantojen ruoppauksen tarpeellisuudesta en ole varma mutta todennäköisesti tarpeen esim. aidosti uinnin mahdollistamiseksi.


Liisa Kivekäs

336

Niipperi

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Minusta nämä toimenpiteet ovat ensisijaisia, joilla Otsolahtea saadaan parannettua virkistyskättöön.


Niko Ohvo

61

Pohjois-Leppävaara

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.


Hannele Manner

569

Matinkylä

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Marko Korvela

567

Kauklahti

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Mika-Erik Walls

288

Olari (aiemmin Tapiola)

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti on alueena ainutlaatuinen helmi (tosin hurjassa puristuksessa ja kuormituksessa valtavan rakentamisen, Otaniemi/Keilaniemi, myötä), jota tulee lähteä hoitamaan ja kunnostamaan. Vedenlaatu on siellä huono ja asiassa tulee edetä uudella valtuustokaudella. Kaipaan itse päätöksenteon tueksi jotakin tarkempaa luontoselvitystä tms., jotta tuohon rantojen ruoppaukseen voisin ottaa kantaa nyt.


Tereza Dickson

236

Siikajärvi

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Muu vaihtoehto.

Ruoppaus on vain väliaikainen keino vedenlaadun parantamiseksi, eikä näin ollen ole kovin kestävä ratkaisu. Jos teemme pidempiaikaisen investoinnin, niin katsoisisin, että meidän tulisi päästä sellaiseen ratkaisuun, jossa veden laatu paranee ja pysyy hyvänä myös tulevaisuudessa.


Camilla Lindy

162

Niipperi

Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.


Henna Partanen

183

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Kannatan Otsolahden kunnostustoimia. Alue on aivan ihana, mutta vajaassa käytössä mm. huonon vedenlaadun vuoksi. Kuntalaisaloite on hyvä ja sen myötä tulisi selvitettyä myös toimien kustannukset.

Mikäli kustannukset eivät kohoa miljooniin, voisi hankkeen rahoittaa kenties Tapiolan alueen taseyksiköstä, kun kuitenkin kaikki uusi rakentaminen myös kuormittaa Otsolahtea.

Rantojen ruoppauksia en suoralta kädeltä ruksinut, sillä kaipaisin vielä lisätietoa niiden vaikutuksista luonto- ja maisema-arvoihin. Mikäli luontoselvitysten mukaan ruoppaukset ovat kannatettavia, voisin kannattaa myös niitä.


Jari Stenius

209

Itäranta

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Alustuksessa kuvataan asia napakasti, suurin ongelma on veden vaihtuminen ja siihen laskevat hulevedet - näiden korjaukseen panostaisin.


Johanna Karimäki

143

Pohjois-Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti on tapiolalaisten merellinen helmi. Rannan ulkoilureitit houkuttavat liikkumaan. Olisi ihanaa, jos vedenlaatu saadaan parempaan kuntoon. Vuonna 2006 tehdyt ruoppaukset ja kaislojen poistot helpottivat tilannetta vain hetkeksi. On selvää, että tarvitaan tehokkaampaa kunnostusta, joka myös lisää veden vaihtumista Otsolahdella.


Juha Hovinen

137

Haukilahti

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahden tilan liian pitkään jatkunut huonontuminen ja madaltuminen tulee pysäyttää ja ryhtyä toimenpiteisiin, joilla veden virtausta parannetaan ja veneillä liikkumisen mahdollisuuksia palautetaan.


Juhani Kytö

154

Espoonlahti (nuoruus Tapiolassa)

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Ehkä voidaan tutkia myös koneellisen vedenvaihdon käyttöä


Kirsi Louhelainen

163

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Muu vaihtoehto (tarkenna alla).

Hulevesien puhdistaminen tapahtuu parhaiten viivyttämällä ja suunnittelemalla hulevedet. Tässä on jo suunnitelmissa ja osin toteutuksessa parannuksia, ja on syytä seurata tarvitaanko lisätoimenpiteitä.


Mari Anthoni

117

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Lähiluonnon ja virkistäytymismahdollisuuksien sekä merellisen Espoon vaaliminen ja kehittäminen ovat kannattava investointi ja myös sekä Espoo-tarinan (kaupungin strategia) että Kestävä Espoo -kehitysohjelman tavoitteiden mukaista.

Nopeasti kasvavassa ja muuttuvassa Tapiolassa Otsolahti ja Rantaraitti ovat aivan korvaamattomia ulkoilu- ja virkistysalueita.

Vesialueen madaltumisen vuoksi Otsolahdelta Espoon saaristoon liikennöinyt vesibussi ei ole enää aikoihin päässyt Tapiolaan. Jos asia korjattaisiin, saataisiin myös lisää elinvoimaa ja matkailutuloja.

Otsolahti pitää kunnostaa mahdollisimman pikaisesti ja työ on tehtävä asukkaita kuunnellen ja hyvässä yhteistyössä kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa.


Merva Mikkola

171

Soukka

Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.
Muu vaihtoehto.

Ruoppaustakin on monenlaista? Riippuu tavoitteista. Liikenteelliset ovat ymmärrettäviä, vaan eivät riittäviä. Biotooppi on varmaan tutkittu. Lajiston suojelun pitää olla ensisijainen lähtökohta. Hiljaa ja hellästi hyvä tulee. Paikka on hieno. Vaalittava kaikin puolin.


Mikael Sorri

208

Tapiola

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahden maatuminen on edennyt Länsiväylän pengertämisen jälkeen varsin nopeasti. Tunnustan haaveilevani, että nykyisen penkereen kohdalla olisi vielä joskus oikea silta.


Tony Hagerlund

127

Jupperi

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Kaikki nuo ovat järkeviä. Kaikkea ei voi saada heti, mutta kokonaisuuden tasolla noita pitää tavoitella. Lisäksi noita voi onneksi toteuttaa osissa.


Birgitta Johansson

771

Kaitaa

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahden suurimmat ongelmat ovat Länsiväylän siltapenger ja Kehä I:n ja Keilaniemen puistokannen hulevesien johtaminen Otsolahteen.

Veden vaihtuvuutta pitäisi lisätä ruoppaamalla, mutta ensin ja ennen kaikkea Länsiväylän kunnollisin siltarakentein. Länsiväylän penger sulkee 85% alkuperäisestä veden virtausaukosta.

Hulevesien johtaminen suljettuun merenlahteen ei tietenkään ole järkevää ja se pitäisi lopettaa..Biohiilisuodatus vähentää joitakin ongelmia, mutta sen käyttöönoton jälkeen rehevöitymistä aiheuttavat typpipitoisuudet ovat kuitenkin kasvaneet.

Rantojen ruoppaus ja kunnostaminen olisi virkistyskäytön kannalta hyödyllistä, mutta sitä ei oikein kannata tehdä ennen kuin veden virtausta on parannettu.


Jukka Antila

770

Kaitaa

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Otsolahti pitäisi kunnostaa laadukkaaksi virkistysalueeksi, ja suunnitella kunnostustyöt niin, että lahden ja rantojen kunto säilyy hyvänä pitkälle tulevaisuuteen. Tämä tarkoittaa ruoppausta niin, että vesi vaihtuu riittävästi. Samalla rannoille kannattaa tehdä kunnostus.


Santeri Kenttä

772

Lintuvaara (lapsuus Tapiolassa)

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Minulla on vahva tunneside Otsolahteen, jonka ympäristössä ja rannoilla olen nuoruudessani paljon aikaa viettänyt. Se olisi tärkeä kunnostuskohde lähiluonnon laadun kohentamisessa. Ja jos toimiin ryhdytään, ei niitä kannata jättää osittaisiksi, koska muuten ollaan pian taas samassa tilanteessa.


Tiltu Antikainen

769

Karvasmäki

Veneväylä satamasta merelle ja Länsiväylän silta-aukko tulisi ruopata.
Veneväylän ohella myös Otsolahden rantoja tulisi ruopata.
Veden vaihtuvuutta lahden ja ulkomeren välillä tulisi parantaa.
Lahteen laskettavia hulevesiä tulisi puhdistaa.

Asia kuuluu Kestävä Espoo - kehitysohjelman tavoitteeseen.Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

 Tapiolassa tapahtuu

30.4.2022Tapiolan vapun avaus

2.5.2022Tapiolan Killan asukastilaisuus Tapiolan historiasta

4.5.2022Maarinsolmun eritasoliittymän suunnittelu etenee Tapiolassa

5.5.2022Tapiolan Killan RKY-miniseminaari

21.5.2022Tapiolan kesänavaus

14.6.2022Espoon kaupungin kaavakävely Kulttuuriaukion hankesuunnitelmasta


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter