Tapiola RKY-alueena ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

Kysymys ehdokkaalle:

Kerro vielä lopuksi omin sanoin, miten Tapiolan asema RKY-alueena ja kansallismaisemana tulisi ottaa huomioon alueen kehityssuunnitelmissa?

Miten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tulisi parantaa?


Ehdokkaiden vastaukset puolueittain/listoittain

Heli Hirvonen

228

Matinkylä (ennen Tapiola)

Tiedotetaan kehittämis- ja kuulemistilaisuuksista hyvissä ajoin kaikin mahdollisin keinoin.


Ahti Hurmalainen

509

Soukka

Pitää säilyttää puutarhakaupungin leima ja pyytää entistä useampi Tapiolalainen mukaan yhteiseen toimintaan Tapiolan hyväksi.


Aili Pesonen

538

Viherlaakso

Kaupungilla tulisi olla selkeä pitkän ajan suunnitelma, jossa myös pitäydyttäisiin. Lähiluonnon tulisi olla arvostettua. Asukkaat kaavoitukseen mukaan sen kaikissa vaiheissa.


Alpo Rivinoja

541

Tapiola

Lisärakentamista korkeine torneineen hillittävä, kunnioitettava luontoyhteyttä ja kuultava asukkaita ennen päätöksiä isoista, ympäristöön vaikuttavista hankkeista.


Emma Jelley

511

Pohjois-Tapiola

Toivon että Tapiola on edelleen "Garden City" - puistot ja puutarha ovat tärkeitä.


Erkki Lempiäinen

519

Soukka

Tapiola tulee säilyttää puutarhakaupunkina ja lisärakentamista rajoittaa. Kaupunginvaltuuston tulee kuunnella asukasyhdistystä.


Heidi Mannelin

524

Lähderanta

Eriyttävä kehitys pitää pysäyttää.


Laura Tolkkinen

550

Kauklahti

Asukkailla on oltava suuri sananvalta maiseman kehittämisessä. Mikäli asukkaat vastustavat täyteen rakentamista, sitä toivetta on kuunneltava.


Matti Passinen

536

Pohjois-Tapiola

Tapiolan alueneuvottelukunta pitäisi palauttaa siitä on jo kokemusta aikaisemmin. Virkamiehet totesivat sen liian tehokkaaksi edistämään Tapiolan asukkaita


Simo Repo

539

Olari

1) En pyrkisi Taiolan rakennuskannan lisäämiseen. Elinkaarensa päähän tulevat rakennukset tulisi korvata uusilla säilyttäen Tapiolan ominaispiirteet.

2) Perustaisin Espoon suuralueille kaupunginosavaltuustot, joilla olisi valta päättää oman alueensä kehittämisestä, kouluverkosta sekä kunnan palveluverkosta.


Sinikka Paananen

533

Matinkylä

Asukkaiden toiveita kuunneltava, ja toteuttaa heidän toiveita.


Tommi Halkosaari

507

Tuomarila

Alueen rakentamisessa tulee ottaa erityisesti huomioon uudisrakentamisen sopivuus ympäristöön ja uudisrakennusten korkea tasokkuus.


Tommi Virtanen

554

Nuottalahti

Vanha ilme pitää säilyttää, kuten sanoin aiemmin Tapiola on yksi Espoon sydämmistä ja perinteisistä alueista.


Anne Heikkala

678

Leppävaara

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Hannele Hakala

674

Pohjois-Tapiola

Kyllä vanha museoviraston suojelema rakennusalue Tapiolasta Laajalahden rajalle tulisi säilyttää, ei kiitos tiheälle betoniviidakolle.


Jaana Arvo

662

Lähderanta

Ylipäätään kuntalaisten vaikuttamista tulisi helpottaa. Tapiola tulee säilyttää arvokkaana alueena.


Jouni J Särkijärvi

752

Kuurinniitty

Alueen asemakaavoituksesta vastaamaan pitäisi vaihtaa arkkitehtejä, jotka arvostavat laatua ja kauneutta ja ymmärtävät, mitä rky tarkoittaa. Tapiolan miljöö on myös kaupungin yleiskaavassa suojeltu.

Yksittäiset mm. metsien hoitoon, viljelypalstoihin ja Otsolahden satamaan liittyneet ongelmat viittaavat siihen, että tarvittaisiin jonkinlainen Tapiolan Isäntä, joka pitäisi huolen siitä, että kaupungin eri hallintokunnat eivät jatkaisi sooloesityksiä tapiolalaisista välittämättä.


Jukka Salminen

743

Laurinlahti (ennen Tapiola)

Tapiola on sinänsä valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jota ei pidä tuhota.

Uuden rakentamisen pitäisi korostaa perinteistä Tapiolaa. Asukkaat voivat vaikuttaa nyt kuntavaalien kautta ja äänestää ehdokkaita, jotka aidosti haluavat kehittää Tapiolaa yhdessä asukkaiden ja esim Killan kanssa.

Kilta on toimiva yhteisö, jolla on jo painoarvoa. Vapaaehtoinen asukastoiminta on hyvä tapa viestittää päättäjille.Toisaalta viranhaltijoiden tulisi aktiivisemmin hakeutua vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa ja järjestää asukastilaisuuksia kaupunginosittain.

Mukavaa kesää!


Kerttu-Liisa Kilpijoki

697

Tapiola

Kaupunki voisi ottaa vakituisena käytäntönä käyttöön digitaalisen kanavan, jossa asukkaat voisivat ilmaista mielipiteensä hankkeesta riittävän aikaisessa vaiheessa. Kun hanketta esitellään valtuustolle, esiteltäisiin myös asukkaiden mielipide. Jos yleinen mielipide on hyvin vastainen, hanke tulee palauttaa suunnitteluun eikä ainakaan väkisin runnoa läpi.


Kimmo Metsä

718

Olari

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia parannetaan parhaiten säännöllisellä dialogilla (ei sanelulla tai ilmoitusluontoisilla tiedotustilaisuuksilla) asukkaiden ja kaupungin kesken.

Tapiolan aseman kansallismaisemana tulisi ohjata alueen suunnittelua ja rakentamista mm. siten, että uudet rakennukset ovat moderneja ja toiminnallisia, mutta samalla ympäristöönsä kauniisti istuvia: uskon tämän voivan olevan mahdollista ilman, että alue ns. museoidaan.


Markku Markkula

717

Leppävaara

RKY on ollut tärkeä kehitystä ohjaava linjaus, jonka avulla Tapiolan uudistuminen on mahdollistunut vanhaa arvostaen ja kunnioittaen. Se ei kuitenkaan ole estänyt huolella tehtyjen suunnitelmien hyväksymistä. Näin on voitu aikaansaada elinvoimainen Tapiola, jossa arvokas historia yhdistyy ainutlaatuiseen tulevaisuuteen sekä tarjoaa elämää ja palveluja myös nykyisyydelle.


Mervi Katainen

693

Friisilä

Tapiolan kaltaista, omaleimaista rakennettua kulttuuriympäristöä on kunnioitettava ja alueen kehittämistä tehtävä alueen hengen mukaisesti. Aluetta ei kuitenkaan saa museoida, jotta se säilyy elinvoimaisena ja siellä asuvilla on jatkossakin viihtyisä asuinympäristö ja hyvä palvelutarjonta.

Asukkaiden kuulemisessa tärkeintä on jatkuva dialogi, jossa ovat mukana päättäjät, virkamiehet ja kuntalaiset. Keinoja ja kanavia on jo nykyisellään monia, ja niitä pitää tuoda esille, jotta niitä osataan myös hyödyntää.


Mika Lehtisyrjä

710

Lystimäki

Tapiolalla on vielä vanha maine "puutarhakaupunkina". Sen rippeistä on pidettävä huolta.

Tapiolan Kilta ry vakiintuneena ja pitkäaikaisena asukasyhdistyksenä on luonnollinen kumppani Tapiolan tulevaisuudesta päätettäessä. Uusia organisaatioita asukkaiden kuulemiseen ei tarvita.

Killan tunnettavuutta tapiolalaisten keskuudessa tulisi parantaa ja tämä vaatii Killan toimijoilta jatkuvia ponnisteluja sukupolvesta toiseen.


Oskari Hyttinen

682

Kauklahti

Tapiolan asema kulttuuriympäristönä tulisi ottaa huomioon kehityssuunnitelmissa erityisesti valittaessa mitä ja minkä tyyppisiä rakennuksia ja toimintaa alueelle tuodaan. Rakennetaanko kauppakeskusta vai kulttuurikeskusta?


Pekka Hämäläinen

684

Otaniemi

Tapiolan klassinen olemus on ehdottomasti suomalaista rakennettua kansallismaisemaa, eikä alueen kehittäminen saa tätä tärvellä. Erityisesti uimahallin, Kulttuurikeskuksen ja Tapiola Gardenin ympäristön säilyttäisin ennallaan, vaikka Kulttuurikeskusta voisikin laajentaa alkuperäisen tyylin mukaan. Sen sijaan esimerkiksi eteläisemmän keskustan asuin- ja toimitalojen tarkoituksenmukaisuutta tarkastelisin kriittisesti. Niitä onkin viime vuosina purettu, ja tilalle on noussut entistä ehompaa, perinteitä kunnioittavaa Tapiolaa.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia haluaisin itse parantaa kuuntelemalla ja kyselemällä aktiivisesti eri alueiden asukkailta ja eri lajien harrastajilta ja eri alojen työntekijöiltä jne., mikä Tapiolassa ja yleensäkin Espoossa toimii ja mikä voisi olla paremmin. Lupaan olla tavoitettavissa ja kiinnostunut myös vaalien jälkeen.


Pekka Riihimäki

739

Jupperi

Espoossa on 11 RKY-aluetta joista Tapiola on mielestäni kaikkein merkittävin. Kaikki uudisrakentaminen tulee olla sellaista että se sopii hyvin vanhaan rakennuskantaan ja ovat maisemallisesti yhtenäisen näköisiä vanhaan rakennuskantaan. Tämähän vain vahvistaa RKY-aluetta kun taas sekava rakentaminen tuhoaa koko RKY-alueen.

Tapiolalaiset mukaan päätöksentekoon. Olen kaivannut yrittäjänä monta kertaa ns. pyöreää pöytää missä kokoontuisivat virkamiehet, politiikot ja kuntalaiset yhdessä kehittämään hankkeita ja alueita. Nyt valitettavasti tuntuu monasti, että päätökset on jo tehty virkamieskoneistossa ja kuuleminen järjestetään koska niin kuuluu tehdä. Tähän täytyy tulla muutos.


Pirjo Kemppi-Virtanen

695

Tapiola (Sateenkaari)

Tapiolan alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita pitää kunnioittaa (pääsy kotiovelta luontoon). Viheralueet ovat oleellinen osa maailmankuulun Tapiola Garden Cityn arkkitehtoonista kokonaisuutta.

Viheralueiden reunamilla tulee rakennusten korkeudet pitää matalana ja ikoniset alueen rakennukset tulee säilyttää ja kunnostaa. (Tapiolan kirkon peruskorjaus valmistuu siten, että joulukirkkoon päästään jo tänä vuonna.)

Aivan Tapiolan ytimeen korkea rakentaminen on jo nyt kaavoitetettu. Viheralueita ei enää enempää saa vallata asumiselle.

Näitä RKY-periaatteita Tapiolan Kilta toivottavasti jatkossa myös puolustaa.


Susanna Makaroff

716

Haukilahti

Tapiola on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jota meidän kaikkien tulee vaalia. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkea uudistamista tulee lähtökohtaisesti vastustaa.

Asukkailla on jo nyt monia mahdollisuuksia vaikuttaa alueen kehittämiseen, mutta haasteena on se, ettei suurin osa meistä tiedä näistä vaikuttamismahdollisuuksista. Eli tiedottamista ja viestintää tulee tehostaa merkittävästi, myös niin, että nuoretkin innostuisivat oman alueensa kehittämisestä ja kokisivat vaikuttamisen mahdolliseksi.


Anni-Mari Anttila

443

Kaupunginkallio

Espoon tulisi järjestää kuulemistilisuuksia ja kyselyitä asukkaille.


Auli Happonen

449

Uusmäki

Pitää kysyä asukkaiden mielipidettä tarkoin kyselytutkimuksin, ennen kuin päätetään mitään. Pitää miettiä halutaanko Tapiola rakentaa pilalle betonista vai jättää luonnon läheisyys asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi.


Elias Okkonen

483

Soukka

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Hanna Rissanen

491

Kilo (entinen tapiolalainen)

Tulisi ottaa hyvin paljon huomioon ja asukkaiden tulisi pystyä vaikuttamaan asuinalueensa viihtyvyyteen ja palveluiden kehittämiseen.


Jouni Katajisto

462

Latokaski

Yritetään pelastaa mikä vielä on pelastettavissa Tapiolan kulttuuriympäristöalueesta. Yhdistysten pitää olla aktiivisemmin yhteydessä kunnanvaltuutettuihin ja vaikuttaa sitä kautta.


Kaarina Järvenpää

459

Olari

Asukkaita tulis kuulla nykyistä paremmin. Heikki von Herzenin suunnitelmia ja perintöä pitäisi arvostaa.


Mika Poutala

488

Kuurinniitty

Halukkaille tulisi olla keksutelutilaisuuksia, joiden päätelmät otetaisiin huomioon päätöksessä


Pertti Järvenpää

460

Olari

RKY tulee ottaa tosissaan. On palattava mahdollisuuksien mukaan Heikki v. Hertzenin ideaan viihtyisästä ja kodikkaasta asuinympäristöstä. Asukasfoorumit, kuten Tapiolan Kilta, voivat toimia tietoa keräävinä ja ymmärrystä lisäävinä kumppaneina alueen kehittämisessä ja ylläpidossa.


Ritva Lappalainen

472

Pohjois-Tapiola

Suunnitteluvaraus käytännöstä tulee luopua, tai ainakin käydä siitä ajan kanssa riittävää tavoitteenasettelu- ja laatukriteeristökeskustelua ko. alueen asukkaiden kanssa. Oma toiveeni olisi, että ns. kansallismaisema käsite saataisiin sovellettua muuallekin Espooseen; että saisimme uusia, maailmankuuluja metsä- ja puutarhakaupunkeja lisää. Vaikka koko Espoo.

Jos /kun Tapiola on jäämässä nyt ainoaksi esimerkiksi hyvästä ja luontoa kunnioittavasta asuinalueesta, sen merkitys korostuu nähdäkseni liikaa ja useat saattavat kokea keskustelun säilyttämisestä jarruttavana ´museointina´.


Sari Savela

495

Laajalahti

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Tiina Hyttinen

455

Kivenlahti

Asukkaiden kanssa voisi olla netti-iltoja, joissa käydään läpi suunnitelmia ja toisena iltana asukkaiden ajatuksia. Nuorten näkemyksiä voisi kysyä koulussa ja netissä eri some-kanavilla ja Espoon verkkosivuilla voisi olla asukaskysely, johon pyydettäisiin vastauksia erityisesti Tapiolassa asuvilta.


Bjarne Häggman

412

Saunalahti-Tillinmäki-Kattilalaakso

Espoon kaupungin tulee aidosti ottaa käyttöön malleja ja toimintatapoja asukkaiden osallistumiselle ja vuorovaikuttamiselle kaiken keihttämistyön ja rakentamissuunnitelmien alkuvaiheessa ja kaavoituksessa.

Nyt asukasosallistumista ja vuoropuhelua kaupungin kaavoitus- ja infrarakennushankkeissa ei ole ollut.


Jatta Salmi

435

Tapiola

RKY-alue ja kansallismaisema, modernismin kulttuuriperintö tulee ottaa viimein huomioon kaikessa Tapiolan suunnittelussa ja toteutuksessa ja uudis/korjausrakentamisessa.

Espoon kaupungin Investoinnit yksikköön tulee saada osaamista kulttuuriperinnöstä. Lakisääteiset asukas- ja asinaosaiskuulemiset tulee suorittaa ja kuntalainmukaista vuorovaikusta tulee suorittaa.

Asukkaiden tulee olla aidosti mukana jo maankäytön suunnittelun alkuvaiheessa, ei vasta kun suunnitelmat ovat valmiina. Osallistuva budjetointi tulee ottaa jo ensi budjettikaudella käyttöön Espoossa, kuten jo Hgissä, Tampereella jne.

Pariisissa 10 % kaupungin budjetista käytetään asukkaiden ohjelmiston/asukastilaisuuksien kautta valitsemiin kohteisiin.


Jonna Löflund

424

Iivisniemi

Tapiolalla on vakiintunut paikka puutarhakaupunkina. Kunnioitetaan sitä myös kaupunginosan kehityksessä.

Se, että Espoossa on erinäköisiä alueita on rikkaus. Asiosta tulee puhua suoraan ja tiedottaa ajoissa aluetta, jota ollaan kehittämässä kaupungin puolelta.

Asukkaille suora alueellinen palautekanava esim. someen, josta tieto ja ideat liikkuvat sujuvasti ja tavoittavat päättäjät / virkamiehet.


Jukka Kilpi

419

Pohjois-Tapiola

Asukkaat parantavat asemaansa lopettamalla sellaisten Kokoomuksen ja punavihreiden valtuutettujen äänestämisen, jotka ajavat Espoon ylimitoitettua kasvua ja kulttuurikohteiden tuhoamista.


Kristian Meurman

427

Kaitaa

Meillä Liike Nytissä on käytössä Nettiparlamentti, joka on mainio työkalu äänestäjien ja päättäjien välille. Toivoisin, että muutkin puolueet tekisivät aktiivisesti työtä sen eteen, että kaupunkilaisten ääni tulisi kuuluviin.

En halua vaikuttaa muutosvastaiselta, joten totean, että kun silmä tottuu "uuteen Tapiolaan", toivon, että sitä ylläpidetään samalla pieteetillä, kuin "entistä Tapiolaa".

Muutenhan sillä ei ole väliä onko Tapiolassa vai Tikkurilassa, jos puutarhakaupungin viimeisetkin perinteet lytätään. Tämä tuskin on alueen asukkaiden ensisijainen toive.


Mikko Luomala

423

Espoo

Lähtökohtaisesti kunnan hallinnon tulisi tehdä systemaattisia kyselyitä kuntalaisille, jotta päätöksentekijät tietävät mitä ihmiset ajattelevat omasta asuinympäristöstä, sen puutteista ja positiivista puolista.

Kansallismaisena on osa Suomen kulttuuriperintöä ja sitä pitää todentotta vaalia ja siihen tehtävät muutokset pitää olla perusteltuja, erityisesti jos ihmiset haluavat pitää nostalgiasta kiinni.


Sami Pesonen

433

Soukka

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Eija Pirinen

73

Olari

Suojeltua rakennuskaava-aluetta pitäisi kasvattaa, jotta Tapiolan alkuperäinen ilme edes jotenkin säilyisi. Oman asuinympäristön viihtyisäksi ja turvalliseksi kokeminen on elämänlaadullisesti tärkeää. Meidän on säilytettävä Tapiolan asuinmukavuus sekä turvallisuus.

Osallistavaa kaavoitusta ja budjetointia pitää lisätä. Asukkaita ei tule vain kuunnella, vaan heidät tulee ottaa mukaan päätöksentekoon. Ruohonjuuritason yhteistoiminta vähentää valituksia ja säästää näin rahaa. Kun kansalaisvaikuttamisesta muodostuu luonteva toimintatapa, asukkaat pysyvät tyytyväisinä ja päätöksenteosta tulee läpinäkyvää ja avointa. Asukkaitaan vartenhan Tapiola on. Vuoropuhelun kanavat ja rakenteet on pidettävä kunnossa.


Esa Juhana Törmälä

102

Saunalahti ja Niipperi

Tapiola on RKY-alueena kansallisaarre ja sen kehityksessä tulee ottaa huomioon YLEISOHJEET 2.11.2006, joka on nimeltään "TAPIOLA Vanhojen asuntoalueiden korjauksen ja hoidon suuntaviivat"! Nämä ohjeet pitää sisäistää, eikä niistä ole syytä lipsua kuin pakottavissa tapauksissa.

Lisärakentamista ei tule sallia grynderien ehdoilla, eikä poliitikkojen painostuksesta. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voitaisi parantaa perustamalla kaupunginosa-asukasyhdistyksiä, joissa on mukana juristeja ja maankäytön asiatuntijoita, kaavoittajia ja kotirouvia.

Pelastetaan Tapiola gryndereiltä!


Hannu Järvinen

27

Tapiola

Tapiola oli ja on erittäin onnistunut kokonaisvaltaisesti suunniteltu ja rakennettu omaleimaisen viihtyisä asuinalue.

Tämä tulisi ottaa huomioon kaikessa Tapiolan kehittämisessä siten, että uudet rakennushankkeet toteutettaisiin vanhan Tapiolan mittakaavassa ja sen ainutlaatuisia RKY-arvoja kunnioittaen.

Espoon päättäjänä edistän kaupungin kaavoitussuunnitelmien hyvin varhaista ja avointa käsittelyä Tapiolan asukkaiden ja yrittäjien kanssa heidän muodostamissaan ryhmissä ja heidän toivomillaan tavoilla.

Tapiolalaisena päättäjänä toimin sen mukaan, että lapsuuteni kaunis, toimiva ja turvallinen Tapiola olisi sitä myös meidän lapsillemme.


Harri Kullberg

44

Niittykumpu

Asukkaille on annettava mahdollisuus osallistua eri keskusteluhin.


Harri Säkkinen

92

Espoon keskusta

Kulttuuriympäristöjä tulee vaalia, mutta tämä ei saa halvaannuttaa kehitystä, koska tällöin alueen elinvoimaisuus nuutuu. Maisema muuttuu, mutta vanhoja arvoja vaalien. Siksi alueen keskeiset kansallismaisema-tekijät tulee tunnistaa ja suunnitelmissa miettiä kuinka niitä hyödynnetään.

Asukkaiden vaikutuskanavista olisi suotavaa keskustella laajemmin. Vaikuttamisen ei tule rajoittua vain aktiivisimpiin.


Henna Kajava

29

Tapiola

Ensinnäkään voimassaoleviin kaavoihin ei tule tehdä muutoksia. Tapiolaa tulee varjella perinteikkäänä puutarhakaupunkina ja ymmärtää, että muutosvastarinta on RKY-alueilla perusteltua.

Valtuustossa olen kuullut joidenkin naureskelevan Tapiolan Killan muutosvastarinnalle - että siellähän nyt vastustetaan kaikkea. Itse näen Tapiolan Killan olevan tärkeässä roolissa Tapiolan suojelussa ja asukkaiden äänitorvena. Olen itse opetuslautakunnassa ja sinne tulevilla asukkaiden viesteillä on suuri vaikutus.

Kaupunkisuunnittelulautakuntaankin ao. virkamiehineen kannattaa olla yhteydessä aktiivisesti mahdollisimman suurella joukolla, jotta ympäristöä ei pilata. Puutarhakaupunki Espoon kruununjalokivenä edellyttää myös keskimääräistä enemmän panostusta viheralueiden hoitoon.


Johanna Pahkala

67

Karhusuo

Asukkaita tulee aidosti kuulla päätöksenteossa.


John Kraemer

42

Vanttila

Eos


Jouni Tarkiainen

95

Olari

En osaa vastata miten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia parannetaan, mutta yleisesti kunnan tulee kuunnella enemmän asukkaiden toiveita alueiden historiaa huomioiden ja kunnioittaen.


Katri Santala

85

Karakallio

Asukkaita on osallistettava kuntapäätöksissä. Kansallismaiseman arvoa on vaalittava kaavoituksessa ja rakentamisessa.


Kim Mikander

54

Leppäsilta

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Kim Pihl

72

Suurpelto

Tapiola jos mikään on RKY-alueen malliesimerkki. Tapiolan kulttuurihistoriallinen luonne ja arvo ovat sen ja koko Espoon arvokkaampia ominaisuuksia. Asukkaat ovat muuttaneet Tapiolaan nimenomaan siitä johtuen mikä Tapiola on eikä sitä saa mielivaltaisesti muuttaa.

Espoon kaupungin hallinnossa asukkaiden valitsemien edustajien kuuluu tehdä päätökset, ei virkamiehet jotka ovat aika ajoin jyräävät päätöksentekijöitä!


Kristiina Karvinen

32

Mankkaa

Liikarakentamista tulee rajoittaa. Puutarhakaupungin arkkitehtuuri tulee säilyttää samanlaisena. Laajat puistoalueet ja ranta pitää säilyttää rakentamattomina. Alueen puut, pensaat, kukat ja muut kasvit tulee suojella.

Asukkaiden mielipiteet tulee ottaa huomioon lautakunnissa.


Lauri Pajunen

68

Niittykumpu

Tapiolan ylirakentaminen pitää lopettaa mahdollisimman nopeasti ja pyrkiä säilyttämään alueen ominainen yleisilme. Alueen asukkaiden tahtoa pitäisi kuulla sopusuhtaisesti ja esimerkiksi järjestää yleisiä kokouksia Kulttuurikeskuksessa, missä kaupunkisuunnittelulautakunnan valtuutetut ja virkamiehet ottavat suoria kommentteja ja kysymyksiä vastaan tapiolalaisilta liittyen alueen suunnitteluun ja kaavoitukseen.


Mikko Ekström

10

Mankkaa

Uudisrakentamisen tulee kunnioittaa alueen vanhojen ja historiallisesti merkittävien rakennusten ulkonäköä. Tavoitteena tulisi olla harmonia vanhan ja uuden välillä. Myös alueen historiallinen puutarhakaupungin rooli tulee säilyttää.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voidaan parantaa perustamalla tarvittaessa komitea tai seura, joka toimii välittäjänä kaupungin ja asukkaiden välillä.


Olli Mynttinen

56

Leppävaara

Äänestämällä oikeat henkilöt valtuustoon.


Pia Polviander

75

Kivenlahti

Kyllä Tapiolassa asuvat tietävät!


Samuel Rapinoja de Carvalho

79

Tapiola

Liian tiheää ja korkeaa rakentamista tulisi välttää


Teemu Tares

94

Soukka

Maiseman kuva pitää säilyttää, jotta sen tunnistaa vielä vanhanakin ja, jotta lapsilla on tilaa liikkua.


Timo Kauremaa

33

Suurpelto

Alueen monipuolista kulttuurillisuutta ja maisemia pitäisi vaalia. Asukkaiden pitää itse olla aktiivisia kun uusia hankkeita esitellään ja jopa ennen sitä ketoa millaisia tarpeita alueella on


Titta Tonder

96

Pohjois-Espoo

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Tomi Salonen

84

Suurpelto

Rakentaminen tulisi kaavoittaa asukkaiden viihtyvyyden näkökulmasta eikä asukasluvun noston ja rakennusyhtiöiden voiton maksimoimisen kannalta.


Tuomo Viertola

105

Tuomarila

Yleisenä periaatteena haluaisin väljempää rakentamista, parkkipaikkoja tarpeeksi ja puistoja asuntojen läheisyydessä asukkaiden viihtyvyys huomioon ottaen paremmin. 60-70-luvun lähiörakentamisen tapaan.

Ei muuta.


Ari Paukku

367

Soukka

Asema RKY-alueena pitää huomioida. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia pitää lisätä. Kaupungin pitäisi yleisesti ottaenkin kuunnella enemmän asukkaiden mielipiteitä ja ottaa ne myös huomioon päätöksenteossa.


Ari Pekkonen

369

Kauklahti

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Heikki Leivonen

345

Tapiola

En voi mitenkään hyväksyä sitä, että Tapiolassa ei saa korjata rapistuneita ulkoikkunoita nykyaikaisilla kotimaisilla alumiini-rakenteisilla ikkunoilla. RKY-alueella pitää sallia rakennusten korjaamoinen viimeistä tekniikkaa käyttäen.

Tapiolasta ei saa tehdä museota, vaan jatkossa pitää peruskorjata 1950-1970 luvulla rakennetut talot.


Helena Haapsaari

310

Kaitaa

Toivon, että Tapiolassa on vuokra-asuntoja, omistusasuntoja, pientaloja, kerrostaloja yms.
erilaisille ihmisryhmille. Asukkaita tulee ottaa mukaan päätöksentekoon. Mutta on muistettava, että Tapiola on osa Espoota. Kaikkien keskusten tulee kehittyä tasavertaisesti.


Helena Tommola

395

Friisilä

On erittäin tärkeää, että Tapiola saa ansaitsemansa paikan kansallismaisemana. Aluetta tulee suunnitella, säilyttää ja palauttaa alkuperäiseksi puutarhakaupungiksi hyödyntäen tämän ajan rakennustekniikkaa.


Johanna Värmälä

403

Suur-Espoonlahti

Tapiolan kehittämisessä ja rakentamisessa tulee kuunnella asukkaita. Mm. asukastilaisuudet edistävät asukkaiden mielipiteiden huomioimista.


Juri Aaltonen

294

Olari (syntyjään Tapiola)

Kansallismaisemaa pitää kunnioittaa ja vaalia. Asukaskuulemisia pitää järjestää ja asukkaita pitää aidosti myös kuunnella.


Liisa Kivekäs

336

Niipperi

Aina kun Tapiolaa kehitetään pitää asukas vaikuttamisen osallisuutta lisätä, asukastapahtumilla, mielipidekyselyillä, asukashautomoilla, kaava-asioissa kaavakävelyt on hyvä tapa vaikuttaa.

Asukasjärjestöt tulee ottaa mukaan jo kehittämisuunitelmien alkuvaiheesta lähtien.

Asukkaiden ideakilpailut alueen kehittämiseksi.

Tapiolan asema RKY-alueena ja kansallismaisemana tulee ottaa huomioon kakissa alueen kehittämissuunnitelmissa.


Niko Ohvo

61

Pohjois-Leppävaara

Tapiolan poikkeuksellisten ominaispiirteiden säilyttäminen tulee olla kehityssuunnitelmien lähtökohtana. Laajoissa hankkeissa asukkaille tulee aktiivisesti tiedottaa tulevista vaihtoehdoista ja suunnitelluista muutoksista.


Hannele Manner

569

Matinkylä

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Marko Korvela

567

Kauklahti

On kehitettävä lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia, jossa siirretään todellista päätösvaltaa asukkaille ja heidän valitsemilleen edustajille, kuten aluelautakunnille, kunnanosavaltuustoille ja aluefoorumeille.


Mika-Erik Walls

288

Olari (aiemmin Tapiola)

Asukkaita pitää kuulla ja osallistaa, aidosti - ei nimellisesti/muodollisesti, jo varhaisessa vaiheessa. Tässä Espoolla on yleisestikin hirvittävän paljon petrattavaa. Tapiolan asema RKY-alueena ja kansallismaisemana on kiistaton.

Kaupungilta toivoisin ja edellyttäisin kuitenkin aitoa ja tasavertaista vuorovaikutusta alueen asukkaiden ja asukasyhdistyksien kanssa. Lähtökohtana pitää olla se, että puutarhakaupungin "henki" säilyy.

Korostaisin myös kaupunginmuseon näkemysten aitoa huomioimista kaupungin taholta. Tapiolaa tulee toki kehittää mutta kestävällä ja asukkaita osallistavalla tavalla. Tämä vaatii kaupungin virkamieskunnaltakin uutta asennetta ja lähestymistapaa.


Tereza Dickson

236

Siikajärvi

Meidän pitäisi pitää Tapiolasta huolta kuin omasta sydämestä, sillä se on merkittävä kulttuuriympäristö. Ennen hankkeiden suunnittelua, meidän tulisi aloittaa keskustelu asukkaiden kanssa - ei niin, että Espoon kaupunki tulee valmiin ehdotuksen kanssa. Näin pystymme aidosti rakentamaan espoolaisten näköisen kaupungin.


Camilla Lindy

162

Niipperi

Maltillista ja matalaa rakentamista, viherrakenteen lisäämistä alueelle.


Henna Partanen

183

Tapiola

Tapiolassa uuden rakentamisen sopivuuteen RKY-alueeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja kuunnella asiassa kaupunginmuseon näkemyksiä. RKY-alue ei tarkoita, etteikö mitään uutta saisi rakentaa, mutta se tarkoittaa, ettei mitä tahansa saa rakentaa ja mihin tahansa.

Asukkaiden, päättäjien ja viranhaltijoiden vuoropuhelua tulee kehittää entisestään. Mielestäni erilaiset kaavakävelyt ja asukasillat, joihin olen osallistunut, ovat olleet toimivia, mutta osallistujajoukko ei edusta kaikkia tapiolalaisia.

Haasteena on, että miten saataisiin myös tapiolalaisten nuorten ja vähemmistöjen ääni kuuluviin.


Jari Stenius

209

Itäranta

Kunnioittaa historiaa ja kansallismaisemaa vanhaa säästäen ja samalla nykytarpeiden perusteella uudistaen. Tapiolan kilta esimerkiksi tekee hienoa vaikuttamistyötä.


Johanna Karimäki

143

Pohjois-Tapiola

Tapiolan asema RKY-alueena edellyttää, että Tapiolan arvokas puutarhakaupungin henki säilyy. Asukkaiden on tärkeä saada tietoa päätöksenteosta jo varhaisessa vaiheessa. Mahdollisuudet osallisuuteen on saatava paremmiksi kaupungin ja päättäjien aktiivisella tiedotuksella sekä resurssien lisäämisellä asukastoimintaan. Monet paikallisyhdistykset huolehtivat lähiympäristöstään, sen laadusta ja turvallisuudesta. Asukkaiden paikallisosaamista ja -tietämystä tulee paremmin hyödyntää muun muassa kaavoituksen tukena.

Tulisi järjestää enemmän asukastilaisuuksia eri teemoista, kuten palvelut ja kaavoitus. Kaavakävelyt ovat hyödyllisiä. Niissä asukkaat, päättäjät ja suunnittelijat voivat yhdessä jalkautua maastoon ja pohtia parhaita ratkaisuja tapauskohtaisesti. Myös korona-aikana käyttöön otetut etätilaisuudet ovat olleet yllättävän toimivia. Niitä voisi jatkossakin järjestää live-tapahtumien lisäksi. Aktiiviset asukkaat ovat Espoolle voimavara. Asukkaita on kuunneltava ja kuulemisen tulee vaikuttaa päätöksiin. Hyvällä yhteistyöllä ja osallisten näkökulmia huomioiden syntyy parempia päätöksiä.


Juha Hovinen

137

Haukilahti

Kaupunginmuseon hieno asiantuntemus on hyödynnettävä kaikissa Tapiolan kansallismaiseman toimenpiteissä. Yksityisten kiinteistöjen kunnostamishankkeissa voidaan tarvita asiantuntija-apua ja taloudellista avustamista.

Kaikessa uudisrakentamisessa vaikutukset naapurustoon on arvioitava hyvissä ajoin yhdessä asukkaiden ja alueen toimijoiden kanssa. Päätöksenteossa vaikutusten arvioinnin on oltava avointa, osallistavaa ja läpinäkyvää.


Juhani Kytö

154

Espoonlahti (nuoruus Tapiolassa)

Vaikutukset on aina arvioitava tuota RKY-aluetaustaa vasten.. Annetaan asukkaille (kuten Tapiolan Kilta) mahdollisuus ja rahoitus käyttää asiantuntijoita ja saada lausuntoja. Järjestetään uusille valtuutetuille ja muille luottamushenkiöille seminaari aiheeseen vihkiytymiseksi ja perehtymiseksi.


Kirsi Louhelainen

163

Tapiola

Alueella on mielestäni ollut hyvä tasapaino uuden ja vanhan välillä - vaikka uutta tehdään reippaasti, alueella on erittäin hyvin suojeltuja alueita sekä laajoina puistoalueina että suojeltuina asuinalueina.

Asukasvuorovaikutus on ollut hyvää ja kiitän esim. kaavakävelyiden ja alueisiin tutustumisen järjestämisestä. Edellä nostamani pienen mittakaavan viihtyvyystekijät, kuten puuston turha karsiminen tulisi kuitenkin muuttaa - kokemukseni mukaan asukkaiden mielipiteitä ei tässä kuunnella kuin muodon vuoksi.


Mari Anthoni

117

Tapiola

Tapiolan asema kansallismaisemana ja RKY -alueena ovat kiistattomia ja niitä tulee kunnioittaa tulevaisuuden Tapiolan suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaikkea vanhaa ei toki ole syytä, eikä voikaan säästää. Museoimisen sijaan suunnittelun tavoitteena täytyy olla tämän päivän hyvä asuminen ja asioiminen, turvallinen ja sujuva arki sekä viihtyisä ja vireä ympäristö. Hyvässä tulevaisuuden Tapiolassa kunnioitetaan alueen hienoa menneisyyttä ja perinteitä, eletään aktiivista ja hyvää elämää ja katsotan rohkeasti ja myönteisesti eteenpäin.

Asukkaat ovat oman asuinalueensa parhaita asiantuntijoita, ja heidät on otettava mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon paljon nykyistä paremmin. Onneksi tähän on jo olemassa työkaluja sekä tahtoa.

Olin käynnistämässä ja suunnittelemassa ”Kuulemisesta kumppanuuteen” -nimellä kulkevaa Espoon osallisuusohjelmaa Osallistuva Espoo -ryhmän vpj:na. Siirryin tästä tehtävästä kauden puolessavälissä kaupunginhallituksen jäseneksi ja olen myös tässä roolissa seurannut työn edistymistä. Olen vilpittömästi sitä mieltä, että malli on hyvä ja monipuolinen. Ohjelman tavoitteena on siirtyä kohti uudenlaista asukkaiden ja hallinnon välistä kumppanuutta keskustelukulttuuria sekä luoda uusia tapoja kanavoida asukkaiden mielipiteet mukaan valmisteluun ja päätöksentekoon. Asukkaille halutaan aktiivinen rooli asiantuntijoina, yhteistyökumppaneina ja päättäjinä.

Osallisuusmalli tähtää siihen, että osallistuminen on kaikille helppoa, asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat ja demokratia sekä päätöksenteko kehittyvät. Asukkaat eivät ole hallintoalamaisia, tai passiivisia palautteen antajia, vaan aktiivisia päättäjiä, joilla on aitoa valtaa vaikuttaa itseään, elämäänsä ja asuinaluettaan koskeviin asioihin. Esim. erilaiset asukasraadit ja osallistuva budjetointi toteuttavat tavoitteita.
Ohjelman tavoitteena on myös huolehtia siitä, että kaikkien ääni kuuluu – myös niiden ryhmien, jotka tähän asti ovat osallistuneet heikommin.

Haasteitakin on… Parhaallakaan osallisuusmallilla ei ole merkitystä, ellei se toimi käytännössä. Kaikkien kaupungin virkamiesten sekä luottamushenkilöiden on sitouduttava osallisuusmalliin ja pyrittävä sen tavoitteiden toteuttamiseen. Hyvä malli ei saa jäädä korulauseiksi paperissa. Espoon kaupunki on suuri koneisto ja suuret laivat kääntyvät hitaasti. Muutosvastarintaakin varmasti on.

Osallisuusmallin käyttöönottaminen ja saaminen osaksi jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa on Espoon tulevan valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviä.

Tarvitsemme aitoa ja tasa-arvoista vuorovaikutusta sekä luottamusta. Virkamiesten on uskallettava antaa asukkaille todellista valtaa vaikuttaa omaan elämäänsä ja asuinalueeseensa, palveluihin jne. Esimerkiksi erilaiset asukkaiden, virkamiesten ja poliittisten päättäjien yhteiset suunnittelutyöpajat, missä yhteistyössä ja ajoissa yhdessä mietitään parhaita ratkaisuja luovat hyvää kaupunkia ja ehkäisevät monia riitoja, virheitä ja valituksia.

Luottamuksen luominen, avoimuus sekä kattava ja oikea-aikainen viestintä ovat aivan keskeisiä kaupungin viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja asukkaiden välisen vuorovaikutuksen parantamisessa.

Olemme hyvällä tiellä - mutta työtä ja tehtävää vielä riittää!


Merva Mikkola

171

Soukka

Asukkaiden aito osallisuus toteutetaan!


Mikael Sorri

208

Tapiola

Kehityssuunnitelmissa on noudatettava kestävän kehityksen periaatteita, RKY-ympäristössä sekä kansallismaisema ssa kulttuurista kestävyyttä painottaen.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa ja se toteutuu varsinkin sitä kautta, että kaupunki syventää osaamistaan osallistavassa suunnittelussa.


Tony Hagerlund

127

Jupperi

Tärkeintä on, että suunnitelmissa otetaan mukaan lähtökohtana aiempi rakentaminen ja historia. Kun se otetaan lähdökohdaksi, ovat suunnitelmat jo ihan automaattisesti historian paremmin huomioivia.

Vaikutusmahdollisuuksien puolella korostaisin avoimuutta: vaihtoehtoja ja valmistelua tulee avata. Aktiivisuutta Tapiolan alueelta kyllä löytyy, kunhan sille on tilaisuus.


Birgitta Johansson

771

Kaitaa

Nythän RKY-statusta ei ole otettu huomioon läheskään riittävästi esim. Kehä I Keilaniemessä -projektissa ja joissakin rakennushankkeissa.

Jo Espoo-tarina velvoittaa kehittämään Espoon alueita niiden omien vahvuuksien pohjalta. Tapiola esimerkiksi on puutarhakaupunki. Sen täytyy merkitä jotain myös käytännössä, ja sen ideaa tulee jatkaa luontevasti myös varsinaisen rajauksen ulkopuolella.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista:

Asukkailla on Espoossa laajasti sellainen käsitys, että asukkaiden kuuleminen on ns. näennäiskuulemista. Pelkkä muodollinen osallistaminen vain siksi, että se kuuluu prosessiin, on kuitenkin väärin, ja lisäksi kaikkien ajan tuhlausta.

Käytännön esimerkki siitä, miten Espoossa asukkaiden ääntä vaimennetaan (käytäntö voimassa ainakin vielä v. 2019): Jos tekniseen toimeen saapuu asukkaiden tekemiä muistutuksia, ne kirjataan vain saapuneena kappalemääränä, ei valituksen allekirjoittaneiden henkilöiden määränä. Vaikka valituksen olisi siis allekirjoittanut 100 henkilöä, kirjataan saapuneeksi vain yksi valitus. Näinhän on sitten helppo perustella milloin mitäkin hanketta, koska on tullut vain yksi valitus.

Myös valtuuston päätösten jalkauttamisessa on ongelmia. Esimerkkinä jo muutama vuosi sitten asetettu hiilineutraaliustavoite, mistä huolimatta rakentamisen poikkeuslupien myöntämisessä ekologisin perustein on vielä vuosienkin kuluttua pahoja puutteita.

Päätösten ja osallistamisen jalkauttamiseksi olisi tärkeää lisätä vaaleilla valittujen valtuutettujen ohjausmahdollisuuksia Espoon organisaatiossa hallintosääntöä ja käytäntöjä uudistamalla. Asukkaiden tärkeiksi kokemat asiat tulee saada paremmin luottamushenkilöohjaukseen.


Jukka Antila

770

Kaitaa

Oikeastaan vastaus on aivan sama kuin edellisessä kysymyksessä. Tapiolan kehittämisen lähtökohtana pitäisi olla alkuperäinen ajatus laadukkaasta puutarhakaupungista. Nyt siitä mennään kauemmaksi.

Jostain syystä, ilmeisesti taloudellisten paineiden, rakennus/sijoitusyhtiöiden lobbauksen, virkamieskoneiston ja modernia rakentamista haluavien (nuorten?) arkkitehtien vaikutuksesta "Tapiolan henki" ei kaavoituksessa ja rakentamispäätöksissä näy.

Vanhaa arkkitehtuuria pitäisi kunnioittaa, joko vanhoja rakennuksia kunnostamalla tai pyrkien uudisrakentamisessa tyylinmukaisiin aiempaa arkkitehtuuria noudatteleviin julkisivuihin. Korkea rakentaminen ei sovi Tapiolaan lainkaan.


Santeri Kenttä

772

Lintuvaara (lapsuus Tapiolassa)

Asukkaiden ääntä alueiden kehittämisessä on mielestäni syytä kuunnella. Alkuperäisessäkin Tapiolassa aikoinaan asuneena, kun sitä vielä tultiin maailmalta joukolla ihastelemaan, näkisin tärkeäksi sen perinnön säilyttämisen.


Tiltu Antikainen

769

Karvasmäki

Lisää julkisuutta suunnitteluun ja päätöksen tekoon ja asukkaille mahdollisimman paljon tapoja kertoa mielipiteistään esim.jakamalla kyselyjä kotitalouksiin.Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter