Tapiolan lisärakentaminen yleisesti

Kysymys ehdokkaalle:

Mitä mieltä yleisesti olet Tapiolan alueen lisärakentamisesta lähivuosina?

  1. Tapiolassa on vielä paljon potentiaalia lisärakentamiselle sekä liikekeskustassa, että sen ulkopuolella. Kannatan sitä, jotta metrolle saadaan käyttäjiä ja kaupungille rahaa kaavoitusmaksuina.
  2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan.
  3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.
  4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa, jotta alueen arkkitehtuurilliset arvot ja puutarhamainen kaupunkikuva säilyisivät.
  5. Muu vastaus

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain/listoittain

Heli Hirvonen

228

Matinkylä (ennen Tapiola)

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan ilme Espoon vetovoimaisena kulttuurikeskustana edellyttää puutarhoja, pyöräteitä ja nykyisten metsiköiden säästämistä.


Ahti Hurmalainen

509

Soukka

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolassa tulee säilyttää puutarhamainen kaupunkikuva, etteivät perustapiolaiset muuta muualle.


Aili Pesonen

538

Viherlaakso

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Alpo Rivinoja

541

Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Museovirasto on määritellyt Tapiolan valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi.


Emma Jelley

511

Pohjois-Tapiola

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan.


Erkki Lempiäinen

519

Soukka

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa. Tapiola on varsin täyteen rakennettu ja lisärakentamista on tarkkaan harkittava.


Heidi Mannelin

524

Lähderanta

5. Muu vastaus. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja metsää pienentämättä. Omistusasuntojen hinnat ovat karanneet Tapiolassa tavallisen kansan ulottumattomiin.


Laura Tolkkinen

550

Kauklahti

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Matti Passinen

536

Pohjois-Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Simo Repo

539

Olari

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan säilyttäminen puutarhakaupunkina lisää kaikin puolin Tapiolan vetovoimaa.


Sinikka Paananen

533

Matinkylä

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Tommi Halkosaari

507

Tuomarila

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa. Ne mitä uutta rakennetaan, tulee rakentaa selvästi muuta Espoota korkeatasoisemmin.


Tommi Virtanen

554

Nuottalahti

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Edelleen ei lisää rakentamista yhtään mihinkään.


Anne Heikkala

678

Leppävaara

1. Tapiolassa on vielä paljon potentiaalia lisärakentamiselle sekä liikekeskustassa, että sen ulkopuolella. Kannatan sitä, jotta metrolle saadaan käyttäjiä ja kaupungille rahaa kaavoitusmaksuina.


Hannele Hakala

674

Pohjois-Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Länsiväylän ja Tapiolan välinen alue on surullista katsottavaa.


Jaana Arvo

662

Lähderanta

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Jouni J Särkijärvi

752

Kuurinniitty

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiola on ollut maailmankuulu hienosta luonnon ja rakentamisen yhteensovittamisesta. Tästä on vielä paljon jäljellä, ja sitä on syytä säilyttää jälkipolvillekin, vaikka nyt ihannoidaankin ahneutta.


Jukka Salminen

743

Laurinlahti (ennen Tapiola)

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Runsas lisärakentaminen tuhoaisi puutarhakaupungin sielun.


Kerttu-Liisa Kilpijoki

697

Tapiola

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa. Kokonaisuus tulee ottaa huomioon. Jos rakentaminen vie Tapiolaa eteenpäin ja nostaa vanhojen/ympäröivien rakennusten arvoa, en näe siinä estettä.

Toki aina tulee huomioida kokonaisuus ja se, että uudet rakennukset sopivat Tapiolan muuhun rakennuskantaan.


Kimmo Metsä

718

Olari

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan viihtyisyys on jo nyt vaarantunut ylimitoitetun rakentamisen seurauksena. Tapiolaa tulee rakentaa asukkaita kuunnellen ja Heikki von Hertzenin hengessä.

Vaikkei alkuperäiseen puutarhakaupunkiin enää paluuta olekaan, tulee puutarhakaupungin henki säilyttää kaikessa siinä, mitä alueelle rakennetaan. Asukkaat arvostavat turvallisuutta, väljyyttä, vihreyttä ja viihtyisyyttä.

Kehotan tutustumaan Tapiola-Westend -lehdessä julkaisemaani artikkeliin:
https://www.letterbox.fi/tapiola-westend-lehti/


Markku Markkula

717

Leppävaara

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Jatketaan lähinnä metroasemaa tapahtuvaa suunnitelmallista uudistamista ja täydennysrakentamista. Tätä työtä ohjaavat jo useita vuosia sitten puheenjohdollani toimineessa kaupunkisuunnittelulautakunnassa laaditut teesit.

Vanhaa kunnioittavaa ja myös säilyttävää uudistamista. Tehty ja osin vielä jatkuva uudistaminen on ollut välttämätön, jotta Tapiolaan saatiin elämää ja toimivia liikkeitä, palveluja työpaikkoja. Samalla asumista on kyetty uudistamaan ja lisäämään siten, että Tapiolalla on edessään vuosikymmeniä elinvoimaa.


Mervi Katainen

693

Friisilä

5. Muu vastaus. Vastaukseni olisi yhdistelmä kaikista annetuista vaihtoehdoista. Lisärakentaminen on mahdollista paikoitellen ja paikoitellen taas ei, mutta en koe, että ainoana määrittävänä tekijänä olisi rakentamisen sijoittuminen metroaseman ympäristöön. Lisärakentaminen pitää tehdä harkitusti alueen kaupunkikuvaa kunnioittaen.


Mika Lehtisyrjä

710

Lystimäki

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiola on ainutlaatuinen alue, jonka rakennuskapasiteetista on jo nyt käytetty vähintään riittävä osa.


Oskari Hyttinen

682

Kauklahti

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa. Lisärakentamisella ja joidenkin rakennusten uusimisella voidaan aluetta tehostaa sekä kasvattaa vielä merkittävästi, ilman että vanhaa tarvitsee purkaa tai ympäristön viihtyvyyttä tarpeettomasti heikentää.


Pekka Hämäläinen

684

Otaniemi

1. Tapiolassa on vielä paljon potentiaalia lisärakentamiselle sekä liikekeskustassa, että sen ulkopuolella. Kannatan sitä, jotta metrolle saadaan käyttäjiä ja kaupungille rahaa kaavoitusmaksuina.


Pekka Riihimäki

739

Jupperi

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Tapiola edustaa koko Espoon arvoja missä yhdistyy arkkitehtuurinen kaunis rakentaminen ja suunnittelu yhdessä luontoarvoihin nivoutuen. Se on täysin ainutlaatuinen Euroopankin mittakaavassa.

Kannatan ainoastaan metron seudun lisärakentamista, muutoin Tapiola tulee säilyttää se mitä on jäljellä puutarhakaupungista.


Pirjo Kemppi-Virtanen

695

Tapiola (Sateenkaari)

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.

Tapiolan rakentamisessa on otettava oikeasti huomioon RKY-alueelle asetetut vaatimukset. Linkki ohessa:

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1359


Susanna Makaroff

716

Haukilahti

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Anni-Mari Anttila

443

Kaupunginkallio

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Auli Happonen

449

Uusmäki

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan luonnon kaunistama maisema on nyt jo kärsinyt. Betonikolossit pilaavat näkymän. Lähiluonnon pitää olla jokaisen oikeus.


Elias Okkonen

483

Soukka

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Hanna Rissanen

491

Kilo (entinen tapiolalainen)

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Puutarhakaupungista ei ole enää juuri mitään jäljellä. Keskusta on jo nyt pilalla


Jouni Katajisto

462

Latokaski

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan vanha keskusta on pilattu ja nyt pitää yrittää säästää. Se mitä on enää jäljellä.


Kaarina Järvenpää

459

Olari

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolaan on rakennettu jo liikaa ja ympäristö muuttunut oleellisesti aiemmasta.


Mika Poutala

488

Kuurinniitty

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Tapiolaa ei saa tuhota liialla rakentamisella.


Pertti Järvenpää

460

Olari

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan kohdalla on unohdettu Heikki v. Hertzenin hieno kehittämisidea. Siihen on soveltuvin osin palattava. Nyt on syytä painaa jarrua ja edetä niin, ettei aiheuteta lisää ongelmia.


Ritva Lappalainen

472

Pohjois-Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiola on jo alun perinkin rakennettu melko tehokkaasti verrattuna muuhun Suomeen. Samaa tehokkuutta käyttämällä lähes koko Suomi mahtuisi asumaan Uudellemaalle (prof. Ahti Korhosen TKK:n arkkitehtiosastolla esittämä väittämä).

Tapiolalainen fiilis väljyydestä ja luonnon läheisyydestä perustuu pitkälle erittäin taitavaan aluesuunnitteluun ja rakennusmassoitteluun. Korkeat rakennusmassat sijoitettiin korkeille paikoille ja maaston perusmuotojaa noudatellen matalampi rakentaminen niittyjen reunoille. Suurmaisematilaa korostettiin, ei tuhottu. Olemassa olevia saaristomäntyjä säilytettiin ja rakentaminen väisti parhaimman puuston ja kauneimmat kalliot.

Metro on liikkumisväline, ei itsetarkoitus ihmisten ympäristöjä suunniteltaessa.


Sari Savela

495

Laajalahti

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Tiina Hyttinen

455

Kivenlahti

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Bjarne Häggman

412

Saunalahti-Tillinmäki-Kattilalaakso

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa. Tapiolaan rakennetaan jo niin paljon, että koko sen "imago" kärsii, ja siitä on tulossa "tavallinen kaupunkikeskus".


Jatta Salmi

435

Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan keskustaan on toteutettu asukkaiden tahdon vastaisesti ylikorkeaa massiivista rakentamista, 12 krs maitolaatikkokaavaa, joka ei sovi alkuperäisen Tapiolan Arne Ervin asemakaavaan.

Ihmisen mittakaava on hävitetty Itä-Pasila 3.0-tyyppisessä lisärakentamisessa; valoisat aukiot on muutettu varjoisiksi paikoiksi ja talojen välissä on pimeitä kujia. Ei näin!

SAFA Suomen arkkitehtiliitto on useita kertoja ottanut kantaa, Tapiolan tuhoamiseen. MRLain mukaan uuden rakentamisen tulee sopia olemassa olevaan rakennuskantaan ja Tapiolan RKY-alueen muuhun olemukseen.

Itärannassa on tuhottu Alvar Aallon suunnittelemien asuintalojen lähiympäristö totalitäärisesti valtakunnallisen kansallismaisemaan kuuluvan Itämetsänsivupuiston ja Itämetsän avohakkuulla ja avolouhoksella 1,5 km matkalla.

Tällaista ei saa enää tapahtua! Oikeusasiamies on huomauttanut Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen johtoa ympäristölain vastaisesta asianosaisten ja asukkaiden kuulematta jättämisestä.


Jonna Löflund

424

Iivisniemi

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Jukka Kilpi

419

Pohjois-Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiola on ollut puutarhakaupunki. Se mitä siitä on vielä jäljellä pitää säilyttää.


Kristian Meurman

427

Kaitaa

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Itse asiassa, mielestäni Tapiolalla ei ole oikeastaan enää vuosikymmeniin ollut mitään tekemistä puutarhakaupungin kanssa.

Se, että Silkkiniitty vielä saa olla lähes koskemattomana on pieni lohtu. Ymmärrän, että vastinetta ylihintaiselle metrolle pitää saada, mutta johonkin raja olisi vedettävä. Jos on pakko rakentaa lisää, kannatan ennemmin sitä, että keskustan alueella rakennetaan ylöspäin, ei vaakatasossa.

Tuulimäen alueelta luulisi vapautuvan toimistotiloja lähivuosien aikana, kun etätyöskentely on siirtynyt osaksi uutta normaalia. Sinne niitä tornitaloja mahtuisi, eikä näyttäisi välttämättä hölmömmältä Länsiväylältä ja mereltä päin katsottuna, kun Keilaniemen siluetti jatkuisi Kehä I:n länsipuolellekin.


Mikko Luomala

423

Espoo

1. Tapiolassa on vielä paljon potentiaalia lisärakentamiselle sekä liikekeskustassa, että sen ulkopuolella. Kannatan sitä, jotta metrolle saadaan käyttäjiä ja kaupungille rahaa kaavoitusmaksuina.


Sami Pesonen

433

Soukka

1. Tapiolassa on vielä paljon potentiaalia lisärakentamiselle sekä liikekeskustassa, että sen ulkopuolella. Kannatan sitä, jotta metrolle saadaan käyttäjiä ja kaupungille rahaa kaavoitusmaksuina.


Eija Pirinen

73

Olari

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Esa Juhana Törmälä

102

Saunalahti ja Niipperi

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Hannu Järvinen

27

Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Harri Kullberg

44

Niittykumpu

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan.


Harri Säkkinen

92

Espoon keskusta

1. Tapiolassa on vielä paljon potentiaalia lisärakentamiselle sekä liikekeskustassa, että sen ulkopuolella. Kannatan sitä, jotta metrolle saadaan käyttäjiä ja kaupungille rahaa kaavoitusmaksuina. Kaavoitusmaksut eivät tosin ole keskeinen kriteeri vaan alueen elinvoimaisuuden lisääminen.


Henna Kajava

29

Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolassa on monilta osin ihan onnistunutta uutta rakentamista, kuten Ainoa ja Pohjantien varrelle rakennetut, kulttuurikeskuksen tyyliä myötäilevät kerrostalot.

Yleensä ottaen olen melko tyytyväinen tähänastiseen rakentamiseen Merituulentien vartta ja Keilaniemen suuruudenhullua rakentamista lukuun ottamatta. Suur-Tapiolaa ajatellen myös Niittykumpuun on tulossa karmean näköisiä kerrostalokolosseja. Liikarakentaminen on siten jo käynnissä ja pyrin omalta osaltani ehkäisemään sitä, mikäli tulen valituksi valtuustoon.

Kotoperäistä väestönkehitystä tarkasteltaessa Espooseen ei tarvita kuin vähäistä lisärakentamista, sillä väestönkasvu tulee lähes kokonaan ulkomailta ja se on pääosin kouluttamatonta, pienituloista väestöä, joka heikentää Espoon taloutta ja uhkaa luontoarvoja sekä yleistä viihtyisyyttä.

Jos rakentamista harjoitetaan sen mukaan, mitä maailmalta virtaa köyhää väestöä, Espoo näyttää pian Vantaalta.


Johanna Pahkala

67

Karhusuo

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolaan ja yleensä metron varteen on jo rakennettu aivan liikaa tiivistä kerrostalorakentamista. Metro oli virhe ja nyt sen mukana pilataan mm. ihana vehreä Tapiola.


John Kraemer

42

Vanttila

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Jouni Tarkiainen

95

Olari

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Katri Santala

85

Karakallio

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa. Espoossa rakennetaan tällä hetkellä korkeita taloja pientalojen viereen, mikä tuhoaa ympäristön ja asumismukavuuden, luo myös turvattomuutta.

Pientalojen omistajat myyvät talojaan, koska niiden arvo on laskussa, ja muuttavat lähikuntiin; veronmaksajamme lähtevät Espoosta. En kannata lainkaan tällaista kiinteistöille ja asukkaille haitallista lisärakentamista.


Kim Mikander

54

Leppäsilta

1. Tapiolassa on vielä paljon potentiaalia lisärakentamiselle sekä liikekeskustassa, että sen ulkopuolella. Kannatan sitä, jotta metrolle saadaan käyttäjiä ja kaupungille rahaa kaavoitusmaksuina.


Kim Pihl

72

Suurpelto

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Päivänselvä asia!


Kristiina Karvinen

32

Mankkaa

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Lauri Pajunen

68

Niittykumpu

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Espoota tupataan muutenkin aivan liian täyteen. Kerrostalorakentaminen pitäisi lopettaa kaikkialla muualla paitsi aivan liikenteen solmukohdissa.


Mikko Ekström

10

Mankkaa

1. Tapiolassa on vielä paljon potentiaalia lisärakentamiselle sekä liikekeskustassa, että sen ulkopuolella. Kannatan sitä, jotta metrolle saadaan käyttäjiä ja kaupungille rahaa kaavoitusmaksuina.

Tässäkin asiassa olisi syytä tutkia suunnitelmien kokonaisvaikutuksia. Periaatteessa kannatan lisärakentamista mutta Tapiolasta ei saa tehdä betonighettoa.


Olli Mynttinen

56

Leppävaara

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Pia Polviander

75

Kivenlahti

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Samuel Rapinoja de Carvalho

79

Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Espoon ei tulisi yrittää olla Helsinki. Espoon tulisi säilyttää persoonallinen puutarhakaupunkimainen yleisilme tulevaisuudessakin.


Teemu Tares

94

Soukka

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Huonoa julkista liikennettä tulisi parantaa luopumalla kallista ja suppeasta metrosta, kun vielä voidaan!


Timo Kauremaa

33

Suurpelto

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolassa pitää olla tilaa liikkua ja katsella arkkitehtuuria.


Titta Tonder

96

Pohjois-Espoo

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa. Kestävää kaupunki rakentamista kannatan


Tomi Salonen

84

Suurpelto

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Tuomo Viertola

105

Tuomarila

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Ari Paukku

367

Soukka

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Rakentamista voisi hillitä nykyisten kaupunkikeskusten alueilla.


Ari Pekkonen

369

Kauklahti

1. Tapiolassa on vielä paljon potentiaalia lisärakentamiselle sekä liikekeskustassa, että sen ulkopuolella. Kannatan sitä, jotta metrolle saadaan käyttäjiä ja kaupungille rahaa kaavoitusmaksuina.


Heikki Leivonen

345

Tapiola

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan.


Helena Haapsaari

310

Kaitaa

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan.


Helena Tommola

395

Friisilä

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan ydinkeskustan tiivis rakentaminen 1980- luvulla noilla WC-tiiliseinäisillä rakennuksilla oli kauheaa katsottavaa. Nyt näitä rakennuksia puretaan ja tilalle rakennetaan tiiviisti.

Tapiolan hengestä ja alkuperäisestä kauneudesta ei ole tietoakaan.Minulle. valtuutettuna tärkeimpiä vaikuttamiskohteita on Tapiola. Meidän on säilytettävä se osa, joka on vielä jäljellä.


Johanna Värmälä

403

Suur-Espoonlahti

5. Muu vastaus. Lisärakentamisen tulee olla kohtuullista, jos siihen päädytään.


Juri Aaltonen

294

Olari (syntyjään Tapiola)

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Keskusta tullaan rakentamaan jo tehdyillä päätöksillä. Olisi populistista yrittää esittää, että tehdyt päätökset perutatisiin.

Vanhan Tapiolan alueita ei kuitenkaan pidä pilata. Jonkin verran uutta rakentamista varmasti tulee, mutta sen kanssa pitää olla huolellinen.

Esim. P-Tapiolaan Toron lähellä bussien kääntöpaikan kohdalle suunnitellaan uutta kerrostaloa. Se varmaankin toteutuu. Massoituksesta tai ulkonäöstä ei ole vielä tietoa. Se on kuitenkin linjattu, että rakennuksen pitää olla ns. korkatasoinen materiaaleiltaan ja ulkonäöltään.


Liisa Kivekäs

336

Niipperi

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Tapiolan lisärakentaminen metroaseman ympäristöön on ok kunhan se tehdään korkeatasoiseen arkkithtuuriin perustuvana rakentamisena.

Muuta Tapiolan rakentamista pitäisi aina tarkastella alueen arkkitehtuurillisten arvojen ja puutarhakupunkimaisen rakentamisen näkökulmasta.


Niko Ohvo

61

Pohjois-Leppävaara

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Hannele Manner

569

Matinkylä

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Marko Korvela

567

Kauklahti

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa.


Mika-Erik Walls

288

Olari (aiemmin Tapiola)

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Vauhti rakentamisessa on mielestäni jo nyt todella hurja. Olisi tärkeää nyt miettiä ja katsoa tilannetta rauhassa.


Tereza Dickson

236

Siikajärvi

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. On täysin ymmärrettävää, miksi halutaan rakentaa suositut alueet täyteen. Tämä ei ole kuitenkaan ole kestävä ratkaisu. Espoossa on suuri potentiaali kehittyä tasaisesti siten, että Espoosta löytyisi useita upeita ja haluttuja asuinalueita. Hyvä esimerkki kestävästä kaupunkikehittämisestä löytyy Kerasta.


Camilla Lindy

162

Niipperi

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.


Henna Partanen

183

Tapiola

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Periaate siitä, että Tapiolan keskustaa kehitetään enemmän metroaseman ympäriltä ja tärkeimmät kohteet kuten niityt ja vanhat asuinalueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle on mielestäni aika hyvä.

Tapiolaan on hyväksytty useita suojelukaavoja, joilla tämä periaate pyritään varmistamaan. Silti joitain poikkeuksiakin on, kun syystä tai toisesta jotkut kiinteistöt poistuvat käytöstä luonnollisista syistä. Kaiken uuden rakentamisen tulee sopia ympäristöönsä.


Jari Stenius

209

Itäranta

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Kasvava Tapiola tarvitsee asuntoja ja kysyntää riittää. Minusta asunnot pitää rakentaa aina parhaille paikoille, jossa on hyvät julkisen liikenteen yhteydet - vanhaa toki kunnioittaen.


Johanna Karimäki

143

Pohjois-Tapiola

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Tapiolan metroaseman viereen on jo suunnitteilla uutta asutusta. Alueen suunnittelussa on kuunneltava asukkaita, jotka tuntevat alueen parhaiten.

Tapiola on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö, jonka omaleimaisuutta on vaalittava. Tapiolan vanhat, olemassa olevat asuinalueet tulee säilyttää. Ne ovat maailmankuuluja ihmisen kokoisesta, yhteisöllisestä mittakaavasta. Emme saa hukata Tapiolan henkeä.

Tapiolan keskus metroaseman ympärillä kuitenkin kehittyy parastaikaa. Esimerkiksi Satakielenrinteen kaavoituksessa Tapiolan Killan järjestämä kaavakävely oli tärkeässä asemassa, kun kaupunkisuunnittelulautakunta päätti säilyttää kallioisen metsikön kokonaan.


Juha Hovinen

137

Haukilahti

5. Muu vastaus. Tapiolan suunnittelua muutetaan koko ajan ja fokus siirtyy ja poukkoilee.

Tapiolan keskustassa uusi asuntorakentaminen ei olekaan jäänyt vanhan Keskustornin kruunuterassia matalammaksi, kuten oli aikaisemmin tarkoitus. Rakentaminen tunkeutuukin paikoille, jotka eivät ole olleet näkyvissä aikaisemmissa suunnitelmissa.

Olin mukana 2002 perustetun Tapiolan kehittämisprojektin johtoryhmässä sen ensimmäisinä vuosina. Tuolloin alue arvotettiin säilytettäviin, tarkoin rajoitettujen muutosten ja kehittämistä tarvitseviin osa-alueisiin.

Silloin kartalle piirretyt rakentamisen rajat on ikävästi ylitetty. 20 vuodessakaan Heikintorista ei ole saatu aikaiseksi kunnollista ratkaisua ja Tapiolan historialliset koulurakennukset autioituvat.


Juhani Kytö

154

Espoonlahti (nuoruus Tapiolassa)

3. Kannatan vain sellaista lisärakentamista, joka ei aiheuta ympäristön kiinteistöille selvää haittaa eikä laske vanhan rakennuskannan arvoa. Vanhaan Tapiolaa ei tarvitse tiivistää. Metron ympäristö on jo pitkälti rajennettu. Elä- ja Asu seniorikiinteistölle (ml. palvelutalo) on löydettävä paikka läheltä keskustaa


Kirsi Louhelainen

163

Tapiola

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Mielestäni myös Tapiolan metrokeskuksen ulkopuolella on edelleen hyviä paikkoja joiden rakentaminen jopa parantaa alueen laatua (esim. WeeGee-talon uudisrakennukset).

Samoin mm. Kalevalantien varteen on tulossa alueelle hyvin sopivaa rakentamista samassa mittakaavassa vanhempien kerrostalojen kanssa. Luonnollisesti nykyiset niityt ja pientaloalueet on syytä jättää sellaiselleen, mutta näillehän on tulossakin suojelukaava.


Mari Anthoni

117

Tapiola

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan asuinviihtyvyys, asema Suomen kansallismaisemana ja arvostus ovat perustuneet mm. Tapiolan omaleimaiseen arkkitehtuuriin, väljyyteen, luonnonläheisyyteen sekä asukkaiden ehdoilla, luontoa vaalien tehtyyn kaupunkisuunnitteluun Heikki von Hertzenin periaatteiden pohjalta. Samaan aikaan kun tarvitaan myös uudisrakentamista, on näitä periaatteita kunnioitettava Tapiolan nykyisenkin kehittämisen lähtökohtana.

Tapiolassa asuvana valtuutettuna, auktorisoituna Tapiola-oppaana sekä Asukasyhdistys Tapiolan Killan hallituksen pitkäaikaisena jäsenenä tunnen hyvin Tapiolan historian ja arvot, ja olen sitoutunut niitä puolustamaan. Valtuutettuna olen puolustanut Tapiolan viheralueita ja lähiliikuntapaikkoja sekä vastustanut asumisviihtyisyydestä ja kaupunkikuvasta piittaamatonta liian tiivistä ja massiivista rakentamista ja ylimitoitettuja liikennesuunnitelmia.

Minulle Tapiolan historian ja suunnitteluperiaatteiden kunnioittaminen tarkoittaa kuitenkin myös rohkeaa ja myönteistä katsomista eteenpäin. Kaikkea vanhaa ei ole syytä säilyttää ja monet muutokset ovat hyvästä. Museoimisen sijaan suunnittelun tavoitteena täytyy olla tämän päivän hyvä asuminen ja asioiminen, turvallinen ja sujuva arki sekä viihtyisä ja vireä ympäristö. Heikki von Hertzenin linjaus "Ihmisten ehdoilla ja luontoa kunnioittaen" on erinomainen ohje tämänkin päivän sekä tulevaisuuden Tapiolan kehittämiseen.


Merva Mikkola

171

Soukka

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Avara, ihmisenkokoinen mittakaava alkaa jo olla menetetty! Nyt herätys!


Mikael Sorri

208

Tapiola

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Odotan kovasti ruman Satakielitalon purkamista ja Satakielenrinteen uusien asuntojen rakentamista. Uskon, että siitä tulee hieno.


Tony Hagerlund

127

Jupperi

2. Kannatan lisärakentamista metroaseman ympäristöön, mutta ympäröivä Tapiola tulisi jättää enimmäkseen nykytilaan. Tapiola on ainutlaatuinen kokonaisuus. Sen hengelle on ominaista, että on rakennettu rypäs tietyn ajan ja hengen mukaisia taloja. Kuka sanoo milloin Tapiola on valmis?

Mutta vanhaa puutarhakaupunkia ja sen henkeä on syytä vaalia. Tapiola ei saa lipsahtaa tavanomaiseksi kerrostaloalueeksi.


Birgitta Johansson

771

Kaitaa

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa.

Viheralueilla on suoria terveysvaikutuksia, ja lisäksi ne säätelevät kaupunkialueen kosteustasapainoa ja pohjavesien tasoa. Ihminen tarvitsee myös avaraa tilaa ja näkymiä kauemmas.

Tapiola on puutarhakaupunki, ja sen pitää merkitä jotain. Jo Espoo-tarina velvoittaa kehittämään Espoon alueita omaleimaisina kokonaisuuksina.

Espoota rakennetaan ylipäätään hallitsemattomasti, liian ahtaaksi ja ankeaksi. MAL-sopimus pakottaa meidät rakentamaan liikaa ja liian nopeasti, joten siitä irtautuminen tulisi ottaa tarkasteluun.


Jukka Antila

770

Kaitaa

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan ydinkeskusta alkaa olla jo pilattu liian massiivisella ja Tapiolan tyylin, imagon ja arkkitehtuurin vastaisella rakentamisella.

Nyt on entistä tärkeämpää pitää huolta niistä alueista, joissa Tapiolan ainutlaatuista henkeä on vielä tunnistettavissa.


Santeri Kenttä

772

Lintuvaara (lapsuus Tapiolassa)

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Tapiolan puutarhakaupungin luonnonläheisyyden säilyttämiseksi alkaa olla viime hetket käsillä.

Metrohan oli jo ennen koronaa ruuhka-aikoina tupaten täynnä ja sen jatkon valmistuessa matkustajia tulee joka tapauksessa olemaan kuljetuskyvyn äärirajoilla.


Tiltu Antikainen

769

Karvasmäki

4. Tapiolaan rakennetaan jo nykyisellään liikaa, ja tahtia olisi syytä hidastaa. Jotta Espoosta muuttoliike ei kiihdy, tulee kiinnittää enemmän huomioita kaupungin viihtyvyyteen rakentamisen suhteen.Kommentit (0)

Kukaan ei vielä ole kommentoinut tätä artikkelia.

Kirjoita uusi kommentti

 Tapiolassa tapahtuu

30.4.2022Tapiolan vapun avaus

2.5.2022Tapiolan Killan asukastilaisuus Tapiolan historiasta

4.5.2022Maarinsolmun eritasoliittymän suunnittelu etenee Tapiolassa

5.5.2022Tapiolan Killan RKY-miniseminaari

21.5.2022Tapiolan kesänavaus

14.6.2022Espoon kaupungin kaavakävely Kulttuuriaukion hankesuunnitelmasta


Elokuviin Tapiolassa?
Katso täältä Kino Tapiolan
viikko-ohjelmisto!


Kaupungin kuulutukset

Kaikki kaupungin ajankohtaiset kuulutukset ja tiedotteet löydät täältä.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter